Pravidla českého pravopisu

ddolar, -u m.
 dole, 2. st. doleji
 doléhat, podst. jm. doléhání
 dolehnout, příč. dolehl
 dolení i dolní i dolejší
 dolétat i dolítat, podst. jm. dolétání i dolítání
 doletět, 3. mn. doletí
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 doleva přísl.
 dolévat i dolívat, podst. jm. dolévání i dolívání
 dolézat i dolízat, podst. jm. dolézání i dolízání
 dolézt, 1. j. dolezu; rozk. dolez; příč. dolezl
 doličný
 dolík, -u m.
 dolina ž.; Demänovská dolina; Velká Studená dolina
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 dol i dolení i dolejší
 Dol Rakousy, D-ch R-s m. pomn.; dolnorakouský
 Dol Sasko, D-ho S-a s.; dolnosaský
 Dol Věstonice, D-ch V-ic ž. pomn.; dolnověstonický
 Dolnomoravský úval
 Dol Kubín, D-ého K-a m.; dolnokubínský
 dolomit, -u m.
 Dolomity, -mit m. pomn.; dolomitský
 doložka ž.
 dolů přísl.
 Podobné:
aadolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 Adolf, -a m.; Adolfa, -y i Adolfina i Adolfína, -y ž.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
ddrdol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
eeurodolar, -u m.
ggadolinium [-liny- i -líny-], -nia s.
 gondola, -y ž.
 gondoliér, -a m.
iidol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 indolence ž.
 indolentní
kkondolence ž.
 kondolenční
mmajestát, -u m.; Majestát Rudolfův i Rudolfův majestát
 mandolína ž.
 metodolog, -a m.; metodoložka ž.
 metodologický
 metodologie ž.
nnahoře přísl. (opak dole)
 naspod (dolů, dole)
 neodolatelný
 nezdol
oodolat
 Odolená Voda, Odoleny Vody ž.; odolenovodský
 odzdola přísl.
ppedologie ž.
 plodolist, -u m.
 poddolovat
rRudolf, -a m.; Rudolfa, -y ž.
 Rudolfína i Rudolfina, -y ž.
 rudolfínský (např. sbírky)
ssběhlý (dolů nebo dohromady); jiné je zběhlý (zkušený; který dezertoval)
 sběhnout, příč. sběhl (dolů); jiné je zběhnout (dezertovat)
 sbíhat, podst. jm. sbíhání (dolů); jiné je zbíhat (dezertovat)
 shlédnout i shlídnout, příč. shlédl, shlédnul i shlídl, shlídnul (pohledět shora dolů); jiné je zhlédnout i zhlídnout (spatřit)
 shlížet, 3. mn. shlížejí i shlíží (shora dolů); jiné je zhlížet se (např. v zrcadle)
 shodit, příč. shozen (hodit dolů)
 škodolibý
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
 stáhnout, příč. stáhl, stažen (dolů nebo dohromady)
 stéci (se) i stéct (se), 3. mn. stečou (se); rozk. steč (se); příč. stekl (se) (dolů nebo dohromady); jiné je ztéci (kniž., např. hradby)
 stékat (se), podst. jm. stékání (dolů nebo dohromady); jiné je ztékat (kniž., např. hradby)
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
 svalit, příč. svalen (shora dolů)
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
 svrhnout, příč. svrhl, svržen (dolů); jiné je zvrhnout
ttacheometr i tachymetr, -u m. (druh teodolitu)
 teodolit, -u m.
uúdolí s.
 údol
 údolnice ž.
vValladolid [-la i -lja-], -u m.; valladolidský
 vdolek, -lku m.
 velkodůl, velkodolu m., mn. 1., 4., 7. -y
 Vrátná dolina
zzběhlý (zkušený; který dezertoval); jiné je sběhlý (dolů nebo dohromady)
 zběhnout, příč. zběhl (dezertovat); jiné je sběhnout (dolů)
 zbíhat, podst. jm. zbíhání (dezertovat); jiné je sbíhat (dolů)
 zdola přísl.
 zdolat
 zezdola přísl.
 zhlédnout i zhlídnout, příč. zhlédl, zhlédnul i zhlídl, zhlídnul (spatřit); jiné je shlédnout i shlídnout (pohledět shora dolů)
 zhlížet se, 3. mn. zhlížejí se i zhlíží se (např. v zrcadle); jiné je shlížet (shora dolů)
 zlézat, podst. jm. zlézání (např. horu); jiné je slézat (se) i slízat (se) (dolů nebo dohromady)
 zlézt, 1. j. zlezu; rozk. zlez; příč. zlezl; podst. jm. zlezení (např. horu); jiné je slézt (se) (dolů nebo dohromady)
 ztahat (unavit); jiné je stahat (dolů nebo dohromady)
 ztéci, 1. j. zteču, 3. mn. ztečou; rozk. zteč; příč. ztekl, ztečen (kniž., např. hradby); jiné je stéci (se) i stéct (se) (dolů nebo dohromady)
 ztékat, podst. jm. ztékání (kniž., např. hradby); jiné je stékat (se) (dolů nebo dohromady)
 ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou); jiné je strhat (dolů)
 ztrhnout (se), příč. ztrhl (se) i ztrhnul (se), ztržen (přílišnou námahou); jiné je strhnout (se) (dolů apod.)
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
 zvrhnout, příč. zvrhl, zvržen (převrhnout); jiné je svrhnout (dolů)
Naposledy hledáno:

folklór, dol, sochatý, polana, třebe, dožal, renezance, čárka, postraní, uzbekistán

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.