Pravidla českého pravopisu

j zájm., 2. mě i mne, 3. mně i mi, 4. mě i mne, 6. mně, 7. mnou
jjablko s., mn. 2. jablek
 jabloň, -ně ž.
 Jablonná, -e ž.; jablonský
 Jablonné v Podještědí, J-ho v P. s.; jablonský
 Jablunkovský průsmyk
 jachta ž., mn. 2. jacht i jachet
 jachtař, -e m.
 jachtink [-ty-], -ku i jachting [-ty-], -gu m.
 Jáchym, -a m.
 Jáchymov, -a m.; jáchymovský
 jackpot [džekpot], -u m.
 jackpot [džekpot], -u m.
 jaderný
 Jaderské moře
 Jadivga, -y ž.
 jádřinec, -nce m.
 jadrný
 jádro s., mn. 2. jader, 3. jádrům atd.
 jádrový
 Jaffa, -y ž.; jaffský
 jagellonský i jagellovský
 jaguár, -a m.
 jahelník, -u m.
 jahelný
 jáhla, -y ž., mn. 1. jáhly, 2. jahel i jáhel, 3. jáhlám atd.
 jak přísl. i spojka
 jak, -a m. (tibetský skot)
 Jakarta [dža-] ž. (Djakarta); jakartský, mn. -tští
 Jakarta [dža-], -y ž. (Djakarta); jakartský
 jakkoli, jakkoliv přísl. i spojka
 jakmile spojka
 jakobín, -a m.
 jakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
 jakost, -i ž.
 jakostní
 jakpak přísl.
 jaksepatří i jak se patří (náležitě)
 jaktěživ přísl.
 Jakub, -a m.; Jakuba i Jakubka, -y ž.
 Jakutsk, -u i -a m.; jakutský
 ja zájm.
 jakýkoli, jakýkoliv zájm.
 jakýpak zájm.
 jakýsi zájm.
 jakže přísl. (v otázce)
 jakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 jakžtakž i jakž takž (obstojně)
 jalovec, -vce m.
 jalovět, 3. mn. jalovějí i jaloví
 jalovice ž.
 Jalta ž.; jaltský, mn. -tští
 Jalta, -y ž.; jaltský
 jáma, -y ž., jedn. 7. jámou, mn. 2. jam, 3. jámám atd.
 Jamajka ž.; Jamajčan, -a m.; jamajský
 Jamajka, -y ž.; Jamajčan m.; jamajský
 jamb, -u m.
 jambický
 Jamestown [džejmstaun], -u m.; jamestownský
 jamka ž.
 Jan, -a m., 5. Jane i Jene
 Jan, -a m.; Jana, -y ž.
 janek, -nka m. (hlupák)
 Jang-ć-ťiang, -u m.; jangćťiangský
 janičár, -a m.
 janičárský
 Jánošík, -a m.
 Janov, -a m.; janovský
 Janské Lázně ž. pomn.; janskolázeňský
 Janské Lázně, J-ých L-í ž. pomn.; janskolázeňský
 jantar, -u m.
 Janus [ja-] i Ianus [já-], -na i -nuse m.; janusovský
 japonerie [-ne- i -né-] ž.
 Japonsko s.; Japonec, -nce m.; japonský
 Japonsko, -a s.; Japonec m.; japonský
 jař, -e ž.
 jařina ž.
 jarmareční
 jarmark, -rku m.
 Jarmil, -a m.; Jarmila, -y ž.
 jařmo s.
 Jarolím, -a m.; Jarolíma, -y ž.
 Jaroměř, -e ž.; jaroměřský
 Jaromil, -a m.
 Jaromír, -a m.; Jaromíra, -y ž.
 Jaroslav, -a m.; Jaroslava, -y ž.
 jas, -u m.
 jasan, -u m.
 jásat, podst. jm. jásání
 jásavý
 Jaslovské Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 jasmín, -u m.
 Jasna, -y ž.
 jasně žlutý apod.
 jasnost, -i ž.; Jeho Jasnost (hist. titul)
 jasnožlutý apod.
 Jason [ja-] i Iason [ijá-], -ona m.
 Jason, -a i Jasoň, -ně m.
 jásot, -u m.
 jasový (k jas)
 jaspis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 aleluja citosl. i s. neskl.
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 Aljaška ž.; aljašský, mn. -šští
 Aljaška, -y ž.; aljašský
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 Amudarja, -je i -ji ž.; amudarský
 Andorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
