Pravidla českého pravopisu

oodnaproti přísl.
 odnárodnit
 odnárodňovat
 odnášet, 3. mn. odnášejí i odnáší
 odnedávna i od nedávna (nedávno)
 odněkud přísl.
 odnést, 1. j. odnesu; rozk. odnes; příč. odnesl, odnesen
 odnětí s.
 odnikud přísl.
 odnímat, podst. jm. odnímání
 odnít i odejmout, viz odejmout
 odnosit, rozk. odnos; příč. odnošen
 odn, -e ž.
 Podobné:
aanalogově-číslicový (např. převodník)
bbanka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chodník, -u m.
 chvályhodný
 ctihodný
ddivadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dodnes, dodneška přísl.
 dohodnout, příč. dohodl
 doprovodní
 doprovodný
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 důvěryhodný
 důvodný
eepizodní
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
hhodnota ž.
 hodnotit, příč. hodnocen; podst. jm. hodnocení
 hodnotný
 hodnotový
 hodnověrný
kkandidát, kandidátka věd (vědecká hodnost, zkr. CSc.)
 klima, -atu s. (podnebí)
 knihovna, -y ž.; Národní knihovna
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 konvent, -u m.; Národní konvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
llodní
 lodnický
 lodník, -a m.
mméněhodnotný
 mezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 mezinárodní
 místný (vhodný)
 módní
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nnabodnout, příč. nabodl i nabodnul, nabodnut i naboden
 nadhodnota ž.
 náhodný
 národnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 národněhospodářský (k národní hospodářství)
 národněosvobozenecký (např. boj)
 národněsocialistický [-ty-] (např. strana)
 národněsociální (např. strana)
 národní; ...; Národní bezpečnostní úřad
 národní; Národní divadlo; Národní bezpečnostní úřad
 národnost, -i ž.
 národnostní
 neodůvodněný
 nepohodnout se, příč. nepohodl se
 neshodný
oobchodní
 obchodnický
 obchodník, -a m.; obchodnice ž.
 obdivuhodný
 obrazově-číslicový (např. převodník)
 obrození s.; národní obrození
 obvodní; Obvodní zastupitelstvo městské části Praha 5
 odejmout i odnít, 1. j. odejmu; příč. odňal, odňat; podst. jm. odnětí
 odškodnit
 odůvodnění s.
 odůvodnit, podst. jm. odůvodnění
 odvodnit
 oplodnit, příč. oplodněn
 orient, -u m. (východ); Orient (východní země)
ppamátník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národní památník na Vítkově (v Praze)
 pamětihodný
 plodnice ž.
 podivuhodný
 podnájem, -jmu m.
 podnájemník, -a m.; podnájemnice ž.
 podnebí s.
 podnební (např. pásmo)
 podnebný
 Podněpří, -í s.; podněperský
 podnes přísl.
 podnět, -u m.
 podnětný
 podnik, -u m.
 podnítit, rozk. podniť i podněť; příč. podnícen
 podnos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 podn, -e ž.
 podnožka ž.
 podvodní (např. masáž)
 podvodnický
 podvodník, -a m.; podvodnice ž.
 podvodný (k podvod)
 porodní
 porodnice ž.
 porodnický
 povodňový
 pozoruhodný
Naposledy hledáno:

odn, docentka, zplodina, sáho, takový, vinout, vzejít, berk, ulíbat, zkoprnět

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.