Pravidla českého pravopisu

ppeán, -u m.
 peáž, -e ž.
 Pec pod Sněžkou. P-e pod s. ž.; pecký
 pečárka ž.
 péče ž.
 pečeně ž.
 pečeť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 pečetidlo s.
 pečetítko s.
 pečetní
 pěchota ž.
 pěchovat
 péci i péct, 1. j. peču, 3. mn. pečou; rozk. peč; příč. pekl, pečen
 pečící (kdo nebo co peče)
 pečicí (např. trouba)
 pečínka ž.
 pecivál, -a m., mn. 4., 7. -y
 pečivárna, -y ž.
 pecka ž., jedn. 3., 6. -cce
 Pecka, -y ž.; peckovský
 peckovice ž.
 pečlivý
 Pečora, -y ž.; pečorský
 Pécs [péč], -e ž. (Pětikostelí); pécsský
 pedagog, -a m.; pedagožka ž.
 pedagogicko-psychologický (např. poradna)
 pedagogickopsychologický (k pedagogická psychologie)
 pedagogický
 pedagogika ž.
 pedál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pedant, -a m.
 pedanterie [-te- i -té-] ž.
 pedantický [-ty-]
 pediatrický [-dy-]
 pediatrie [-dy-] ž.
 pedikúra i pedikýra [-dy-] ž.
 pedogeografie ž.
 pedologie ž.
 peer [pír], -a m. (angl.)
 Pegas i Pegasos [pé-], -gasa i -gase m.
 Peiraieus viz Pireus
 Peisistratos [-zi-], -ta m.; Peisistratovci
 pejorativní [-ty- i -tý-]
 pejzy, -ů m. mn.
 pekáč, -e m.
 pekař, -e m.
 pekari, -ho m.
 pekárna, -y ž.
 pekařství s.
 Peking, -u m.; pekingský
 Peking, -u m.; pekingský, mn. -gští
 peklo s.
 pěkný
 pektin [-ty- i -tý-], -u m.
 pektóza, -y ž.
 pekuniární [-ny-]
 pel, -u m.
 pel-mel i p#le-m#le [pel mel]
 pelargonie [-gony- i -góny-] ž., mn. 2. -nií
 pelerína ž.
 peleš, -e ž.
 pelest, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -tmi
 Peleus, -lea m.; Peleovci
 Pelhřimov, -a m.; pelhřimovský
 pelichat
 pelikán, -a m.; pelikání
 pelikula, -y ž.
 Peloponés -su i Peloponnésos [-zo-], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský, mn. -ští
 Pelops i Pelop, -pa m.; Námluvy Pelopovy
 peloton, -u m.
 pelyněk, -ňku m.
 pelyňkový
 pemza, -y ž.
 peň, pně m.
 pěna ž.
 penál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 penále s. neskl., jedn. 7. též -m
 penalizovat
 penalta ž.
 Penáti m. mn.
 pence ž.
 Penelopa, -py řec. Penelope [pé-pé], -py i neskl. ž.
 peněžitý
 peněžní
 peněžnický
 peněžnictví s.
 penězokaz, -a i -e m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 penězokazectví s.
 penězoměnec, -nce m.
 pěnice ž.
 penicilin [-ny-li- i -ny-lí-], -u m.
 pěnišník, -u m.
 peníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 penízek, -zku m.
 pěnkava, -y ž.; pěnkaví
 penny neskl. m. i s.
 pěnobeton, -u m.
 Pensylvánie [-ny-] ž.; pensylvánský
 Podobné:
aampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ampérhodina ž.
 ampérmetr, -u m.
 ampérsekunda ž.
 anapest, -u m.
 anapestický [-ty-]
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 anonym, -u m.; Anonym perský
 apel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 apelativní [-ty- i -tý-]
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 Apelles, -lla m.
 apelovat
 apendix [-dy-], -xu m.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 apercepce ž.
 apercepční
 aperitiv [-ty- i -tý-], -u m.
 apertura [-tu- i -tú-] ž.
 apex, -u m.
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 aspekt, -u m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
bberle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 bernardýn, -a m. (pes)
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečný
 bezúspěšný
 biskvit, -u m. (pečivo; porcelán)
 Budapešť, -šti ž.; budapešťský
 Budapešť, -šti ž.; budapešťský, mn. -šťští
 buffa, -y ž.; opera buffa
ccapat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 čau-čau m. neskl. (pes)
 Celsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 centripetální
 čepec, -pce m.
 čepel, -e ž.
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 chlapec, -pce m.
 chlapecký
 chlopeň, -pně ž.
 chlopenní
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 chvalozpěv, -u m.
 čípek, -pku m.
 čiperný
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
 pek, -pku m.
ddalmatinec [-ty- i -ti-], -nce m. (pes)
 depeše ž.
 despekt, -u m.
 desperát, -a m.
 deviza, -y ž. (v peněžnictví)
 dispečer [dy-], -a m.
 dispečink [dy-], -ku m.
 dispenz [dy-], -ze i dispenze ž.
 dispergovat [dy-]
 disperze [dy-] ž.
 disperzní [dy-]
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 Dněpr, -u m.; dněperský
 Dněpr, -u m.; dněperský
 dobře, 2. st. lépe, líp
 dopéci i dopéct, 1. j. dopeču, 3. mn. dopečou; rozk. dopeč; příč. dopekl, dopečen
 dopékat i dopíkat, podst. jm. dopékání i dopíkání
 dospělý m. i příd. jm.
 dospět, 1. j. dospěji i dospěju, 3. mn. dospějí i dospějou; rozk. dospěj; příč. dospěl; podst. jm. dospění
 dospívat, podst. jm. dospívání (k dospět)
 dosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 dosýpat (nedok.), 1. j. dosýpám; rozk. dosýpej; podst. jm. dosýpání
 doupě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 drápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
 draperie [-pe- i -pé-] ž.
 dřepět, 3. mn. dřepí
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
eEmpedokles, -kla i -klea m.
 encyklopedický [-dy-]
 encyklopedie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 encyklopedista [-dy-], -y m.
 encyklopedistický [-dy-ty-]
 epentetický [-ty-]
 epenteze ž.
 epopej, -e ž.
 ermitáž, -e ž.; Ermitáž (v Petrohradě)
 esperanto s.
 esperantský, mn. -tští
 Europa, -py i Europe [-é], -py i neskl. ž.
 evropeizace ž.
 expedice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
Naposledy hledáno:

pe, ranný, znudit, zamítat, life, vídat, okil, zota, nacionalistick, břednou

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.