Pravidla českého pravopisu

hHory Matky Boží, Hor m. B. ž. pomn.; božíhorský
 Hóry, Hór ž. mn. (bohyně)
kKašperské Hory, K-ých Hor ž. pomn.; kašperskohorský
hHora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 hora ž.
 Horácius i Horatius [-áci-], -ia m.
 Horácius i Horatius [-ráci-], -ia m.
 Horácko, -a s.; horácký
 horal, -a m., mn. 1. -é, 4., 7. -y
 Horažďovice, -ic ž. pomn.; horažďovický
 hořce, 2. st. hořčeji
 horce, horko, 2. st. horčeji
 hořčice ž.
 hořčičný
 hořčík, -u m.
 hořcový (k hořec)
 hořec, -řce m.
 Horehroní, -í s.; horehronský
 hořejší i hoření i horní
 Hořejší jezero
 horempádem přísl.
 horentní
 hořet, 3. mn. hoří; rozk. hoř
 horizont, -u m.
 horizontální
 horko, -a s.; horko přísl.
 horkovzdušný (např. topení)
 horký, 2. st. horčejší
 hoř, 2. st. hořčejší
 hořlavina ž.
 horlivý
 hormon, -u m.
 hormonální
 Hornád, -u m.; hornádský
 horní i hoření i hořejší
 Horní Lužice ž.; Hornolužičan, -a m.; hornolužický, mn. -čtí
 Horní Lužice, H-í L-e ž.; Hornolužičan m.; hornolužický
 Horní Rakousy, H-ch R-s m. pomn.; hornorakouský
 Horní Slezko, H-ho S-a s.; hornoslezský
 hornický
 hornictví s.
 horník, -a m.
 hornina ž.
 Hornomoravský úval
 horolezec, -zce m.; horolezkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 horolezectví s.
 horor, -u m.
 horoskop, -u m.
 horotvorný
 horoucí
 horoucnost, -i ž.
 horší
 horšit se
 horský; Horská služba (organizace)
 horstvo s.
 Hortenzie i Hortensie [-zi-] ž.
 Hortenzie i Hortensie ]-zi-], -e ž.
 hortenzie ž., mn. 2. -zií (květina)
 Horymír, -a m.
 Horymír, -a m.
 Podobné:
aAres, -se i -rea m.; Areův pahorek
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
bbachor, -u m.
 báchorka ž.
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
cČerná hora (vrch); černohorský
 Černá Hora, Č-é H-y ž.; Černohorec m.; černohorský
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 České středohoří
 chór, -u m.
 chorál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 choralista, -y m.
 chorální
 chorálový
 choreografie ž.
 chórický
 chórista, -y m.
 chorobopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 choromyslný
 chórový (k chór)
 Chorvatsko i Charvátsko s.; Chorvat, -a i Charvát, -a m.; chorvatský i charvátský, mn. -tští
 Chorvatsko i Charvátsko, -a s.; Chorvat i Charvát m.; chorvatský i charvátský
 clavichord [klavich-], -u m.
ddekret [-kre-], -u m.; Dekret kutnohorský i Kutnohorský dekret
 dívčí; dívčí válka; Dívčí kameny (hora)
 Doupovské hory
 Dračí hory
 druhohory, -hor ž. pomn.
 druhorozený
gGörlitz [gerlic] viz Zhořelec
 gregoriánský (např. chorál)
hhrachor, -u m.
 hrad, -u m.; hrad Rožmberk, hrad Kunětická hora; Dívčí hrady; Hrad, tj. Pražský hrad
jJizerské hory
kkámen, kamene i kamenu m.; Dívčí kameny (hora)
 kohorta ž.
 Krušné hory; krušnohorský
 Kunětická hora
 Kutná Hora ž.; kutnohorský
 Kutná Hora, K-é H-y ž.; kutnohorský
llupénka ž. (choroba)
 Lužické hory
 Lysá hora
 lysý; Lysá hora
mMatterhorn [-tr-], -u m.; matterhornský
 monilióza [-ny-], -y ž. (choroba rostlin)
nnahoře přísl. (opak dole)
 nahořklý
 náhorní
 nahoru přísl. (vzhůru)
 nehorázný
 neštovice, -ic ž. pomn. (choroba)
 Novohradské hory
oochořet, 3. mn. ochořejí i ochoří
 odshora přísl.
 ohořet, 3. mn. ohoří
 Orlice ž.; orlický; Orlické hory
 Orlické hory
ppánev, -nve ž.; Třeboňská pánev i pánev Třeboňská (zeměp.); hornoslezská uhelná pánev (geol.)
 pásemný (k pásmo, např. pásemné pohoří)
 pobělohorský
 pohoří s.
 povrchu přísl. (nahoře)
 prahory, prahor ž. pomn.
 předbělohorský
 předhoří i předhůří s.
 prvohory, -hor ž. pomn.
qQ-horečka ž.
rrada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 regenschori [-nsch-], -ho m., mn. 1. -riové
 Řehoř, -e m.
 rozhořčit (se), příč. rozhořčen
 rozhořet se, 3. mn. rozhoří se
 rozhořívat se, podst. jm. rozhořívání
 Rudohoří s.; rudohorský
 Rudohoří, -í s.; rudohorský
 rybník, -a m.; Horusický rybník; rybník Svět
sšáchor, -u m.
 sedlo s.; Ramzovské sedlo, sedlo Váhy (název horského sedla)
 seshora i shora přísl.
 shlédnout i shlídnout, příč. shlédl, shlédnul i shlídl, shlídnul (pohledět shora dolů); jiné je zhlédnout i zhlídnout (spatřit)
 shlížet, 3. mn. shlížejí i shlíží (shora dolů); jiné je zhlížet se (např. v zrcadle)
 shora i seshora přísl.
 shořet, 3. mn. shoří
 Skalnaté hory
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 Slovenské rudohoří
 Slovensko s.; Slovák, -a m.; slovenský; Slovenská republika; Slovenské rudohoří, Slovenský ráj
 sněmovna, -y ž.; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
 sněmovna; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
Naposledy hledáno:

hoř, vjeď, lehko, kytovat, habsb, dominik, stanoviště, donedávna, chronometr, nejzazší

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.