Pravidla českého pravopisu

kkoráb, -u m.
 korál, -a m. živ., mn. 1. -i i -ové, 4., 7. -y
 korál, -u m. neživ., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 kořalka ž.
 Korálové moře
 korán, -u m.
 korba, -y ž., mn. 2. korb i koreb
 korbel, -e m., mn. 7. -i
 Korčula, -y ž.; korčulský
 kord, -u m.
 Kordillery [-dylje-], -ller ž. pomn.; kordillerský
 Kordillery [-dylje-], -ller ž. pomn.; kordillerský
 kordon [-on i -ón], -u m.
 Korea, -ey i -eje ž. (Jižní Korea); Korejská republika; Korejec m.; korejský
 Korea, -ey i -eje ž., 3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou i -ejí; Korejec, -jce m.; korejský
 korečkový (např. rypadlo)
 koreferát, -u m.
 Korejská lidově demokratická republika, K-é l-ě d-é r-y ž.; Korejec m.; korejský
 korek, -rku m.
 korekce ž.
 korekční
 korektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 korektivní [-ty- i -tý-]
 korektní
 korektor, -a m.
 korektura [-tu- i -tú-] ž.
 korekturní
 korela, -y ž.
 korelace ž.
 kořen, -e i -u m.
 koření s.
 kořenitý
 kořenný
 kořenový
 korepetice [-ty-] ž.
 korespondence ž.
 korespondenční
 korespondent, -a m.
 korespondovat
 korfbal, -u m.
 korfbal, -u m.
 koriandr, -u m.
 korida ž.
 koridor, -u m.
 korigovat
 Korina, -y ž.
 Korint, -tu řec. Korinthos, -thu m.; korintský
 Korint, -u i -a m.; korintský
 Korint, -u i -a m.; korintský, mn. -tští
 korintka ž.
 korintský sloup
 Koriolán i Coriolanus [ko-án-], -na m.
 kořist, -i ž.
 kořistní
 kořistnický
 kořistník, -a m.
 kořistný (hrabivý)
 Korkýra i Kerkýra, -ry ž., dn. Korfu
 kormidelnický
 kormidelník, -a m.
 kormidlo s.
 kormorán, -a m.
 korodovat
 koróna ž.
 koronální
 koronární
 koroptev, -ptve ž.; koroptví
 koroptvička ž., jedn. 3., 6. -čce
 korouhev, -hve ž.
 korový (ke kůra)
 koroze ž.
 korozivní [-zi- i -zí-]
 korozivzdorný
 korozní
 korporace ž.
 korporační
 korporativní [-ty- i -tý-]
 korpulentní
 korpus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 korpuskulární
 korpuskule ž., mn. 2. -lí
 Korsika [-zi-] ž.; Korsičan, -a m.; korsický, mn. -čtí
 Korsika [-zi-], -y ž.; Korsičan m.; korsický
 kortikální [-ty-]
 kortikoid [-ty-], -u m.
 korumpovat
 koruna ž.; svatováclavská koruna (korunovační klenot); země Koruny české (české země i České země)
 korund, -u m.
 korunní
 korunový
 korupce ž.
 korupční
 Korutansko, -a s.; korutanský
 koryfej, -e m.
 korýš, -e m.
 koryto s.
 korzár, -a m.
 korzet, -u m.
 korzo s.
 Podobné:
aadventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 akord, -u m.
 akordeon, -u m.
 antikorozní [-ty-]
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cikorka ž.
 čili s. neskl. (koření)
 Córdoba [kor-], -y ž.; córdobský
 Coriolanus viz Koriolán
ddekor [-ko- i -kó-], -u m.
 dekorace ž.
 dekorační
 dekoratér, -a m.
 dekorativní [-ty- i -tý-]
 dekorum [-ko- i -kó-], -ra s.
 desetikoruna i desítikoruna ž.
 diskordance [dy-] ž.
 dokořán přísl.
 dvacetikoruna i dvacítikoruna ž.
eeskorta ž.
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
hhikorové dřevo
 humr, -a m. (korýš); humří
 hyperkorektní
 hypokoristický [-ty-]
iinkorporace ž.
jJižní Korea, j. K-ey i K-eje ž.; Korejská republika; Jihokorejec m.; jihokorejský
kKerkýra viz Korkýra
 konkordance ž.
 konkordát, -u m.
 kvintakord, -u m.
llékořice ž.
mmollový (např. akord)
 mykoriza [-ri- i -rí-], -y ž.
oOstrovy Korálového moře
ppětisetkoruna ž.
 piskoř, -e m.
 příkoří s.
rřeckořímský (např. zápas)
 rekord, -u m.
 rekordér, -u m.
 rekordman, -a m.; rekordmanka ž.
sšíje Korintská
 šíje ž.; šíje Korintská i Korintská šíje
 širokoramenný
 skořápka ž.
 skorbut, -u m.
 skóre s. neskl., jedn. 7. též -m
 skořepina ž.
 skořice ž.
 skoro přísl. i část.
 skórovat
 škorpion [-on i -ón], -a m.
 slinutý (např. korund)
 svatováclavský; Píseň svatováclavská, Svatováclavský chorál; země koruny svatováclavské
 svinka ž. (korýš)
 sýkora ž.; sýkoří
 sýkorka ž.; sýkorčí
uuhelníček, -čka m. (sýkora)
 úkor, -u m.; na úkor (čeho)
 ukořistit
vvelkorysý
 videorekordér, -u m.
 vykořistit
 vykořisťovat
 vykořisťovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
zzakořenit
 zakořeňovat
 země i zem, -ě ž.; Země (hvězdářsky); Země česká (jako hist. státní celek); české země i České země; země Koruny české
 zkorigovat
 zkormoutit, rozk. zkormuť; příč. zkormoucen
 zkornatět, 3. mn. zkornatějí i zkornatí
 zkorumpovat
 Zlatá Koruna, Z-é K-y ž.; zlatokorunský
 zpokornět, 3. mn. zpokornějí i zpokorní
Naposledy hledáno:

kór, obden, výtisk, výheň, éčk, atorista, vítěz, rozte, toruň, ácím

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.