Pravidla českého pravopisu

mmejkap i make-up [mejkap], -u m.
 Podobné:
bBartoloměj, -e m.
 bartolomějská noc
ddorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
 dřímat, 1. j. dřímu i dřímám; rozk. dřímej; podst. jm. dřímání
 měj, -e m.
ee-mail [ímejl], -u m.
 e-mail [ímejl], -u m.
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
kkamej, -e ž.
 klamat, 1. j. klamu; rozk. (ne)klam i (ne)klamej, (ne)klamme i (ne)klamejme; podst. jm. klamání
llámat, 1. j. lámu, 3. mn. lámou; rozk. lam i lámej, lamme i lámejme; podst. jm. lámání
mmade [mejd] (angl.)
 Maine [mejn] neskl. s.; mainský
 make-up [mejkap] i mejkap, -u m.
 maser [mejzr], -u m.
 mít, 1. j. mám; rozk. měj; příč. měl
nNouméa [numea], -éy i -éje ž.; nouméjský
oolámat, 1. j. olámu; rozk. olam i olámej, olamme i olámejme; podst. jm. olámání
 oměj, -e m.
 oněmět, 3. mn. oněmějí i oněmí; příč. oněměl
 osamět, 3. mn. osamějí i osamí; příč. osaměl
 ozřejmět, 3. mn. ozřejmějí i ozřejmí; příč. ozřejměl; podst. jm. ozřejmění (stát se zřejmým)
ppitomět, 3. mn. pitomějí i pitomí
 pomět se, 1. j. poměji se, 3. mn. pomějí se; příč. poměl se (mít se dobře)
 porozumět, 1. j. porozumím, 3. mn. porozumějí i porozumí; příč. porozuměl, porozuměno
 pousmát se, 1. j. pousměji se i pousměju se, 3. mn. pousmějí se i pousmějou se; rozk. pousměj se; příč. pousmál se; podst. jm. pousmání
 přelámat, 1. j. přelámu; rozk. přelam i přelámej, přelamme i přelámejme; podst. jm. přelámání
 přimět, 1. j. přiměji i přiměju, 3. mn. přimějí i přimějou; rozk. přiměj; příč. přiměl; podst. jm. přimění (koho k čemu)
 Pygmej, -je m. (příslušník afrického kmene)
 pygmej, -je m. (trpaslík)
 pygmejský
rremake [rímejk], -u m.
 remake [rímejk], -u m.
 rozesmát, 1. j. rozesměji i rozesměju, 3. mn. rozesmějí i rozesmějou; rozk. rozesměj; příč. rozesmál, rozesmát
 rozlámat, 1. j. rozlámu; rozk. rozlam i rozlámej, rozlamme i rozlámejme; podst. jm. rozlámání
 rozumět, 1. j. rozumím, 3. mn. rozumějí i rozumí; příč. rozuměl
 rudoarmějec, -jce m.
sselfmademan [-mejdmen], -a m.
 setmět se i setmít se, 3. mn. setmějí se; příč. setmělo se
 šikmý, 2. st. šikmější
 smát se, 1. j. směji se i směju se, 3. mn. smějí se i smějou se; rozk. směj se; příč. smál se; podst. jm. smání
 smět, 3. mn. smějí i smí; rozk. směj; příč. směl
 srozumět (se), 1. j. srozumím (se), 3. mn. srozumějí (se) i srozumí (se); příč. srozuměl (se), srozuměn
 šumějící i šumící (např. les)
 šumět, 3. mn. šumějí i šumí
ttamější
 tmět se i tmít se, 3. mn. tmějí se; příč. tmělo se
uumět, 1. j. umím, 3. mn. umějí i umí; příč. uměl; podst. jm. umění
 usmát se, 1. j. usměji se i usměju se, 3. mn. usmějí se i usmějou se; rozk. usměj se; příč. usmál se; podst. jm. usmání
vvylámat, 1. j. vylámu; rozk. vylam i vylámej; podst. jm. vylámání
 vyrozumět, 1. j. vyrozumím, 3. mn. vyrozumějí i vyrozumí; rozk. vyrozuměj, vyrozumějte; příč. vyrozuměl, vyrozuměn
 vysmát se, 1. j. vysměji se i vysměju se, 3. mn. vysmějí se i vysmějou se; rozk. vysměj se; příč. vysmál se; podst. jm. vysmání
zzalámat, 1. j. zalámu; rozk. zalam i zalámej, zalamme i zalámejme; podst. jm. zalámání
 zasmát se, 1. j. zasměji se i zasměju se, 3. mn. zasmějí se i zasmějou se; rozk. zasměj se
 zašumět, 3. mn. zašumějí i zašumí; příč. zašuměl
 zatmět se i zatmít se, 3. mn. zatmějí se; příč. zatmělo se
 zklamat, 1. j. zklamu; rozk. (ne)zklam i (ne)zklamej, (ne)zklamme i (ne)zklamejme; podst. jm. zklamání
 zlakomět, 3. mn. zlakomějí i zlakomí
 zlámat, 1. j. zlámu; rozk. zlam i zlámej, zlamme i zlámejme; podst. jm. zlámání
 zpitomět, 3. mn. zpitomějí i zpitomí; příč. zpitoměl (stát se pitomým)
 zpřelámat, 1. j. zpřelámu, 3. mn. zpřelámou; rozk. zpřelam i zpřelámej, zpřelamme i zpřelámejme; podst. jm. zpřelámání
 zulámat, 1. j. zulámu, 3. mn. zulámou; rozk. zulam i zulámej, zulamme i zulámejme; podst. jm. zulámání
Naposledy hledáno:

měj, hantýrka, čtyřklaný, vykla, čtyřka, říčan, ňal, tací, povin, morfologie

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.