Pravidla českého pravopisu

kKvádové, -dů m. mn.
 kvádr, -u m.
 kvadrant, -u m.
 kvadrát, -u m.
 kvadratický [-ty-]
 kvadratura [-tu- i -tú-] ž.
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
 kvadrilion [-on i -ón], -u m.
 kvadrofonní
 kvaker [kvaker i kvejkr], -a m.
 kvalifikace ž.
 kvalita ž.
 kvalitativní [-ty- i -tý-]
 kvalitní
 kvantifikace [-ty-] ž.
 kvantifikátor [-ty-], -u m.
 kvantita [-ty-] ž.
 kvantitativní [-ty-ty- i -ty-tý-]
 kvantový
 kvantum, -ta s.
 kvapík, -u m.
 kvark, -u m.
 kvarnerky i guarnerky [gva-], -rek ž. pomn.
 kvart, -u m.
 kvarta ž.
 kvartál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kvartální
 kvartér, -u m.
 kvartérní
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
 kvarteto s.; smyčcové kvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
 kv, -e m.
 kvas, -u m.
 kvasinka ž.
 kvasírna, -y ž.
 kvasit, rozk. kvas; příč. kvašen; podst. jm. kvašení
 kvasnice, -ic ž. pomn.
 kvasnicový
 kvazar, -u m.
 kvazi- ve složeninách, např. kvazistacionární, kvazičástice
 kvečeru i k večeru (před večerem)
 kvedlačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 kverulant, -a m.
 kverulantský, mn. -tští
 kvést i kvíst, 3. j. kvete; rozk. kveť; příč. kvetl; podst. jm. kvetení
 kvestor, -a m.
 kvestura [-tu- i -tú-] ž.
 květ, -u m.
 květák, -u m.
 květen, -tna m.; Květen 1945
 květena ž.
 květenství s.
 květina ž.
 květináč, -e m.
 květinář, -e m.
 Květná neděle
 květnový; Květnová revoluce, Květen (1945)
 Květoslav, -a m.; Květoslava, -y ž.
 kvíčala, -y ž.; kvíčalí
 kvičet, 3. mn. kvičí
 Kvido, -a m.
 Kvido, -da m.
 kvikat i kvíkat, podst. jm. kvikání i kvíkání
 Kvilda, -y ž.; kvildský
 kvílet i kvílit, 3. mn. kvílejí i kvílí; rozk. (ne)kvílej i (ne)kvil; příč. kvílel i kvílil; podst. jm. kvílení
 kvinta ž.
 kvintakord, -u m.
 kvintet, -u m.
 kvinteto s.
 Kvintilián i Quintilianus [kv-á-], -na m.
 Kvintus i Quintus [kv-], -ta m.
 Kvirinál i Quirinalis [kv-á-],-lu m.
 Kvirité i Quirité [kv-] m. mn.
 kvitance ž.
 kvitanční
 kvítek, -tku m.
 kvítí s.
 kvítko s.
 kvitovat
 kviz i kvíz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kvocient, -u m.
 kvodlibet i quodlibet [kvo-], -u m.
 kvorum [kvó-], -ra s.
 kvóta ž.
 kvótový
 kvůli předl.
 Podobné:
aAcquincum viz Akvinkum
 adekvátní
 akvabela, -y ž.
 akvadukt, -u m.
 akvalung, -u m.
 akvamarín, -u m.
 akvarel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 akvarijní
 akváriový
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 akvatinta [-ty-] ž.
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 akvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 akviziční
 alikvotní
 antikva [-ty-], -y ž.
 antikvariát [-ty-], -u m.
 antikvární [-ty-]
 Aquileia viz Akvileia
bbiskvit, -u m. (pečivo; porcelán)
 blankvers, -su [-zu] m.
 broskev, -kve ž.
 broskv, -ně ž.
 brukev, -kve ž.
 bukvice ž.
ccírkev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
ddelikvent, -a m.
 diskvalifikace [dy-] ž.
eekumenický [-ny-]; Ekumenická rada církví
 Ekvádor, -u m.; Ekvádorec, -rce i Ekvádořan, -a m.; ekvádorský
 Ekvádor, -u m.; Ekvádorská republika; Ekvádorec i Ekvádořan m.; ekvádorský
 ekvátor, -u m.
 ekvilibrista, -y m.
 ekvilibristický [-ty-]
 ekvilibristika [-ty-] ž.
 ekvipáž, -e ž.
 ekvipotenciální
 ekvivalent, -u m.
 Eskvilin i Esquilinus [-kvi-], -nu m.
ffrekvence ž.
 frekvenční
 frekventant, -a m.
gguarnerky [gva-] i kvarnerky, -rek ž. pomn.
hhortenzie ž., mn. 2. -zií (květina)
iinkvizice ž.
 inkviziční
 inkvizitor, -a m.
 inteligenční (např. kvocient)
 izraelita, -y m. (příslušník židovské církve)
kkilovolt, -u m. (zn. kV)
 klikva, -y ž.
 kolokvijní
 kolokvium, -via s.
 konsekventní
 krokev, -kve ž.
 krokvice ž.
llikvidace ž.
 likvidátor, -a m.
 likvidatura [-tu- i -tú-] ž.
 likvidní
 likvor, -u m.
mMoskva, -y ž.; moskevský
 motýlokvětý
 mrkev, mrkve ž.
nnakvap přísl.
 navečer přísl. (kvečeru)
 neděle ž., mn. 2. nedělí i neděl (nedělních dnů), neděl (týdnů); Květná neděle
 nízkofrekvenční
oObsequens [-kve-] i Obsekvens, -se i -enta m.
 odkvést i odkvíst, 3. j. odkvete; rozk. odkveť; příč. odkvetl
 odkvět, -u m.
 odkvétat i odkvítat, podst. jm. odkvétání i odkvítání
 okvětí s.
 okvětní
ppaskvil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 perzekvovat
 plusquamperfektum [-kva-] i pluskvamperfektum, -kta s.
 poskvrna ž.
 poskvrnit
 příškvarek, -rku m.
 přiškvařit
 punkevní (k punkva)
 punkva, -y ž. (ponorná řeka); vl. jm. Punkva
 puškvorec, -rce m.
qquadriennale [kva-ná-] i kvadrienále s. neskl.
 quadriennale [kva-ná-] i kvadrienále s. neskl.
 quadriennium [kva-ny-], -nia s.
 quattrocento [kvatročento] s.
 Quebec [kvibek] i Québec [kebek], -cu i -ku m.; quebecký i québecký
 Quebec [kvibek] i Québec [kebek], -cu [-ku] i -ku m.; quebecký i québecký, mn. -čtí
 Quintilianus viz Kvintilián
 Quintus viz Kvintus
 Quirinalis viz Kvirinál
 Quirité viz Kvirité
 quodlibet [kvo-] i kvodlibet, -u m.
rředkev, -kve ž.
 ředkvička ž., jedn. 3., 6. -čce
 rekviem s. neskl.
Naposledy hledáno:

prodchnout, kv, základový, obylí, excelenc, sém, alvin, cizojazy, pensylv, příjed

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.