Pravidla českého pravopisu

pprabába, -y ž.
 prabídný
 práce ž., jedn. 7. prací, mn. 2. prací, 3. pracím, 6. pracích, 7. pracemi
 práceschopný
 prach, -u m.
 Prachatice, -ic ž. pomn.; prachatický
 práchnivět, 3. mn. práchnivějí i práchniví
 práchnivý
 prachotěsný
 prachový
 prací (např. prostředky)
 pračka ž., jedn. 3., 6. -čce
 pračlověk, -a m.
 pracný
 pracoviště, -iště s., mn. 2. -išť
 pracovitý
 pracovněprávní (k pracovní právo)
 pracovněvýchovný (k pracovní výchova)
 pracující m. i ž. i příd. jm.
 pradávný
 Praděd, -a i -u m.; pradědský
 praděd, -a m.
 prádelna, -y ž.
 přádelna, -y ž.
 prádelní
 přadeno, -a s.
 pradlena ž.
 prádlo s.
 prádlový
 pragmatický [-ty-]
 pragmatika [-ty-] ž.
 pragmatizmus [-ty-], -izmu i pragmatismus [-tyzm-], -ismu m.
 práh, prahu m.
 Praha ž.; Pražan, -a m.; pražský, mn. -žští
 Praha, -y ž.; pražský
 prahnout, příč. prahl
 prahory, prahor ž. pomn.
 prahový
 Praia, -ie ž.; praijský
 prakticizmus [-ty-], -izmu i prakticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 praktický [-ty-]
 praktičnost [-ty-], -i ž.
 praktik [-ty-], -a m.
 praktika [-ty-] ž.
 praktikant [-ty-], -a m.
 praktikovat [-ty-]
 praktikum [-ty-], -ka s.
 prales, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; Boubínský prales, prales Jizera (chráněné oblasti)
 pralinka ž.
 prám, -u m.
 pramálo přísl.
 pramen, -e i -u m.; Křížový pramen, pramen Knížete Václava (názvy léčivých pramenů)
 prameník, -u m.
 pramenitý
 pramenní (např. jímka)
 pramenný (např. materiál)
 pramice ž.
 pranic zájm. i přísl.
 pranostika [-ty-] ž.
 pranýř, -e m.
 praobyvatel, -e m., mn. 1. -é, 2. -telů i -tel, 7. -i
 prapor, -u m.
 praporčík, -a m.; praporčice ž. (zkr. prap.)
 praporečník, -a m.; praporečnice ž.
 praporek, -rku m.
 prášil, -a m. (chlubil); baron Prášil
 prášit, rozk. pr
 prašivý (např. pes)
 prášivý (prášící)
 prásk citosl.
 práskat (např. bičem); podst. jm. práskání
 praskat (pukat); podst. jm. praskání
 prasklina ž.
 prasklý
 prásknout, příč. práskl i prásknul (např. bičem)
 prasknout, příč. praskl i prasknul (puknout)
 práškovat
 Praslované, -ů m. mn.
 praslovanský
 praslovanština ž.
 prašník, -u m.
 prašný; Prašný most, Prašná brána (v Praze)
 praštět, 3. mn. praští
 praštit, 3. mn. praští; rozk. prašti i prašť
 přástky, -stek ž. pomn.
 prát, 1. j. peru, 2. j. pereš, ..., 3. mn. perou; rozk. per; příč. pral, prán; podst. jm. praní
 přát, 1. j. přeji i přeju, 3. mn. přejí i přejou; rozk. přej; příč. přál, přán; podst. jm. přání
 přátelit (se)
 přátelský
 pravák, -a m.
 pravda ž.
 pravděpodobnost, -i ž.
 pravděpodobný, 2. st. pravděpodobnější, 3. st. nejpravděpodobnější
 pravdivostní
 pravdivý
 právě přísl.
 pravěk, -u m.
 pravěký
 pravičák, -a m.
 pravice ž.
 Podobné:
aa priori [á -órí] (lat.)
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 adresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 apríl, -a i -e m.
 apriorní
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aprovizační
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 autoopravna, -y ž.
 autorskoprávní (k autorské právo)
bbabí (např. léto)
 balicí (např. papír, stroj)
 barvicí (např. prostředek)
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 bát se, 3. mn. bojí se; rozk. (ne)boj se; příč. bál se
 bdít, 1. j. bdím, 3. mn. bdí; rozk. bdi; příč. bděl
 běda přísl. i citosl.
 bělet (se), 3. mn. bělejí (se) i bělí (se); příč. bělel (se)
 bělicí (např. prostředek)
 bělit, 3. mn. bělí; rozk. běl; příč. bělil
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bércový (např. vřed)
 Beringův průliv
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 berní (např. úřad)
 berný (co se bere, např. mince)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 Betlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bez, beze předl.
 bezděky přísl. (bezděčně)
 bezmála přísl. (málem)
 bezpracný
 bezprašný
 bezpráví s.
 bezprávný
 bezpříčinný
 bezprizorný i bezprizorní
 bezprostřední
 bezprstový
 bezprstý
 bicí (např. hodiny)
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 biologicko-geografický (např. stanice)
 bít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 bití s. (výprask)
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blednout, příč. bledl
 bliknout, příč. blikl i bliknul
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 blíž i blíže přísl.
 blízko předl.
 blond příd. jm. neskl.
 blýsknout (se), příč. blýskl (se) i blýsknul (se)
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 bok, -u m.; vpravo, vlevo v bok
 bor i bór, -u m. (chem. prvek)
 bordó příd. jm. neskl.
 borový (např. les)
 borový i bórový (např. voda)
 bortit, příč. borcen
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 brázdicí (např. stroj)
 brázdit, příč. brázděn
 březí (např. kráva)
 břinknout, příč. břinkl i břinknul
 brousicí (např. stroj)
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brzdicí (např. kotouč)
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 brzičko přísl.
 brzy; brzo přísl.
 budicí (např. proud)
 budit, příč. buzen; podst. jm. buzení
 buklé příd. jm. neskl. i m. neskl.
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
 bytový (např. doplňky)
Naposledy hledáno:

vidina, pr, odmalička, haličský, šár, rozzlobit, dlík, resení, úzar, virový

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.