Pravidla českého pravopisu

rRia, Rii, 3.p. Rie i Rii ž.
 riasové pobřeží
 riboflavin [-vi- i -ví-], -u m.
 ribonukleový
 ribstol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 řičet, 3. mn. řičí
 Richard, -a m.
 Richard, -a m.; Richarda, -y ž.
 říci i říct, 1. j. řeknu; rozk. řekni; příč. řekl, řečen
 ricin [-ci- i -cí-], -u m.
 ricinový [-ci- i -cí-]
 říční
 říčný (uřícený)
 řídce i řídko, 2. st. řidčeji
 řidič, -e m.
 řídící (kdo nebo co řídí)
 řídicí (např. páka, systém)
 řidičský, mn. -čští
 řídit, rozk. řiď; příč. řízen
 řiditelný
 řídítka, -tek s. pomn.
 řídký, 2. st. řidší
 řídnout i řidnout, příč. řídl i řidl
 rifle, -lí ž. pomn.
 Riga, -y ž., 3., 6. -ze; rižský, mn. -žští
 Riga, -y ž.; rižský
 rigol, -u m.
 rigorózní
 rigorózum, -za s.
 říhat, podst. jm. říhání
 říhnout, příč. říhl
 Rijád, -u m.; rijádský
 říje ž.
 Rijeka, -y ž., 3., 6. -ce; rijecký, mn. -čtí
 Rijeka, -y ž.; rijecký
 říjen, -jna m.
 říjet, 3. mn. říjí i říjejí; podst. jm. říjení
 říjnový
 říjný (k říje)
 říkadlo s.
 říkanka ž.
 říkat, podst. jm. říkání
 rikša, -i m. (osoba)
 rikša, -i ž. (vozík)
 Řím, -a m.; římský
 Řím, -a m.; římský
 Rimava -y ž.; rimavský
 Rimavská Sobota, R-é S-y ž.; rimavskosobotský
 Rimini [-ny] neskl. s.; riminský
 římsa, -y ž.
 římskokatolický; římskokatolická církev
 ring, -u m.
 Rio de Janeiro [žanej-], R. de J-a i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 Rio de Janeiro [žanejro], Rio de Janeira i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 Rio Grande, Ria G. s.
 Říp, -u m.; řipský
 Říp, -u m.; řipský
 říše ž.; říše římská i Říše římská i římská říše i Římská říše; říše velkomoravská i velkomoravská říše i Říše velkomoravská i Velkomoravská říše
 riskantní
 riskovat
 říšský, mn. říšští
 řiť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 Rita, -y ž.
 řítit se, rozk. (ne)řiť se; podst. jm. řícení
 řitní
 ritornel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rituál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ritus [ri- i rí-], ritu m.
 rival, -a m., mn. 4., 7. -y
 rivalita ž.
 riviéra ž. (typ pobřeží); Riviéra (ve Francii a v Itálii)
 Riviéra, -y ž.
 říza, -y ž.
 rizalit, -u m.
 řízek, -zku m.
 řízení s.
 riziko s.
 rizikový
 řízkování s.
 říznout, příč. řízl i říznul
 řízný
 rizoto s.
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 a priori [á -órí] (lat.)
 abiturient, -a m.
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 acylpyrin [-ri- i -rí-], -u m.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 Adrián i Adrian, -a m.; Adriána i Adriana, -y ž.
 Adriena, -y ž.
 aforistický [-ty-]
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 Afrika ž.; Afričan, -a m.; africký, mn. -čtí
 Afrika, -y ž.; Afričan m.; africký
 afrikáta ž.
 Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 Agrippa, -ppy m.
 Agrippina [-pí-], -ny ž.
 ahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 akcesorický
 akvamarín, -u m.
 akvarijní
 akváriový
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 alfanumerický
 algoritmus, -mu m.
 alizarin [-ri- i -rí-], -u m.
 all right [ól rajt] (angl.)
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Amerika ž.; Američan, -a m.; americký, mn. -čtí
 Amerika, -y ž.; Američan m.; americký
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 Amritsar, -u m.; amritsarský
 anaforický
 aneurin [-ri- i -rí-], -u m.
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 anhydrit, -u m. (nerost)
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
 antikvariát [-ty-], -u m.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 aorist, -u m.
 aperitiv [-ty- i -tý-], -u m.
 aporie ž., mn. 2. -rií
 aposteriorní
 apríl, -a i -e m.
 apriorní
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 aridní
 árie ž., mn. 2. árií
 Árijec, -jce m. (Indoíránec)
 árijec, -jce m.; árijka ž.
 árijský
 Aristarchos, -cha m.
 Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovský
 aristokracie ž.
 aristokrat, -a m.
 aristokratický [-ty-]
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 aritmetický [-ty-]
 aritmetika [-ty-] ž.
 Arizona ž.; arizonský
 Arizona, -y ž.; arizonský
 Arrianosa, -na m.
 arteriální
 arterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 arterioskleróza, -y ž.
 artilerie [-tyle- i -tylé-] ž.
 aspirin [-ri- i -rí-], -u m.
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 asymetrický
 asymetrie ž.
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
Naposledy hledáno:

ri, udit, nazítří, bič, bizoní, podpaždí, recitace, deminutivum, kámen, fintit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.