Pravidla českého pravopisu

ppromáčet, 3. mn. promáčejí i promáčí
 promačkat
 promáčknout, příč. promáčkl, promáčknut
 proměna ž.
 promenáda ž.
 proměnlivý
 proměnná, -é ž.
 proměnnost, -i ž.
 proměnný; proměnně
 promenovat
 proměňovat (se)
 Prometheus [-mé-], -thea m.
 promethium [-méty-], -thia s.
 promíchat, podst. jm. promíchání
 promíjet, 3. mn. promíjejí i promíjí
 promílat, podst. jm. promílání
 promile s. neskl.
 prominent, -a m.
 prominentní
 promísit, rozk. promis; příč. promíšen, o těstě promísen
 promiskue
 promiskuita ž.
 promítač, -e m.
 promítačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 promítat, podst. jm. promítání
 promítnout, příč. promítl
 promlít, 1. j. promelu; rozk. promel; příč. promlel, promlet
 promoce ž.
 promoční
 promotor [-mo- i -mó-], -a m.
 promovat
 promptní
 promyka ž.
 promýšlet, 3. mn. promýšlejí i promýšlí; příč. promýšlen
 promyslit i promyslet, 3. mn. promyslí i promyslejí; rozk. promysli; příč. promyslil i promyslel, promyšlen
 promýt, 1. j. promyji i promyju, 3. mn. promyjí i promyjou; rozk. promyj; příč. promyl, promyt
 promýtit, rozk. promyť; příč. promýcen
 Podobné:
kkompromis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kompromitovat
nneproměnnost, -i ž.
 neproměnný; neproměnně
 nepromyšlený
sskrznaskrz i skrz naskrz (např. promoknout)
 smáčet, 3. mn. smáčejí i smáčí (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmáčet (důkladně promáčet)
 směna ž. (např. peněz); jiné je změna ž. (proměna, zaměnění)
 směnit (např. peníze); jiné je změnit (proměnit)
 smočit (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmočit (důkladně promočit)
zzkompromitovat
 zmáčet, 3. mn. zmáčejí i zmáčí (důkladně promáčet); jiné je smáčet (slzami, do tekutiny apod.)
 změna ž. (proměna, zaměnění); jiné je směna ž. (např. peněz)
 změnit (proměnit); jiné je směnit (např. peníze)
 zmočit (důkladně promočit); jiné je smočit (slzami, do tekutiny apod.)
Naposledy hledáno:

prom, dětmi, lousk, rozhlídl, skladištní, poplatnický, pobliž, umět, koncentrický, amálie

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.