Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bbanánovník, -u m.
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 Bernoulliho [-nuli-] rovnice
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 branněvýchovný (k branná výchova)
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
 burzovní
cčajovník, -u m.
 cechovní
 cejchovní
 česko-ruský (např. slovník)
 cestovní
 císař, -e m.; císařovna ž.
 čokoládovna, -y ž.
ddatlovník, -u m.
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 doslovný
 dovnitř přísl.
 Dubrovník, -u i -a m.;dubrovnický
 dýmovnice ž.
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
eerbovní
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffóliovník, -u m.
hhájovna, -y ž.
 hanzovní
 historickosrovnávací (např. metoda)
 hodovník, -a m.; hodovnice ž.
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
 hudbymilovný
iinvalidovna, -y ž.; Invalidovna (v Paříži, v Praze)
kkafrovník, -u m.
 kakaovník, -u m.
 kancelář ...; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu
 kancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
 kanovnický
 kanovník, -a m.
 kastovní
 kávovník, -u m.
 klubovna, -y ž.
 knihovna, -y ž.; Národní knihovna
 knihovnický
 knihovnictví s.
 knihovník, -a m.; knihovnice ž.
 kočovník, -a m.
 kočovný
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 král, -e m., mn. 7. -i; královna ž.
 kultovní
 kurzovné, -ého s.
 kurzovní
lLaplaceova [laplasova] rovnice
 léčebně-výchovný (např. pracoviště)
 lexika ž. (slovní zásoba)
 lexikon, -ka s. (slovní zásoba)
 lexikon, -konu m. (slovník)
mmangovník, -u m.
 matiční (např. knihovna)
 menzovní
 míčovna, -y ž.; Královská míčovna, Míčovna (na Pražském hradě)
 mimoúrovňový
 mincovna, -y ž.
 mírumilovný
nnádherymilovný
 nápravněvýchovný (k nápravná výchova)
 nářaďovna, -y ž.
 názvoslovný
 nerovnice ž.
 nerovnoměrný
 nevýslovný
oohlašovna, -y ž.
 olivovník, -u m.
 opětovný
 ošetřovna, -y ž.
 ostrovní
 ozdravovna, -y ž.
ppachtovní
 pas, pasu m., mn. 1., 4., 7. -y (např. cestovní)
 plukovní
 plukovnický
 plukovník, -a m.; plukovnice ž. (zkr. plk.)
 podkrovní
 podplukovník, -a m.; podplukovnice ž. (zkr. pplk.)
 pojišťovna, -y ž.
 pomálu přísl. (poskrovnu)
 pořádkumilovný
 porovnávat, podst. jm. porovnávání
 poskrovnu přísl.
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 poštovní
 poštovnictví s.
 povlovný
 pracovněprávní (k pracovní právo)
 pracovněvýchovný (k pracovní výchova)
 přirovnání s.
 přirovnat
 půjčovna, -y ž.
 půjčovní
rRakovník, -a i -u m.; rakovnický
Naposledy hledáno:

ovn, vladislavsk, předsedky, zavčas, estetička, přísnej, kefalický, patolízal, úli, jímečne

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.