Pravidla českého pravopisu

eEvelína i Evelina, -y ž.
 eventualita ž.
 eventuální
 evergreen [evrgrín], -u m.
 Podobné:
bbeduín, -a m. (kočovný pastevec)
cCeleveland [klívle-], -u m.; clevelandský
 cílevědomý; cílevědomě
 Cleveland [klívle-], -u m.; clevelandský, mn. -dští
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
dděd, -a m.; dědevěd (pohádková postava)
 Devět skal
 devět, devíti; devět set
 devětadevadesát i devadesát devět
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 evěnět, 3. mn.evěnějí i dřevě
 evě
hhudebněvědný (k hudební věda)
iireverzibilita ž.
 ireverzibilní
jjezevec, -vce m.; jezevčí
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kklevera ž.
 klevetit, podst. jm. klevetění
 klín, -u m. (např. dřevěný)
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 krevel, -e i -u m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y
lliterárněvědný (k literární věda)
 Litva, -y ž.; Litevec, -vce i Litvan, -a m.; litevský
 Litva, -y ž.; Litevská republika; Litevec i Litvan m.; litevský
mMount Everest [maunt ivrist i everest] viz Ču-mu-lang-ma
 Mount Everest [maunt ivrist i everest], -u m. (Ču-mu-lang-ma)
nnápěvek, -vku m.
 Nemyčeves, -vsi i -vse ž.; nemyčevský
 nevědomky přísl.
 nevědomý; nevědomě
 Nevena, -y ž.
 nevěsta ž.
oobjevit (se), podst. jm. objevení
 oceán, -u m.; Atlantský oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán
ppěvec, -vce m.; pěvkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 plevel, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 Pleven, -u m.; plevenský
 pól, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; severní, jižní pól
 popěvek, -vku m.
 prevence ž.
 prevenční
 preventivní [-ty- i -tý-]
 převést, 1. j. převedu; rozk. převeď; příč. převedl, převeden
 převézt, 1. j. převezu; rozk. převez; příč. převezl, převezen
 převzít, 1. j. převezmu; rozk. převezmi; příč. převzal, převzat
 příspěvek, -vku m.
rreveň, -ně ž.
 reverz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -y
 reverzace ž.
 reverze ž.
 reverzibilní
ssdružení s.; Pěvecké sdružení moravských učitelů
 sebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sebevědomí s.
 sebevědomý; sebevědomě
 ševelit
 sever, -u m. (světová strana)
 seveřan, -a m. (obyvatel severských krajů)
 Severín, -a m.
 Severka ž. (hvězda)
 Severní Amerika, s. A-y ž.; (severo)americký
 Severní Dakota, s. D-y ž.; (severo)dakotský
 Severní Dvina, s. D-y ž.; (severo)dvinský
 Severní Irsko, S-ho I-a s.; (severo)irský
 Severní Karolína, s. K-y ž.; (severo)karolínský
 Severní ledový oceán
 Severní Mariany, S-ích Marian ž. pomn.; (severo)marianský
 Severní moře
 Severní vápencové Alpy
 severní; severní pól; severní polární kruh; severní Čechy; Severní Amerika; Severní ledový oceán
 severo- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
ttočna ž.; severní točna
uu předložka s 6. p. jen před v a v několika ustálených spojeních, jako být u vytržení, u vidění, u vyjevení
 Uhřiněves, -vsi i -vse ž.; uhřiněveský
 Uhříněves, -vsi i -vse ž.; uhříněveský, mn. -ští
vVelká Británie [-ny-] ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit, -a m.; britský, mn. -tští
 Velká Británie [-ny-], V-é B-e ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit m.; britský
 Vestfálsko, -a s.; Severní Porýní-Vestfálsko; vestfálský
 veverka ž.; veverčí i veveří
 evěd, -a m.; děd Vševěd
 evědoucí
 vydřevit, podst. jm. vydřevení
 vyjevený
 vyplít, 1. j. vypleji i vypleju, 3. mn. vyplejí i vyplejou; rozk. vyplej; příč. vyplel, vyplet (zbavit plevele)
 výsevek, -vku m.
zzaplevelit
 záševek, -vku m.
 zdřevěnět, 3. mn. zdřevěnějí i zdřevě
 zjevení s.
 zpronevěra ž.
 zpronevěřit
Naposledy hledáno:

evě, naděn, čištník, poraž, pěš, procítit, slí, primich, napodruhé, psotník

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.