Pravidla českého pravopisu

llet, -u m.
lléto s., mn. 2. let, 3. letům i létům, 6. letech i létech, 7. lety i léty
rrok, -u (ale do roka) m., mn. obyč. léta, let, ale též roky, roků; Nový rok (svátek 1. ledna); Rok české hudby (akce)
sstaletý (několik set let starý)
 stoletý (sto let starý)
lletadlo s.
 leták, -u m.
 letargický
 letargie ž.
 létat i lítat, podst. jm. létání i lítání
 létavice ž.
 létavý
 letec, -tce m.; letkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 letecký
 letectví s.
 letenský (k Letná); Letenská pláň, Letenské sady (v Praze)
 letět, 3. mn. letí
 Lethe [-é], -thy i neskl. ž.
 letiště, -iště s., mn. 2. -išť
 letištní
 letitý
 letka ž.
 letkis, -su m.
 let; letmo
 let
 letnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 letnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 Leto viz Latona
 letohrádek, -dku m.
 letokruh, -u m.
 letopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 letopočet, -čtu m.
 letorost, -u m.
 letos přísl.
 letošní
 letoun, -a m. živ. (např. netopýr)
 letoun, -u m. neživ. (letadlo)
 letovat (pájet)
 letovisko s., mn. 2. -sk i -sek
 letový
 letuška ž.
 Podobné:
aamoleta i omeleta ž.
 amulet, -u m.
 Arleta, -y ž.
 atlet, -a m.
 atletický [-ty-]
 atletika [-ty-] ž.
bbabí (např. léto)
 baletka ž.
 let (se), 3. mn. bělejí (se) i bělí (se); příč. bělel (se)
 beletrie ž.
 beletrista, -y m.
 beletristický [-ty-]
 beletrizovat
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bolet, 3. mn. bolí i bolejí
 bulletin [byltén], -u m.
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
cčtvrtletí s.
 čtvrtstoletí s.
 čtyřletý
 čtyřsetletý i čtyřistaletý
ddiletant [dy-], -a m.
 diletantský [dy-], mn. -tští
 Diocletianus [-kleciá-] i Dioklecián, -na m.
 dolétat i dolítat, podst. jm. dolétání i dolítání
 doletět, 3. mn. doletí
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 domýšlet, 3. mn. domýšlejí i domýšlí; příč. domýšlel, domýšlen; podst. jm. domýšlení
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
 dubleta ž.
 dvěstěletý i dvousetletý
 dvouletka ž.
 dvousetletý i dvěstěletý
eepoleta ž.
fflažolet, -u m.
 flétna ž.
 flétnista [-ny-], -y m.
ggolet, -u m.
hhvězda ž.; Hvězda (letohrádek v Praze)
jjunkers, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy (letadlo)
kkabriolet, -u m.
 klatý i kletý
 kletba, -y ž., mn. 2. -teb
 kletý i klatý
 Koleta, -y ž.
 komplet, -u m.
 komplet
 kompletovat
 kotleta ž.
 koulet, 3. mn. koulejí i koulí
 křidélko s. (u letadla)
 kutálet, 3. mn. kutálejí i kutálí
 kvílet i kvílit, 3. mn. kvílejí i kvílí; rozk. (ne)kvílej i (ne)kvil; příč. kvílel i kvílil; podst. jm. kvílení
lLatona, -ny i Leto [létó], -ty i neskl. ž.
mMilet i Milétos, -tu m.; Miléťané, milétský
 mletý
 mlít, 1. j. melu; rozk. mel; příč. mlel, mlet; podst. jm. mletí
 mnohaletý i mnoholetý
 mnohasetletý i mnohosetletý
 myslit i myslet, 3. mn. myslí i myslejí; rozk. (ne)mysli; příč. myslil i myslel, myšlen
nnadílet, 3. mn. nadílejí i nadílí
 let, -u m.
 nalétat i nalítat, podst. jm. nalétání i nalítání
 naletět, 3. mn. naletí
 nalétnout i nalítnout, příč. nalétl, nalétnul i nalítl, nalítnul
 namlít, 1. j. namelu; rozk. namel; příč. namlel, namlet; podst. jm. namletí
 naostro i na ostro (např. střílet)
 naplést, 1. j. napletu; rozk. napleť; příč. napletl, napleten
 náplet, -u m.
 naplétat i naplítat, podst. jm. naplétání i naplítání
 nastřílet, 3. mn. nastřílejí i nastřílí
 naválet, 3. mn. naválejí i naválí
 návěstí s. (např. v letectví)
 navymýšlet se, 3. mn. navymýšlejí se i navymýšlí se
 nezletilý
ooblétat i oblítat, podst. jm. oblétání i oblítání
 obletět, 3. mn. obletí
 oblétnout i oblítnout, příč. oblétl, oblétnul i oblítl, oblítnul
 odemlít, 1. j. odemelu; rozk. odemel; příč. odemlel, odemlet
 odlétat i odlítat, podst. jm. odlétání i odlítání
 odletět, 3. mn. odletí
 odlétnout i odlítnout, příč. odlétl, odlétnul i odlítl, odlítnul
 odmýšlet, 3. mn. odmýšlejí i odmýšlí; příč. odmýšlen
 odmyslit i odmyslet, 3. mn. odmyslí i odmyslejí; rozk. odmysli; příč. odmyslil i odmyslel, odmyšlen
 omdlít i omdlet, 1. j. omdlím, 3. mn. omdlejí i omdlí; rozk. (ne)omdli; příč. omdlel; podst. jm. omdlení
 omeleta i amoleta ž.
 omlít, 1. j. omelu; rozk. omel; příč. omlel, omlet
 oplést, 1. j. opletu; rozk. opleť; příč. opletl
 oplétat i oplítat, podst. jm. oplétání i oplítání
 otálet, 3. mn. otálejí i otálí
 oželet, 3. mn. oželí i oželejí; rozk. ožel; příč. oželel, oželen
ppaleta ž.
 paletizace [-ty-] ž.
 paleto s.
 pamflet, -u m.
 pamfletický [-ty-]
 pamfletista [-ty-], -y m.
 pamfletistický [-tysty-]
Naposledy hledáno:

bezatomový, kyrysnický, let, žít, oči, archimédes, lán, óda, sát, akční

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.