Pravidla českého pravopisu

nnenadále přísl.
 nenadálý
 nenasycený
 nenasyta, -y m. i ž.
 nenasytný
 nenávidět, 3. mn. nenávidí i nenávidějí
 nenávist, -i ž.
 nenávistný
 nenavratitelný
 nenávratný
 není viz nebýt
 Podobné:
aabonent, -a m.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 Anna ž.; anenský
bbednění s.
 bednicí (sloužící k bednění)
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 Blansko, -a s.; blanenský
 Britské Panenské ostrovy
 Brno s.; brněnský
 Brno, -a s.; brněnský
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčlenit, příč. členěn
ddisponent [dy-], -a m.
 domnění s.
 domněnka ž.
 doznít, 3. mn. doznějí i dozní; rozk. dozni, dozněte; příč. dozněl; podst. jm. doznění
eeminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 eminentní
 exponenciální
 exponent, -a m. živ.
 exponent, -u m. neživ.
ffonendoskop, -u m.
hhanět i hanit, 3. mn. hanějí i haní; rozk. haněj i haň; příč. haněl i hanil, haněn
 hercynské vrásnění
 hliněný
iimanentní
 impertinence [-ty-] ž.
 impertinentní [-ty-]
 interkontinentální [-ty-]
kKanny, lat. Cannae [kané], -ann ž. pomn.; kanenský i kannský
 kompetentní (oprávněný)
 komponent, -u m.
 komponenta, -y ž.
 kontinent [-ty-], -u m.
 kontinentální [-ty-]
lléze ž. (poranění)
 limonen, -u m.
 lněný
mMeneng, -u m.; menengský
 měnit (se), podst. jm. měnění
 mezikontinentální [-ty-]
 mínit, rozk. miň; podst. jm. mínění
 mocněnec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
nnebýt, přít. nejsem, nejsi, není atd.; bud. nebudu; rozk. nebuď; příč. nebyl; podst. jm. nebytí
 neodůvodněný
 nevinný; nevinen, nevinna, nevinno
 nezúčastněný
oodeznít i odznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 odměnit, podst. jm. odměnění
 odmocněnec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 odosobnit, podst. jm. odosobnění
 odplynění s.
 odůvodnění s.
 odůvodnit, podst. jm. odůvodnění
 odznít i odeznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 opevnění s.
 oplodnit, příč. oplodněn
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 oponent, -a m.
 oponentura [-tu- i -tú-] ž.
 oslnit, podst. jm. oslnění
ppanenka ž.
 Panenské ostrovy
 panenský
 panna ž., jedn. 2. panny, mn. 2. panen; Panna Maria; Panna (souhvězdí zvěrokruhu); Panna orleánská
 permanentní
 poblouznit, podst. jm. poblouznění
 pohanět i pohanit, 3. mn. pohanějí i pohaní; rozk. pohaněj i pohaň; příč. pohaněl i pohanil, pohaněn
 pomněnka ž.
 ponenáhlu, poznenáhlu přísl.
 povinen, povinna, povinno; povinni atd.
 poznenáhla přísl.
 poznenáhlu, ponenáhlu přísl.
 prales, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; Boubínský prales, prales Jizera (chráněné oblasti)
 přeměněný
 prominent, -a m.
 prominentní
rraněný m. i příd. jm.
 remanentní
 rozčlenit, příč. rozčleněn
 rozeznít (se), 3. j. rozezní (se), 3. mn. rozezní (se) i rozeznějí (se); rozk. rozezni (se); příč. rozezněl (se); podst. jm. rozeznění
 rozlítostnělý i rozlítostněný
sskleněný
 směna ž. (např. peněz); jiné je změna ž. (proměna, zaměnění)
 snít, 1. j. sním, 3. mn. sní; příč. snil; podst. jm. snění
 spoluvinný; spoluvinen, spoluvinna, spoluvinno
 spřízněný
ttěsnění s.
 transkontinentální [-ty-]
 Trhové Sviny, T-ých Svin i S-ů m. pomn.; trhosvinenský
uumíněný
 uplatnit (se), příč. uplatněn
 uzemnění s.
 uzemnit, příč. uzemněn
vvinen, vinna, vinno; vinni atd.
 vinný (vinen)
 virový (např. onemocnění)
Naposledy hledáno:

nén, zbeletrizovat, nakolik, pisklavý, vrkú, obzvlášť, koušet, , tom, pobízet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.