Pravidla českého pravopisu

nne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 ne-li
 neandertálec [-dr-], -lce m.
 neandertálský [-dr-]
 neantagonistický [-nysty-]
 Neapol, -e ž.; neapolský
 Neapol, -e ž.; neapolský
 Neapol, řec. Neapolis, -le ž.; neapolský
 neartikulovaný [-ty-]
 nebesa s. pomn., 2. nebes, 6. -sích, 7. -sy
 nebeský, mn. -ští
 nebešťan, -a m.
 nebetyčný
 nebezpečenství s.
 nebezpečí s.
 nebezpečný
 neboli spojka
 neboť spojka
 nebožák, -a m.; nebožačka ž.
 nebozez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nebožka ž.
 nebožtík, -a m.
 Nebraska, -y ž.; nebraský
 nebýt, přít. nejsem, nejsi, není atd.; bud. nebudu; rozk. nebuď; příč. nebyl; podst. jm. nebytí
 Nečech, -a m.
 necesér [-ses- i -ces-], -u m.
 nečestný
 nechat, 1. j. nechám; rozk. nech i nechej, nechte i nechejte
 nechť, nechťsi část.
 nechtě, nechtíc přísl.
 nechuť, -ti i -tě ž., mn. 1. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 nechutenství s.
 nechutný
 něčí zájm.
 nečinnost, -i ž.
 nečinný; nečinně
 necitelný
 necitlivý
 Neckar [nekl-], -u m.; neckarský
 něco zájm.
 nectnost, -i ž.
 nectný
 nedávno přísl.
 nedbalky, -lek ž. pomn.
 nedbalý
 nedbat, 1. j. nedbám; příč. nedbal
 neděle ž., mn. 2. nedělí i neděl (nedělních dnů), neděl (týdnů); Květná neděle
 nedílný
 nedlouho přísl.
 nedobytný
 nedochůdče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 nedomykavý
 nedopita, -y m.
 nedopitek, -tku m.
 nedopočitatelný i nedopočítatelný
 nedorozumění s.
 nedoslýchat, podst. jm. nedoslýchání
 nedoslýchavý
 nedospělý
 nedost, nedosti přísl.
 nedostat se, 3. j. nedostane se; příč. nedostal se
 nedostát, 1. j. nedostojím; příč. nedostál
 nedostávat se
 nedostižný
 nedouk, -a m.
 nedovtipný
 nedozírný
 neduh, -u m.
 nedůtklivý
 nedutnout, příč. nedutl i nedutnul
 nedůvěra ž.
 neduživý
 nedýchatelný
 neekonomický
 neestetický [-ty-]
 neforemný; neforemně
 nefrit, -u m.
 negace ž.
 negativ [-ty- i -tý-], -u m.
 negativizmus [-ty-], -izmu i negativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 negativní [-ty- i -tý-]
 negerský
 negližé s. neskl.
 negovat
 negr, -a m.
 negramotný
 negroidní
 nehájitelný i nehajitelný
 nehet, nehtu m.
 nehledě, nehledíc k něčemu, na něco
 nehodovost, -i ž.
 nehorázný
 nehostinnost, -i ž.
 nehostinný; nehostinně
 neizotropní
 nějaký zájm.
 nejapný
 Nejdek, -dku m.; nejdecký
 nejeden (víc než jeden)
 nejednou, nejedenkrát (víckrát)
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Abdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 Abigail [-jl], -y i neskl. ž.
 abonent, -a m.
 abonmá s. neskl.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 Aeneas [-é], -nea m.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy i Eneida, -dy ž.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 agáve neskl. ž. i s.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 aj. (a jiné, a jiní)
 akné ž. neskl.
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 aleluja citosl. i s. neskl.
 alibi s. neskl.
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 Amazonky, -nek ž. mn.
 amen [a- i á-] s. neskl.
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 amnestie [-ty-] ž.
 amnézie ž.
 amplionek [-on- i -ón-], -nku m.
 anamnéza, -y ž.
 Anaximenes, -na m.
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 anebo, aneb spojka
 anekční (k anexe)
 anekdota ž.
 anekdotický [-ty-]
 anektovat
 anemický
 anémie ž.
 aneroid, -u m.
 anestetický [-ty-]
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 anestezie [-te- i -té-] ž.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 anesteziologie ž.
 Aneta, -y ž.
 aneurin [-ri- i -rí-], -u m.
 anexe ž.
 anexní
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 Anežka, -y ž.
 angažmá s. neskl.
 anhydrit, -u m. (nerost)
 Anna ž.; anenský
 anonymní; anonymně
 Antigona, -ny i Antigone [-é], -ny i neskl. ž.
 antimagnetický [-ty-ty-]
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antropogeneze ž.
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 aranžmá s. neskl.
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 Árijec, -jce m. (Indoíránec)
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovský
 Arne, -na i -eho i Arno, -a m.; Arna, -y ž.
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 Arsinoa, -noy i Arsinoe [-é], -noy i neskl. ž.
 Astarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
 atašé m. neskl.
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 Atropos, -py i neskl. ž.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 Aulida, -idy i Aulis, -idy i neskl. ž.
 autodafé s. neskl.
 autonomní; autonomně
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánec, -nce m.; ázerbájdžánský
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánská republika; Ázerbájdžánec m.; ázerbájdžánský
bbachyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 bacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 Bahrajn, -u m.; Bahrajnský stát; Bahrajňan i Bahrajnec m.; bahrajnský
 bajonet, -u m.
Naposledy hledáno:

ne, lidé, úďek, nanejvýš, cožpak, knihovnic, toplas, exteritoriální, výmluva, archeo

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.