Pravidla českého pravopisu

eedém, -u m.
 edematický [-ty-]
 eden, -u m. (ráj)
 Podobné:
aAdelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
bbarvicí (např. prostředek)
 bedekr, -a i -u m.
 bělicí (např. prostředek)
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 biedermeier [bídrmajer], -u m.
 bleděmodrý i bledě modrý
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
cČeskoslovensko, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 čilský ledek
 čiřicí (např. prostředek)
dDiomedes, -da m.
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 dovědět se i dozvědět se, 1. j. dovím se i dozvím se, 3. mn. dovědí se i dozvědí se; rozk. dověď se i dozvěď se; příč. dověděl se i dozvěděl se
 dovést, 1. j. dovedu; rozk. doveď; příč. dovedl, doveden
 dozvědět se viz dovědět se
 dráždicí (např. prostředek)
 důsledek, -dku m.
 dvacet jedna i jedenadvacet i jednadvacet
ffederace ž.
 federalizace ž.
 federalizmus, -izmu i federalismus [-zm-], -ismu m.
 federalizovat
 federální
 federativní [-ty- i -tý-]
gGanymed i Ganymedes, -da m.
hhledět, 3. mn. hledí
 hnědel, -e i -u m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y
jjedenáct
 jedenadvacet i jednadvacet i dvacet jedna
 jedenapůl i jeden a půl
 jedenapůlkrát
 jedenapůlnásobek, -bku m.
 jíst, 1. j. jím, 3. mn. jedí; rozk. jez; příč. jedl, jeden; podst. jm. jedení
 Judea, -ey i -eje i Jedeia, -eie ž.; judský i judejský
kkandidát, kandidátka věd (vědecká hodnost, zkr. CSc.)
 Komory, -or ž. pomn.; Komorská federativní a islámská republika; Komořan m.; komorský
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 kožedělný
 krášlicí (např. prostředek)
 kredenc, -e ž.
 křísicí (např. prostředek)
 Květná neděle
lledek, -dku m.
 leden, -dna m.
mMedea, -ey i -eje i Médeia, -eie ž.
 měděnec, -nce m.
 měděnka ž.
 měděný
 Mikronésie [-zi-], -e ž.; Mikronéské federativní státy; Mikronésan m.; mikronéský
 mlhovina ž.; Mlhovina v Andromedě (galaxie v souhvězdí Andromedy)
nnajíst se, 1. j. najím se, 3. mn. najedí se; rozk. najez se; příč. najedl se, najeden; podst. jm. najedení
 Napajedla, -del s. pomn.; napajedelský
 napovědět, 1. j. napovím, 3. mn. napovědí; rozk. napověz; příč. napověděl, napověděn
 napříst, 1. j. napředu; rozk. napřeď; příč. napředl, napředen
 národnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 následek, -dku m.
 násobný; šedesátinásobný, 60násobný apod.
 navést, 1. j. navedu; rozk. naveď; příč. navedl, naveden
 neděle ž., mn. 2. nedělí i neděl (nedělních dnů), neděl (týdnů); Květná neděle
 nehledě, nehledíc k něčemu, na něco
 nejeden (víc než jeden)
 nejednou, nejedenkrát (víckrát)
 nesoustředěný
 Nigérie [ny-], -e ž.; Nigerijská federativní republika; Nigerijec m.; nigerijský
oodpovědět, 1. j. odpovím, 3. mn. odpovědí; rozk. odpověz; příč. odpověděl, odpověděn; podst. jm. odpovědění
 odsedět, 3. mn. odsedí; podst. jm. odsedění i odsezení
 odstředit, příč. odstředěn
 odvést, 1. j. odvedu; rozk. odveď; příč. odvedl, odveden
 opříst, 1. j. opředu; rozk. opřeď; příč. opředl, opředen
pPalamedes, -da m.
 pancíř, -e m. (v zemědělství ap.)
 piedestal [pje-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 podvést, 1. j. podvedu; rozk. podveď; příč. podvedl, podveden
 pohledět, 3. mn. pohledí
 pojíst, 1. j. pojím, 3. mn. pojedí; rozk. pojez; příč. pojedl, pojedeno
 populárně-vědecký (např. literatura)
 posedět, 3. mn. posedí; podst. jm. posedění i posezení
 povědět, 1. j. povím, 3. mn. povědí; rozk. pověz; příč. pověděl, pověděno
 povést se, 3. j. povede se; příč. povedl se, poveden
 precedens s. neskl. i precedent, -u m.
 předehrát, 1. j. předehraji i předehraju, 3. mn. předehrají i předehrajou; rozk. předehraj i předehrej; příč. předehrál, předehrán; podst. jm. předehrání
 předehřev, -u m.
 předejet i předjet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 předejít, 1. j. předejdu; rozk. předejdi, předejděte; příč. předešel, předešla; podst. jm. předejití
 předěl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 předem přísl.
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 předesílat, podst. jm. předesílání
 předeslat, 1. j. předešlu, 3. mn. předešlou; rozk. předešli; podst. jm. předeslání
 předešlý
 předevčírem i předvčírem přísl.
 především přísl. i část.
 předjet i předejet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 předpovědět, 1. j. předpovím, 3. mn. předpovědí; rozk. předpověz; příč. předpověděl, předpověděn
 předvčírem i předevčírem přísl.
Naposledy hledáno:

edé, maine, odkud, tera, pulzo, nalevo, tits, hendikep, zatrpknul, brusle

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.