Pravidla českého pravopisu

nnápad, -u m.
 napadený
 nápadník, -a m.; nápadnice ž.
 napadnout, příč. napadl, napaden; podst. jm. napadení i napadnutí
 nápadný
 napadrť i na padrť (např. rozdrtit)
 napáječ, -e m.
 napáječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 Napajedla, -del s. pomn.; napajedelský
 napajedlo s.
 napájet, 3. mn. napájejí i napájí
 napálit, rozk. napal
 napalm, -u m.
 napalovat
 napářka ž.
 napěchovat
 napéci i napéct, 1. j. napeču, 3. mn. napečou; rozk. napeč; příč. napekl, napečen
 napětí s.
 napěťový
 nápěv, -u m.
 nápěvek, -vku m.
 napevno i na pevno (pevně)
 napíchat, podst. jm. napíchání
 napíchnout, příč. napíchl i napíchnul
 napichovat
 napilno přísl.
 napínač, -e m.
 napínáček, -čku m.
 napínat, podst. jm. napínání
 napínavý
 nápis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 napít se, 1. j. napiji se i napiju se, 3. mn. napijí se i napijou se; rozk. napij se; příč. napil se, napit; podst. jm. napití
 napjatý (např. situace)
 naplano přísl. (planě)
 náplast, -i ž.
 náplasťový
 naplat přísl. (např. nic naplat)
 náplav, -u m.
 naplavenina ž.
 náplavka ž.
 naplést, 1. j. napletu; rozk. napleť; příč. napletl, napleten
 náplet, -u m.
 naplétat i naplítat, podst. jm. naplétání i naplítání
 naplít, 1. j. napliji i napliju, 3. mn. naplijí i naplijou; rozk. naplij; příč. naplil, naplit
 naplivat, podst. jm. naplivání
 náplň, -ně ž.
 naplno i na plno (např. otevřít, říci)
 náplňový
 napnout, 1. j. napnu; rozk. napni, napněte; příč. napnul i napjal, napnut i napjat; podst. jm. napnutí (např. lana) i napětí (např. duševní)
 napodiv i na podiv (kupodivu)
 nápodoba, -y ž.
 napodobenina ž.
 napodobit
 napodruhé
 napohled i na pohled (zdánlivě)
 nápoj, -e m.
 napojit
 napoleonské války
 napolo přísl.
 napolovic i na polovic (např. rozdělit)
 napomáhač i napomahač, -e m.
 napomáhat, podst. jm. napomáhání
 napomáhatel i napomahatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 napomenout, příč. napomenul, napomenut
 napomínat, podst. jm. napomínání
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nápomocný
 napoprvé
 nápor, -u m.
 napořád přísl.
 naporoučet, 3. mn. naporoučejí i naporoučí
 naposílat se
 naposled, naposledy přísl.
 napospas i na pospas (všanc)
 napotom přísl.
 napouštět, 3. mn. napouštějí i napouští
 nápověď, -di ž., mn. 1. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 nápověda ž. (napovídání)
 napovědět, 1. j. napovím, 3. mn. napovědí; rozk. napověz; příč. napověděl, napověděn
 nápovědní
 napovídat, podst. jm. napovídání
 napovrch přísl. (zevně)
 napozítří přísl.
 např. (například i na příklad)
 nápřah, -u m.
 napřahat
 napřáhnout, příč. napřáhl, napřažen
 napřahovat
 náprava, -y ž.
 napravit
 nápravněvýchovný (k nápravná výchova)
 nápravný
 napravo přísl.
 naprázdno i na prázdno (zbytečně, nadarmo)
 napřed přísl.
 napřesrok přísl.
 napříč přísl. i předl.
 například i na příklad (příkladově)
 napřímit, rozk. napřim, napřimme
 napřimovat
 Podobné:
aadresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anapest, -u m.
 anapestický [-ty-]
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
bbabí (např. léto)
 balicí (např. papír, stroj)
 barvicí (např. prostředek)
 bělicí (např. prostředek)
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bércový (např. vřed)
 berní (např. úřad)
 berný (co se bere, např. mince)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bicí (např. hodiny)
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 biologicko-geografický (např. stanice)
 bonapartista [-ty-], -y m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 borový (např. les)
 borový i bórový (např. voda)
 brázdicí (např. stroj)
 březí (např. kráva)
 brousicí (např. stroj)
 brzdicí (např. kotouč)
 budicí (např. proud)
 bytový (např. doplňky)
cčárový (např. kód)
 čelní (např. náraz)
 čelný (např. představitel)
 čelo s.; v čele (např. skupiny)
 česko-ruský (např. slovník)
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chladicí (např. zařízení)
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chňapnout, příč. chňapl i chňapnul
 cídicí (např. prášek)
 ciferný (např. součet)
 čiřicí (např. prostředek)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 čisticí (např. prášek)
 clonný (např. seč)
ddantovský (např. poezie)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 dělicí (např. stěna)
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 dionýský [dy-] (např. typ)
 dlouhohrající (např. deska)
 dlužní (např. úpis)
 dohola i do hola (např. ostříhat)
 dojicí (např. přístroj)
 dórský (např. sloup)
 dráždicí (např. prostředek)
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dysfunkce (např. štítné žlázy)
 dysfunkce ž. (např. štítné žlázy)
eekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 epikurejský (např. škola)
 euklidovský i eukleidovský (např. geometrie)
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffolkový (např. hudba)
 fyzikálně-chemický (např. analýza)
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
 garde s. neskl. (např. v šachu)
 giga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
 gregoriánský (např. chorál)
hhalový (např. sporty)
 hasicí (např. přístroj)
 hekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 helvetský, mn. -tští (např. vyznání)
 historickosrovnávací (např. metoda)
 hloubicí (např. stroj)
 hojicí (např. mast)
 holenní (např. kost)
 holicí (např. mýdlo)
 honicí (např. pes)
 horkovzdušný (např. topení)
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 hrací (např. automat)
 hraný (např. film)
 hrázděný (např. zdivo)
 hudebně-literární (např. pořad)
 humrový (např. majonéza)
 hurónský (např. řev)
 hustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
 hygienicko-epidemiologický [-ny-] (např. stanice)
iincký (např. říše)
 Indianapolis [-dy-], -u m.; indianapoliský
 inertní (např. plyny)
Naposledy hledáno:

nap, búc, ušiju, spraď, vyjádr, borš, hilsk, ztáhnout, metráž, nyu

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.