Pravidla českého pravopisu

ppo dobrém
 po pořádku i popořádku (postupně za sebou)
 po pravdě i popravdě (např. řečeno)
 po zlém
ppodomácku i po domácku (domácky)
 podruhé i po druhé
 pokaždé i po každé (vždy)
 ponovu i po novu (novým způsobem)
 popaměti i po paměti (podle paměti)
 popřípadě i po případě (případně)
 poprvé i po prvé
 poslepu i po slepu (bez dívání)
 postaru i po staru (starým způsobem)
 potřetí i po třetí
 poválečný (týkající se doby po válce)
pPobaltí, -í s.; pobaltský
 poběhlík, -a m.; poběhlice ž.
 pobělohorský
 pobídka ž.
 pobídnout, příč. pobídl
 pobíhat, podst. jm. pobíhání
 pobíjet, 3. mn. pobíjejí i pobíjí
 pobít, 1. j. pobiji i pobiju, 3. mn. pobijí i pobijou; rozk. pobij; příč. pobil, pobit; podst. jm. pobití
 pobízet, 3. mn. pobízejí i pobízí
 poblíž přísl. i předl.
 pobloudit, podst. jm. poblouzení
 poblouznit, podst. jm. poblouznění
 poboční (např. zbraň)
 pobočník, -a m.; pobočnice ž.
 pobočný (např. závod)
 pobožnůstkář, -e m.
 Pobřeží slonoviny, s.; Republika Pobřeží slonoviny
 pobřeží s.
 pobřežní
 pobřišnice ž.
 pobyt, -u m.
 pobýt, 1. j. pobudu i pobydu; rozk. pobuď; příč. pobyl; podst. jm. pobytí
 pobývat, podst. jm. pobývání
 počasí s.
 počáteční
 pocení s.
 počestný
 početí s.
 početní (např. úkon)
 početný (četný)
 pocházet, 3. mn. pocházejí i pochází
 pochmurný
 pochod, -u m.
 pochopit
 pochromovat
 pochůzka ž.
 pochva, -y ž.
 pochválit, rozk. pochval
 pochvalný
 pochvalovat
 pochyba, -y ž.
 pochybný
 počínat, podst. jm. počínání
 počinek, -nku m.
 pocit, -u m.
 počít, 1. j. počnu; rozk. počni, počněte; příč. počal, počat; podst. jm. početí
 počítač, -e m.
 počítačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 počitadlo i počítadlo s.
 počítat, podst. jm. počítání
 počitatelný i počítatelný
 počitek, -tku m.
 pocítit, rozk. pociť; příč. pocítěn; podst. jm. pocítění
 pociťovat
 pocta ž.
 počtář, -e m.
 poctít, 3. mn. poctí; rozk. pocti, poctěte; příč. poctil, poctěn
 poctivý
 pod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 podaný (např. žádost)
 podat, 1. j. podám; podst. jm. podání
 podatelna, -y ž.
 podávač i podavač, -e m.
 podávat, podst. jm. podávání
 podavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 podávky, -vek ž. pomn.
 podběh, -u m.
 podběl, -u m.
 podbíjet, 3. mn. podbíjejí i podbíjí
 podbílek, -lku m. (rostlina)
 podbírat i podebírat, podst. jm. podbírání i podebírání
 podbít, 1. j. podbiji i podbiju, 3. mn. podbijí i podbijou; rozk. podbij; příč. podbil, podbit
 podbízet, 3. mn. podbízejí i podbízí
 Podbrdsko, -a s.; podbrdský
 podbřišek, -šku m.
 podchladit, příč. podchlazen; podst. jm. podchlazení
 podchod, -u m.
 poddajnost, -i ž.
 poddajný
 poddanský
 poddanství s.
 poddaný příd. jm. i m.
 poddat se, 1. j. poddám se; podst. jm. poddání
 poddávat se, podst. jm. poddávání
 poddimenzovat
 poddodávka ž.
 poddolovat
 poddoubník, -u m.
 poddruh, -u m. (biol.)
 poddůstojník, -a m.
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský, mn. -dští
 podebrat, 1. j. podeberu, 2. j. podebereš, ..., 3. mn. podeberou; rozk. podeber; příč. podebral, podebrán
 podejmout se, 1. j. podejmu se; příč. podjal se, podjat; podst. jm. podjetí
 podél předl.
 podemílat i podmílat, podst. jm. podemílání i podmílání
 podemlít, 1. j. podemelu; rozk. podemel; příč. podemlel, podemlet
 podepírat i podpírat, podst. jm. podepírání i podpírání
 podepisovat i podpisovat
 podeplout i podplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 Podobné:
aá (po); á 5 kg (po 5 kg)
 a posteriori [á -órí] (lat.)
 Abdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 Achájové m. mn.; achájský spolek
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 ačkoli, ačkoliv spojka
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 ahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 Aisopos viz Ezop
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akta, akt s. pomn.
 alespoň, aspoň část.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alimenty, -ů m. pomn.
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 analogový (např. počítač)
 anály, -ů m. pomn.
 andulka ž. (papoušek)
 Andy, And ž. pomn.; andský
 anebo, aneb spojka
 aniž spojka
 antepozice ž.
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 antipod [-ty-], -a m.
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 antropozoikum, -ka s.
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 apodiktický [-dykty-]
 apogeum, -gea s.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apokalyptický [-ty-]
 apokryf, -u m.
 Apolena, -y ž.
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apollonios [-ló], -nia m.
 apologetický [-ty-]
 apologie ž.
 aporie ž., mn. 2. -rií
 aposteriorní
 apoštol, -a m., mn. 4., 7. -y
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 apoteóza, -y ž.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 Arabský poloostrov
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 aspoň, alespoň část.
  spojka i část.
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 Atropos, -py i neskl. ž.
 aťsi spojka i část.
 autoportrét, -u m.
 avšak spojka
 Azory, Azor ž. pomn.; azorský
 Azurové pobřeží
bbádat, podst. jm. bádání
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 bakchanálie, -lií ž. pomn.
 Baleáry, Baleár ž. pomn.; baleárský
 Balkán, -u m.; balkánský; Balkánský poloostrov i poloostrov Balkánský
 Balkánský poloostrov
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Benátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátecký
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn.; beskydský
Naposledy hledáno:

po, lív, subalterní, palek, bári, kapitula, míjejí, kinema, zvnějška, výherkyně

Najít ve Slovníku rýmů po
Najít rýmy na slovo po
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.