Pravidla českého pravopisu

llít, 1. j. liji, leji i liju, leju, 3. mn. lijí, lejí i lijou, lejou; rozk. lij i lej; příč. lil, lit
llitanie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Litava, -y ž.; litavský
 litec, -tce i lijec, -jce m.
 litera ž.
 literárně-hudební (např. pořad)
 literárněhistorický (k literární historie)
 literárněkritický (k literární kritika)
 literárněvědný (k literární věda)
 literární
 literát, -a m.
 literatura [-tu- i -tú-] ž.
 lithium [líty-], -thia s.
 lití s.
 litiáza [-ty-], -y ž.
 litice i lítice ž.
 litina ž.
 litkup, -u m.
 líto přísl.
 litografický
 litografie ž.
 Litoměřice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; litoměřický, mn. -čtí
 Litoměřice, -ic ž. pomn.; litoměřický
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 litosféra ž.
 litosférický
 lítost, -i ž.
 lítostivý
 lítostný
 litotes s. neskl. i -su m.
 litovat
 litr, -u m.
 liturgický
 liturgie ž.
 Litva, -y ž.; Litevec, -vce i Litvan, -a m.; litevský
 Litva, -y ž.; Litevská republika; Litevec i Litvan m.; litevský
 Litvínov, -a m.; litvínovský
 lítý (divoký)
 Podobné:
aabnormalita ž.
 adaptabilita ž.
 admiralita ž.
 aktualita ž.
 aliterace ž.
 alkalita ž.
 amplituda [-tu- i -tú-] ž.
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 angloamerický (např. literatura)
bbakelit, -u m.
 banalita ž.
 bělit, 3. mn. bělí; rozk. běl; příč. bělil
 bílit, rozk. bil i bíli
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 brestlitevský mír
 břízolit, -u m.
 bruslit
 brutalita ž.
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
cčarovat (kouzlit)
 čárovat (kreslit čáry)
 čelit
 centilitr [-ty-], -u m.
 chlácholit
 chryzolit, -u m.
 chválit, rozk. chval
 chvalitebný
 chýlit (se), rozk. (ne)chyl (se)
 clít, 1. j. clím, 3. mn. clí; rozk. cli; příč. clil, clen; podst. jm. clení
 čtvrtlitr, -u m.
ddebilita ž.
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 decilitr, -u m.
 dělitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 lítko s.
 demilitarizace ž.
 demilitarizační
 dlít, 1. j. dlím, 3. mn. dlejí i dlí; rozk. (ne)dli; příč. dlel
 docílit, rozk. docil
 dolétat i dolítat, podst. jm. dolétání i dolítání
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 doosídlit
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
eegalitář, -e m.
 ekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 elita ž.
 encefalitida [-ty- i -tý-] i encefalitis [-ty-], -tidy ž.
 eventualita ž.
fferolit, -u m.
 feroslitina ž.
 flitr, -u m.
 formalita ž.
ggeneralita ž.
 genialita [-ny-] ž.
 geopolitický [-ty-]
 Görlitz [gerlic] viz Zhořelec
hhabilitace ž.
 hekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 hektolitr, -u m.
 heraklit, -u m.
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 hudebně-literární (např. pořad)
 hyalit, -u m.
 Hypolit, -a m.
iigelit, -u m.
 ilegalita ž.
 individualita [-dy-] ž.
 inkompatibilita [-ty-] ž.
 irealita ž.
 ireverzibilita ž.
 izraelita, -y m. (příslušník židovské církve)
jjelítko s.
 jelito s.
kkalit
 karmelitáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 klít, 1. j. kleji i kleju, 3. mn. klejí i klejou; rozk. klej; příč. klel; podst. jm. klení
 kolegialita ž.
 kompatibilita [-ty-] ž.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 kosmopolita, -y m.
 kosmopolitický [-ty-]
 kosmopolitizmus [-ty-], -izmu i kosmopolitismus [-tyzm-], -ismu m.
 kosmopolitní
 kovolijec, -jce i kovolitec, -tce m.
 kriminalita ž.
 krveprolití s.
 krystalit, -u m.
 kvalita ž.
 kvalitativní [-ty- i -tý-]
 kvalitní
 kvílet i kvílit, 3. mn. kvílejí i kvílí; rozk. (ne)kvílej i (ne)kvil; příč. kvílel i kvílil; podst. jm. kvílení
llabilita ž.
 lazulit, -u m.
 létat i lítat, podst. jm. létání i lítání
 lijec, -jce i litec, -tce m.
 loajalita ž.
Naposledy hledáno:

lít, vír, zpráva, učenlivý, nosný, kutík, sfinga, slaboš, péča, vymýšlej

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.