Pravidla českého pravopisu

hhnát, 1. j. ženu; rozk. žeň; příč. hnal, hnán; podst. jm. hnaní
 hněď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 hned, hnedle přísl.
 hnědel, -e i -u m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y
 hnědouhelný
 hnědozem, -ě ž.
 hnědý
 hnětač, -e m.
 hněv, -u m.
 hněvivý
 Hnězdo, -a s. (Gniezno); hnězdenský
 hnida ž.
 hnidopich, -a m.
 hnidopišský, mn. -šští
 hnilička ž., jedn. 3., 6. -čce
 hnis, -u m.
 hníst, 1. j. hnětu; rozk. hněť; příč. hnětl, hněten
 hnít, 3. j. hnije, 3. mn. hnijí i hnijou; rozk. hnij; příč. hnil; podst. jm. hnití
 hnízdiště, -iště s., mn. 2. -išť
 hnízdit, podst. jm. hnízdění
 hnízdo s., mn. 2. hnízd
 hnojivo s.
 hnout, 1. j. hnu; rozk. hni, hněte; příč. hnul, hnut; podst. jm. hnutí
 hnůj, hnoje m.
 hnus, -u m.
 Podobné:
aagrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
bbahnice ž.
 biotechnologie ž.
 bochník, -u i -a m.
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chňapnout, příč. chňapl i chňapnul
 čichnout, příč. čichl
ddoběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 dolehnout, příč. dolehl
 dosáhnout, příč. dosáhl, dosažen; podst. jm. dosažení
 doschnout, příč. doschl i doschnul
 dosíci, 1. j. dosáhnu, viz dosáhnout
 dostihnout, příč. dostihl, dostižen; podst. jm. dostižení
 dostřihnout, příč. dostřihl, dostřižen
 dotáhnout, příč. dotáhl, dotažen
 drahný; drahně
 drhnout, příč. drhl i drhnul, drhnut
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
eelektrotechnický [-ny-]
 elektrotechnika [-ny-] ž.
gGniezno viz Hnězdno
 greenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
 greenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
hhihňat se
 hospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 huhňat
iihned přísl.
jjehňátko s.
 jehně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 jehněčí i jehněcí příd. jm. i s.
 jehněda ž.
 jihnout, příč. jihl
kkachna ž.; kachní
 kachně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 křehnout, příč. křehl
llehnout (si), příč. lehl (si)
 líheň, -hně ž.
 hnout se, příč. líhl se
 líhňový
 Lubochňa, -ně ž.; lubocheňský
mmáchnout, příč. máchl
 makista, -y m. (příslušník hnutí maquis)
 materiálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 mihnout se, příč. mihl se
 mnemotechnický [-ny-]
nnaběhnout, příč. naběhl
 nábožensko-sociální (např. hnutí)
 načichnout, příč. načichl
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (duševně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 nadechnout (se), příč. nadechl (se); podst. jm. nadechnutí
 nadýchnout (se) i nadychnout (se), příč. nadýchl (se) i nadychl (se)
 nadzdvihnout i nazdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nahnilý
 nahnít, 3. j. nahnije, 3. mn. nahnijí i nahnijou; příč. nahnil; podst. jm. nahnití
 nahnout, 1. j. nahnu; rozk. nahni; příč. nahnul, nahnut; podst. jm. nahnutí
 nalehnout, příč. nalehl
 napíchnout, příč. napíchl i napíchnul
 napřáhnout, příč. napřáhl, napřažen
 nastřihnout, příč. nastřihl, nastřižen
 natáhnout, příč. natáhl, natažen
 natrhnout, příč. natrhl i natrhnul, natržen; podst. jm. natržení
 navlhnout, příč. navlhl i navlhnul
 navrhnout, příč. navrhl, navržen
 nazdvihnout i nadzdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nevyhnutelný
oobehnat, 1. j. obeženu; rozk. obežeň; příč. obehnal, obehnán
 oběhnout, příč. oběhl
 oblehnout, příč. oblehl, obležen
 obsáhnout, příč. obsáhl, obsažen (v čem) i obsáhnut (zrakem)
 obstřihnout, příč. obstřihl, obstřižen
 obtáhnout, příč. obtáhl, obtažen
 odběhnout, příč. odběhl
 oddechnout (si), příč. oddechl (si); podst. jm. oddechnutí
 oddychnout (si) i oddýchnout (si), příč. oddychl (si) i oddýchl (si)
 odehnat, 1. j. odeženu i odženu; rozk. odežeň i odžeň; příč. odehnal, odehnán
 odpíchnout, příč. odpíchl i odpíchnul
 odpřisáhnout, příč. odpřisáhl, odpřisáhnut
 odstřihnout, příč. odstřihl, odstřižen
 odtáhnout, příč. odtáhl, odtažen
 odtrhnout, příč. odtrhl i odtrhnul, odtržen
 odvrhnout, příč. odvrhl, odvržen
 oheň, ohně m.
 ohluchnout, příč. ohluchl
 ohnice ž.
 ohníček, -čku m.
 ohnisko s., mn. 2. -sk i -sek
 ohniště, -iště s., mn. 2. -išť
 ohnivzdorný
 ohňostroj, -e m.
 ohnout, 1. j. ohnu; rozk. ohni, ohněte; příč. ohnul, ohnut; podst. jm. ohnutí
 Ohňová země
 opláchnout, příč. opláchl
Naposledy hledáno:

hn, efekta, agina, striz, nudit, zdravice, vzhlédnout, mi, sázet, bliknout

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.