Pravidla českého pravopisu

eeden, -u m. (ráj)
 Podobné:
ddojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dovést, 1. j. dovedu; rozk. doveď; příč. dovedl, doveden
 dvacet jedna i jedenadvacet i jednadvacet
jjedenáct
 jedenadvacet i jednadvacet i dvacet jedna
 jedenapůl i jeden a půl
 jedenapůlkrát
 jedenapůlnásobek, -bku m.
 jíst, 1. j. jím, 3. mn. jedí; rozk. jez; příč. jedl, jeden; podst. jm. jedení
kkredenc, -e ž.
lleden, -dna m.
mměděnec, -nce m.
 měděnka ž.
 měděný
nnajíst se, 1. j. najím se, 3. mn. najedí se; rozk. najez se; příč. najedl se, najeden; podst. jm. najedení
 napovědět, 1. j. napovím, 3. mn. napovědí; rozk. napověz; příč. napověděl, napověděn
 napříst, 1. j. napředu; rozk. napřeď; příč. napředl, napředen
 navést, 1. j. navedu; rozk. naveď; příč. navedl, naveden
 nejeden (víc než jeden)
 nejednou, nejedenkrát (víckrát)
 nesoustředěný
oodpovědět, 1. j. odpovím, 3. mn. odpovědí; rozk. odpověz; příč. odpověděl, odpověděn; podst. jm. odpovědění
 odsedět, 3. mn. odsedí; podst. jm. odsedění i odsezení
 odstředit, příč. odstředěn
 odvést, 1. j. odvedu; rozk. odveď; příč. odvedl, odveden
 opříst, 1. j. opředu; rozk. opřeď; příč. opředl, opředen
ppodvést, 1. j. podvedu; rozk. podveď; příč. podvedl, podveden
 pojíst, 1. j. pojím, 3. mn. pojedí; rozk. pojez; příč. pojedl, pojedeno
 posedět, 3. mn. posedí; podst. jm. posedění i posezení
 povědět, 1. j. povím, 3. mn. povědí; rozk. pověz; příč. pověděl, pověděno
 povést se, 3. j. povede se; příč. povedl se, poveden
 precedens s. neskl. i precedent, -u m.
 předpovědět, 1. j. předpovím, 3. mn. předpovědí; rozk. předpověz; příč. předpověděl, předpověděn
 předvést, 1. j. předvedu; rozk. předveď; příč. předvedl, předveden
 přejíst se, 1. j. přejím se, 3. mn. přejedí se; rozk. (ne)přejez se; příč. přejedl se, přejeden; podst. jm. přejedení
 převést, 1. j. převedu; rozk. převeď; příč. převedl, převeden
 příst, 1. j. předu; rozk. přeď; příč. předl, předen
 přivést, 1. j. přivedu; rozk. přiveď; příč. přivedl, přiveden
 projíst, 1. j. projím, 3. mn. projedí; rozk. projez; příč. projedl, projeden
 provést, 1. j. provedu; rozk. proveď; příč. provedl, proveden
rředit, příč. ředěn
 rozpříst, 1. j. rozpředu; rozk. rozpřeď; příč. rozpředl, rozpředen
 rozředit, příč. rozředěn
 rozvést, 1. j. rozvedu; rozk. rozveď; příč. rozvedl, rozveden
ssedění i sezení s.
 sezení i sedění s.
 sníst, 1. j. sním, 3. mn. snědí; rozk. sněz; příč. snědl, sněden
 soustředěný
 spříst, 1. j. spředu; rozk. spřeď; příč. spředl, spředen
 svedený
 svědit i svědět, podst. jm. svědění
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
uujíst, 1. j. ujím, 3. mn. ujedí; rozk. ujez; příč. ujedl, ujeden
 upříst, 1. j. upředu; rozk. upřeď; příč. upředl, upředen
 uvést, 1. j. uvedu; rozk. uveď; příč. uvedl, uveden
vvedení s.
 vědět, 1. j. vím, 3. mn. vědí; rozk. věz; příč. věděl; podst. jm. vědění
 vést, 1. j. vedu; rozk. veď; příč. vedl, veden
 vjedno přísl. (v jeden celek)
 vydědit, příč. vyděděn
 vyjíst, 1. j. vyjím, 3. mn. vyjedí; rozk. vyjez; příč. vyjedl, vyjeden; podst. jm. vyjedení
 vypovědět, 1. j. vypovím, 3. mn. vypovědí; rozk. vypověz; příč. vypověděl, vypověděn i vypovězen; podst. jm. vypovědění i vypovězení
 vysedět, 3. mn. vysedí; příč. vyseděn i vysezen
 výšeuvedený i výše uvedený
 vyvést, 1. j. vyvedu; rozk. vyveď; příč. vyvedl, vyveden
 vyzvědět, 1. j. vyzvím, 3. mn. vyzvědí; rozk. vyzvěď; příč. vyzvěděl, vyzvěděn
zzajíst, 1. j. zajím, 3. mn. zajedí; rozk. zajez; příč. zajedl, zajeden; podst. jm. zajedení
 zapovědět, 1. j. zapovím; rozk. zapověz; příč. zapověděl, zapověděn i zapovězen
 zapříst, 1. j. zapředu; rozk. zapřeď; příč. zapředl, zapředen
 zavést, 1. j. zavedu; rozk. zaveď; příč. zavedl, zaveden
 zdědit, příč. zděděn
 zodpovědět, 1. j. zodpovím, 3. mn. zodpovědí; rozk. zodpověz; příč. zodpověděn i zodpovězen
 zředit, příč. zředěn
 zvedený (např. šaty)
 zvědět, 1. j. zvím, 3. mn. zvědí; rozk. zvěď; příč. zvěděl, zvěděn
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
Naposledy hledáno:

eden, umíněný, leman, předstírat, reké, meši, natit, arabský, probírat, božstv

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.