Pravidla českého pravopisu

oon zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
nnějaký zájm.
 nejapný
 Nejdek, -dku m.; nejdecký
 nejeden (víc než jeden)
 nejednou, nejedenkrát (víckrát)
 nejen, nejenom přísl.
 nejenže, nejenomže i nejen že, nejenom že
 nejinak přísl.
 nejjasnější
 nejprve přísl.
 nejrozumnější
 nejvýš, nejvýše přísl.
 nejvyšší; Nejvyšší kontrolní úřad; Nejvyšší soud
 nejvyšší; Nejvyšší kontrolní úřad; Nejvyšší soud
 nejzazší
 Podobné:
bBorneo, -ea s.; bornejský
 Brunej, -e ž.; Brunejec m.; brunejský
 bujnět, 3. mn. bujnějí i bujní
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
ccenný, 2. st. cennější
 černět, 3. mn. černějí i černí; příč. černěl (stávat se černým)
 čnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
ddohánět, 3. mn. dohánějí i dohání
 doznít, 3. mn. doznějí i dozní; rozk. dozni, dozněte; příč. dozněl; podst. jm. doznění
 dřevěnět, 3. mn. dřevěnějí i dřevění
gGuinea [gví-], -ey i -eje ž., 3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou i -ejí; Guinejec, -jce m.; guinejský; Guinejský záliv
 Guinea-Bissau [gví-], G-ey i -eje-B. ž.-neskl. s.; Republika Guinea-Bissau; guinejsko-bissauský
 Guinejský záliv [gví-]
hhanět i hanit, 3. mn. hanějí i haní; rozk. haněj i haň; příč. haněl i hanil, haněn
jjemně, 2. st. jemněji
 jemný, 2. st. jemnější
kklanět se, 3. mn. klanějí se i klaní se; rozk. klaněj se i klaň se
llačnět, 3. mn. lačnějí i lační
mmalátnět, 3. mn. malátnějí i malátní
 malomyslnět, 3. mn. malomyslnějí i malomyslní
 mohutnět, 3. mn. mohutnějí i mohutní
 mužnět, 3. mn. mužnějí i mužní
nnadhánět, 3. mn. nadhánějí i nadhání
 nahánět, 3. mn. nahánějí i nahání
 naklánět (se), 3. mn. naklánějí (se) i naklání (se)
 nanejvýše, nanejvýš přísl.
 navonět, 3. mn. navoní i navonějí; rozk. navoň
 nebýt, přít. nejsem, nejsi, není atd.; bud. nebudu; rozk. nebuď; příč. nebyl; podst. jm. nebytí
 Nová Guinea [gví], N-é G-ey i G-eje ž.; (novo)guinejský
 nynější
oodeznít i odznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 odhánět, 3. mn. odhánějí i odhání
 odklánět, 3. mn. odklánějí i odklání
 odznít i odeznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 odzvánět, 3. mn. odzvánějí i odzvání
 ohánět se, 3. mn. ohánějí se i ohání se
 okounět, 3. mn. okounějí i okouní
 onemocnět, 3. mn. onemocnějí i onemocní; příč. onemocněl
 Orkneje,-jí ž. pomn.; orknejský
 otěhotnět, 3. mn. otěhotnějí i otěhotní
ppohánět (k honit), 3. mn. pohánějí i pohání
 pohanět i pohanit, 3. mn. pohanějí i pohaní; rozk. pohaněj i pohaň; příč. pohaněl i pohanil, pohaněn
 ponejprv, ponejprve přísl.
 ponejvíc, ponejvíce přísl.
 potemnět, 3. mn. potemnějí i potemní; příč. potemněl
 pozdní, 2. st. pozdnější
 pravděpodobný, 2. st. pravděpodobnější, 3. st. nejpravděpodobnější
 předhánět, 3. mn. předhánějí i předhání
 přehánět, 3. mn. přehánějí i přehání
 přiklánět (se), 3. mn. přiklánějí (se) i přiklání (se)
 přinejlepším
 přinejmenším
 prohánět, 3. mn. prohánějí i prohání
 Pyreneje, -jí ž. pomn.; pyrenejský; Pyrenejský poloostrov
 Pyrenejský poloostrov
 pyšnět, 3. mn. pyšnějí i pyšní
rRio de Janeiro [žanej-], R. de J-a i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 Rio de Janeiro [žanejro], Rio de Janeira i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 Rovníková Guinea [gví-], R-ové G-ey i G-eje ž.; Guinejská rovníková republika; guinejský
 rozeznít (se), 3. j. rozezní (se), 3. mn. rozezní (se) i rozeznějí (se); rozk. rozezni (se); příč. rozezněl (se); podst. jm. rozeznění
 rozhánět, 3. mn. rozhánějí i rozhání
 rozstonat se, 1. j. rozstůňu se, 3. mn. rozstůňou se; rozk. (ne)rozstonej se
ssezvánět, 3. mn. sezvánějí i sezvání
 shánět, 3. mn. shánějí i shání
 sklánět, 3. mn. sklánějí i sklání
 snadno, snadně, 2. st. snáz i snáze i snadněji
 snadný, 2. st. snadnější i snazší
 snáze i snáz i snadněji přísl.
 snazší i snadnější (2. stupeň k snadný)
 soud, -u m.; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 soud; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 stonat, 1. j. stůňu, 3. mn. stůňou; rozk. (ne)stonej
tteenager [týnejdžr], -a m.
 temnět, 3. mn. temnějí i temní (stávat se temným)
 temný, 2. st. temnější; temně
 tučnět, 3. mn. tučnějí i tuční
uuhánět, 3. mn. uhánějí i uhání
 uklánět se, 3. mn. uklánějí se i uklání se
 úřad, -u m.; Místní úřad Praha-Letňany, Úřad města Zlína; Úřad vlády ČR; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 úřad; ...; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
vvhánět, 3. mn. vhánějí i vhání
 vnějšek, -šku i -ška m.
 vnější
 vonět, 3. mn. voní i vonějí
 vyhánět, 3. mn. vyhánějí i vyhání
 vyklánět, 3. mn. vyklánějí i vyklání
 vyznít, 3. j. vyzní, 3. mn. vyzní i vyznějí; rozk. vyzni, vyzněte; příč. vyzněl; podst. jm. vyznění
 vyzvánět, 3. mn. vyzvánějí i vyzvání
zzaclánět, 3. mn. zaclánějí i zaclání
 zadní, 2. st. zadnější i zazší; Zadní Indie
 zahánět, 3. mn. zahánějí i zahání
 zaklánět (se), 3. mn. zaklánějí (se) i zaklání (se)
 zakrnět, 3. mn. zakrní i zakrnějí; příč. zakrněl
 zatemnět (se), 3. mn. zatemnějí (se) i zatemní (se); příč. zatemnělo (se)
 zavánět, 3. mn. zavánějí i zavání
 zaznít, 3. mn. zaznějí i zazní; rozk. zazni, zazněte; příč. zazněl; podst. jm. zaznění
 zazší, nejzazší (2. a 3. st. k zadní)
 zbojácnět, 3. mn. zbojácnějí i zbojácní
 zbrunátnět, 3. mn. zbrunátnějí i zbrunátní
 zbujnět, 3. mn. zbujnějí i zbujní
Naposledy hledáno:

něj, hradnic, schylovat, čénina, borid, všecko, sekyra, trona, shnít, slávisti

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.