Pravidla českého pravopisu

eemigrace ž.
 emigrant, -a m.
 emigrantský, mn. -tští
 Emil, -a m.; Emílie i Emilie, -e ž.
 Emilián i Emilian, -a m.
 eminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 eminentní
 emír, -a m.
 emirát, -u m.
 emise [-se] ž.
 emisní
 Podobné:
aagrochemický
 agrochemie ž.
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 anemický
 anémie ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 antisemita [-ty-], -y m.
 Artemida i Artemis, -idy ž.
bběl, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 biochemie ž.
 blasfemický
 blasfemie [-fe- i -fé-] ž., mn. 2. -mií
 bohemista, -y m.
 bohemistický [-ty-]
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
cčeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 cer [cé-], -u m. (chemický prvek)
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chemický
 chemie ž.
 chemik, -a m.; chemička ž.
 chemikálie ž., mn. 2. -lií
 chemizace ž.
 choť, -tě m.; choť, -ti ž., mn. 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chuť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 čtvrť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (část města)
 čtvrt, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (čtvrtina)
ddemilitarizace ž.
 demilitarizační
 deminutivum [-ty- i -tý-], -va s.
 demise [-se] ž.
 demižon [-on i -ón], -u m.
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 drť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
eepidemický
 epidemie ž., mn. 2. -mií
 epidemiologický
 epidemiologie ž.
 eufemistický [-ty-]
 eufemizmus, -izmu i eufemismus [-zm-], -ismu m.
 extremista, -y m.
 extremistický [-ty-]
 extremizmus, -izmu i extremismus [-zm-], -ismu m.
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 femininum [-ny- i -ný-], -na s.
 feministka [-ny-] ž.
 feminizace [-ny-] ž.
 fyzikálně-chemický (např. analýza)
 fyzikálněchemický (k fyzikální chemie)
gglykemický
 glykemie [-ke- i -ké-] ž.
 gremiální
 grémium, -mia s.
hhať, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 hemisféra ž.
 hřídel, -e m. i ž., mn. 1. -e, 2. -ů i -í, 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi
 Hromnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 huť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 hygienicko-epidemiologický [-ny-] (např. stanice)
iidea ž., jedn. 2. idey i ideje, 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou i idejí, mn. 1., 4. idey i ideje, 2. idejí, 3. ideám i idejím, 6. ideách i idejích, 7. ideami i idejemi
 inseminace ž.
 ischemický [ische-]
jjeremiáda ž.
 Jeremiáš, -e m.
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kkejkle, -ů m. pomn., 7. -i i kejkle, -í ž. pomn., 7. -emi
 křemičitan, -u m.
 emík, -u m.
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
 kyčel, kyčle m. i ž., mn. 1., 4. kyčle, 2. -lů i -lí, 3. -lům i -lím, 6. -lích, 7. -li i -lemi
lletnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 leukemický
 leukemie [-ke- i -ké-] ž.
 lež, lži ž., mn. 1., 4. lži, 3. lžím, 6. lžích, 7. lžemi
 Lidice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; lidický, mn. -čtí
 lipemie [-pe- i -pé-] ž.
 Litoměřice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; litoměřický, mn. -čtí
 Lobkovice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; lobkovický, mn. -čtí
 loď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi i -ďmi
 lžíce ž., jedn. 7. lžící i lžicí, mn. 2. lžic, 3. lžícím i lžicím, 6. lžících i lžicích, 7. lžícemi i lžicemi
mmagistr, -a m.; magistra ž. (zkr. akademického titulu Mgr.)
 Miami [majemi] neskl. s.; miamský
 moc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 modř, -i i -e ž., mn. 1., 4. -i i -e, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 mosaz, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 múzický; Akademie múzických umění
nnad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 náves, návsi ž., mn. 1. -vsi, 3. -vsím, 6. -vsích, 7. -vsemi
 nechuť, -ti i -tě ž., mn. 1. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 nemístný
 nemoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 nit, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 noc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
oocel, -i i -e ž., mn. 1., 4. -i i -e, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 oněmět, 3. mn. oněmějí i oněmí; příč. oněměl
 orchidea, -ey i -eje ž., 3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou i -ejí, mn. 1., 4. -ey i -eje, 2. -ejí, 3. -eám i -ejím, 6. -eách i -ejích, 7. -eami i -ejemi
Naposledy hledáno:

emí, hustý, porotkyně, řátel, getika, skrblický, strnisko, natřít, záď, otřásat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.