Pravidla českého pravopisu

iIveta ž.
 Iveta, -y ž.
 Podobné:
cčervivět, 3. mn. červivějí i červiví
 chlívek, -vku m.
 choulostivět, 3. mn. choulostivějí i choulostiví
 civět, 3. mn. civí i civějí; rozk. (ne)civ i (ne)civěj
dděkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 divergence [dy-] ž.
 divergenční [dy-]
 divergentní [dy-]
 divertimento [dy-ty-] s.
 diverzant [dy-], -a m.
 diverze [dy-] ž.
 diverzní [dy-]
 dříve, dřív přísl.
 dřívějšek, -ška m.
 dřívější
 džajv, -u i jive [džajv], -vu m.
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
jjive [džajv], -vu i džajv, -u m.
 jizlivec i jízlivec, -vce m.
kKarlova univerzita i Univerzita Karlova
 kazivec, -vce m.
 konzervativec [-ty-], -vce m.
 kostlivec, -vce m.
 Krivoj Rog, Krivého Rogu m.; krivorožský
 křivý, 2. st. křivější
lLiverpool [-vrpúl], -u m.; liverpoolský
 Liverpool [-vrpúl], -u m.; liverpoolský
mMaledivy [-dy-], -div ž. pomn.; Maledivská republika; Maledivan i Maledivec m.; maledivský
 medaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 modus vivendi [vívendý] (lat.)
 myslivec, -vce m.
 myslivecký
nnakřivo i na křivo (křivě)
 naoko přísl. (zdánlivě)
 napohled i na pohled (zdánlivě)
 našedivělý
 navštívenka ž.
 navštívit, rozk. navštiv; příč. navštíven
 Ninive [nyny-] neskl. s.; ninivský
 nivelace [ny-] ž.
 nivelační [ny-]
 nivelizace [ny-] ž.
 nivelizační [ny-]
 nivelizovat [ny-]
 nivelovat [ny-]
oobojživelník, -a m.
 obojživelný
 odvážlivec, -vce m.
 Oliver, -a m.
 oživení s.
 oživit, příč. oživen
pplesnivec, -vce m.
 plesnivět, 3. mn. plesnivějí i plesniví
 práchnivět, 3. mn. práchnivějí i práchniví
 přecitlivělý
 předtím přísl. (dříve)
 přivát, 3. j. přivěje, 3. mn. přivějí i přivějou; rozk. přivěj; příč. přivál, přivát
 přívěs, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přívěsek, -sku m.
 přivěsit, rozk. přivěs; příč. přivěšen
 přívěska ž.
 přívěsný
 ivést, 1. j. přivedu; rozk. přiveď; příč. přivedl, přiveden
 přívětivý
 ivézt, 1. j. přivezu; rozk. přivez; příč. přivezl, přivezen
 příznivec, -vce m.; příznivkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 prošedivělý
rrektorát, -u m.; Rektorát Univerzity Karlovy
 respektive [-ty- i -tý-] přísl.
 rezivět, 3. mn. rezivějí i reziví
 rozcitlivělý
 rozjívený
sSaskatchewan [seskečiven], -u m.;saskatchewanský
 šedivět, 3. mn. šedivějí i šediví
 siven, -u m.
 sklivec, -vce m.
 spodivem i s podivem
 střízlivět, 3. mn. střízlivějí i střízliví
tTananarive viz Antananarivo
 tetřívek, -vka m.; tetřívčí
 trouchnivět, 3. mn. trouchnivějí i trouchniví
uudivený
 univerzal [-ny-], -u m. (přístroj)
 univerzálie [-ny-], -lií ž. mn.
 univerzalista [-ny-], -y m.
 univerzální [-ny-]
 univerziáda [-ny-] ž.
 univerzita [-ny-] ž.; Univerzita Karlova i Karlova univerzita apod.
 univerzitní [-ny-]
 univerzum [-ny-], -za s.
vvlastivěda ž.
 vniveč přísl. (přijít vniveč apod.)
 vystřízlivět, 3. mn. vystřízlivějí i vystřízliví
zzarezivět, 3. mn. zarezivějí i zareziví
 zastara i za stara (dříve)
 zbázlivět, 3. mn. zbázlivějí i zbázliví
 zčervivět, 3. mn. zčervivějí i zčerviví
 zchoulostivět, 3. mn. zchoulostivějí i zchoulostiví; příč. zchoulostivěl (stát se choulostivým)
 zcitlivět, 3. mn. zcitlivějí i zcitliví
Naposledy hledáno:

ivé, foinikie, investiční, zřejmý, skám, redundan, uet, děctv, přivolávač, shýbán

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.