Pravidla českého pravopisu

mmat, -u m.
mmáta ž.
 matador, -a m.
 maté s. neskl.
 mateční i matečný
 Matěj, -e m.
 matematicko-fyzikální [-ty-] (např. analýza)
 matematickostatistický [-ty-tysty-] (k matematická statistika)
 matematický [-ty-]
 matematik [-ty-], -a m.; matematička ž.
 matematika [-ty-] ž.
 mateří (např. kašička)
 materiál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 materialista, -y m.
 materialistický [-ty-]
 materializmus, -izmu i materialismus [-zm-], -ismu m.
 materiálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 materiální
 materiálový
 mateřídouška ž.
 materie [-te- i -té-] ž.
 mateřský
 mateřština ž.
 mateřství s.
 mates i matjes, -a m., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 máti ž., jedn. 2. máti i mateře
 matice ž.
 Matice ž. (spolek)
 matiční (např. knihovna)
 maticový
 matiné [-ty-] s. neskl.
 matjes i mates, -a m., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 matka ž.; matčin; Matka boží
 matoliny, -lin ž. mn.
 Matouš, -e m.
 matový (k mat)
 mátový (k máta)
 mátožný
 matrace ž.
 matriarchát, -u m.
 matrice ž.
 matriční
 matricový
 matrika ž.
 matrikář, -e m.
 matrikový
 matrimoniální [-ny-]
 matrona [-ona i -óna] ž.
 Matterhorn [-tr-], -u m.; matterhornský
 maturita ž.
 Matyáš, -e m.
 Matyáš, -e m.
 Matylda, -y ž.
 Podobné:
aaklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 amatér, -a m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 animátor [-ny-], -a m.
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 armatura [-tu- i -tú-] ž.
 aromatický [-ty-]
 aromatizovat [-ty-]
 asigmatický [asi-ty-]
 astigmatický [-ty-ty-]
 astigmatizmus [-ty-ty-], -izmu i astigmatismus [-ty-tyzm-], -ismu m.
 astmatický [-ty-]
 astmatik [-ty-], -a m.; astmatička ž.
 automat, -u m.
 automatický [-ty-]
 automatika [-ty-] ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 automatizovaný [-ty-]
 axiomatický [-ty-]
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 bankomat, -u m.
 bankomat, -u m.
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
cchrestomatie [-ty-] ž.
 chromatický [-ty-]
 chromatika [-ty-] ž.
 chromatografie ž.
 cloumat
 cyklamát, -u m.
dDalmácie ž.; Dalmatinec [-ty-], -nce m.; dalmatský, mn. -tští
 Dalmácie, -e ž.; Dalmatinec [-ty-] m.; dalmatský
 Dalmácie, lat. Dalmatia [-máci-], -ie ž.; dalmatský
 dalmatinec [-ty- i -ti-], -nce m. (pes)
 deklamátor, -a m.
 dermatolog, -a m.; dermatoložka ž.
 dermatologický
 dermatologie ž.
 dioráma [dy-], -y ž. i -ámatu i -amatu s.
 diplomat [dy-], -a m.
 diplomatický [dy-ty-]
 diplomatika [dy-ty-] ž.
 dogmatický [-ty-]
 dogmatizmus [-ty-], -izmu i dogmatismus [-tyzm-], -ismu m.
 dohmátnout, příč. dohmátl
 dojímat
 dramatický [-ty-]
 dramatik [-ty-], -a m.; dramatička ž.
 dramatizace [-ty-] ž.
 dramatizační [-ty-]
 dramaturg, -a m.; dramaturgyně, mn. 2. -yň i -yní, i dramaturžka ž.
 dramaturgický
 dramaturgie ž.
 dřímat, 1. j. dřímu i dřímám; rozk. dřímej; podst. jm. dřímání
 mat, podst. jm. dýmání
eedematický [-ty-]
 ekzematický [-ty-]
 emblematický [-ty-]
 epigramatický [-ty-]
fflegmatický [-ty-]
 flegmatik [-ty-], -a m.
 folio [fo- i fó-], -ia s. (formát papíru, knihy)
 formát, -u m.
ggalimatyáš, -e m.
 gramatický [-ty-]
 gramatika [-ty-] ž.
hhematit [-ty-], -u m.
 hematologie ž.
 historickomaterialistický [-ty-] (k historický materialismus)
 hmatat
 hmatník, -u m.
 hmátnout, příč. hmátl
 Hory Matky Boží, Hor m. B. ž. pomn.; božíhorský
 hrací (např. automat)
 hrádek, -dku m.; Kozí hrádek (kulturní památka)
 hřímat, podst. jm. hřímání
iimatrikulace ž.
 informatika [-ty-] ž.
 informativní [-ty- i -tý-]
 informátor, -a m.
jmat, podst. jm. jímání
 jsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
kkasematy i kazematy, -mat ž. pomn. i -matů m. pomn.
 kazematy i kasematy, -mat ž. pomn. i -matů m. pomn.
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 kinematický [-ty-]
 kinematika [-ty-] ž.
 kinematografický
 kinematografie ž.
 klamat, 1. j. klamu; rozk. (ne)klam i (ne)klamej, (ne)klamme i (ne)klamejme; podst. jm. klamání
 klematis [-máty-] ž. neskl. i -su m.
 klímat, podst. jm. klímání
 klimatický [-ty-]
 klimatizace [-ty-] ž.
 klimatologický
 klimatologie ž.
 komprimát, -u m.
Naposledy hledáno:

mat, celer, janský, hříšnice, ambri, nymf, etický, nejinak, kytov, nedobytný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.