bbasic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 benjamínek, -nka m.
 bezjaderný
 bojácný
 bojar, -a m.
 bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký atd. i bůhví kdo, bůhví co, bůhví jaký atd.
 buja, 2. st. bujařejší
cČeljabinsk, -u i -a m.; čeljabinský
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 církevněslovanský (např. jazyk)
 cizojazyčný
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 coby (jakoby)
dDarja, -ji, 3.p. -je ž.
 desetibojař, -e m.
 Djakarta [dža-] viz Jakarta
 Djakarta [dža-] ž. (Jakarta)
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 dvoja
 dvojjazyčný
 dvojjazykový
 džez i jazz [džez], -u m.
 džezbend i jazzband [džezbe-], -u m.
 džezový i jazzový [džezo-]
eenjambement [anžambmá], -mentu [-mánu] m. i neskl. s.
ffajáns, -e ž.
 filipojakubský
 fortran, -u m.; programovací jazyk Fortran
 Francouzská Guyana [gvajá-], F-é G-y ž.; francouzskoguyanský
 fujara ž.
gGajana, -y ž.
 Goya [goja], -yi [-ji] m.
 Guadalajara [gvadalachara], -y ž.; guadalajarský
 Guyana [gvajá-] ž.; Guyanec, -nce i Guyaňan, -a m.; guyanský
 Guyana [gvajá-], -y ž.; Guyanská republika; Guyanec i Guyaňan m.; guyanský
 Guyanská vysočina [gvaján-]
hHjalmar, -a m
 Hus, -a m.; Jan Hus, mistr Jan Hus, m. Jan Hus
iIanus viz Janus
 Iason viz Jason
 Iboja, -ji ž.
 Ilja, -ji m.; Ilja, -ji i Iljana, -y ž.
jJasy, Jas i Ja m. pomn.; jaský
 jateční
 jatečný (např. dobytek)
 jaterní
 jaternice ž.
 jaterník, -u m.
 jatky, -tek ž. pomn. i jatka, -tek s. pomn.
 játra, jater s. pomn.
 játrovka ž.
 játrový
 Jáva, -y ž.; Javánec m.; jávský i javánský
 Jáva, -y ž.; Javánec, -nce m.; jávský i javánský
 Javorina, -y ž.; javorinský
 Javorníky, -ků m. pomn., 6. -cích i -kách
 Javorníky, -ů m. pomn.
 jazýček, -čku m.
 jazýčkový
 jazyk, -a m.
 jazykověda ž.
 jazykověkulturní (k jazyková kultura)
 jazykový
 jazykozpyt, -u m.
 jazylka ž.
 jazz [džez] i džez, -u m.
 jazzband [džezbe-] i džezbend, -u m.
 jazzový [džezo-] i džezový
 jen, -u m. (jednotka japonské měny)
 jmout, 1. j. jmu; rozk. jmi, jměte; příč. jal, jat; podst. jm. jetí
kkajak, -u m.
 kajakář, -e m.
 kdekdo, kdeco, kdekterý, kdejaký zájm.
 kdovíkdo, kdovíco, kdovíjaký atd. i kdoví kdo, kdoví co, kdoví jaký atd.
 kolej, -e ž.; Klementinská kolej; kolej Jednota; kolej Jarov, kolej Na Větrníku
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 kronika [-ny-] ž.; Kosmova Kronika česká, Kosmova kronika; Trojánská kronika i Kronika trojánská
 křtitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; Jan Křtitel
llecjak, leckdy apod.
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
 ledajak, ledakde apod.
 ledasjak, ledaskde apod.
 Libye, -e ž.; Socialistická lidová libyjská arabská džamáhíríja; Libyjec m.; libyjský
 liják, -u m.
 lijavec, -vce m.
 loajalita ž.
 loajální
 Luo-jang, -u m.; luojangský
mmachiavelizmus [makja-], -izmu i machiavelismus [makja-zm-], -ismu m.
Naposledy hledáno:

ja, macocha, kotel, nedoslýchat, burgunď, sněhulák, tkovln, niják, dívčí, naprázdno

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.