Pravidla českého pravopisu

ssám m., sama ž., samo s. zájm.; mn. m. živ. sami, m. neživ. samy, ž. samy, s. sama
bbůhsám i bůh sám ví (kdožví)
ssamaritán, -a m. (kdo prokazuje milosrdenství); Samaritán (biblická postava)
 samarium [-ma- i -má-], -ria s.
 Samarkand, -u m.; samarkandský
 samba, -y ž.
 samec, -mce m.; samčí; samice ž.; samičí
 samet, -u m.
 samička ž., jedn. 3., 6. -čce; samiččí
 Sámo, -ma m.
 samočinnost, -i ž.
 samočinný; samočinně
 samočištění i samočistění s.
 samočisticí (např. schopnost půdy)
 samoděržaví s.
 samolepicí (např. tapeta)
 samolepicí (např. tapeta)
 samolibý
 samoobsluha ž.
 samoobslužní (např. systém)
 samoobslužný (např. prodejna)
 samopal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Samos, -mu i -osu m.; samský
 samospoušť, -tě ž.
 samospráva, -y ž.
 samostříl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 samotář, -e m.
 samoúčelný
 samoučení [-o-u-] s.
 samoucký [-o-u-]
 samouk [-o-u-], -a m.
 samovar, -u m.
 samovládce, -ce m., jedn. 5. -ce; samovládkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 samovznícení s.
 samozápalný
 samozřejmost, -i ž.
 samozřejmý; samozřejmě
 samozvanec, -nce m.
 Samson, -a m.
 Samuel, -a m.; Samuela, -y ž.
 samum, -u m. (vítr)
 samuraj, -e m.
 samý m., samá ž., samé s. zájm.
 Podobné:
aaksamit, -u m.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 ansámbl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
cčesat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
ddoposledka i do posledka (do samého konce)
kklusat, 1. j. klušu i klusám, 3. mn. klušou i klusají; rozk. klusej
 kousat, 1. j. koušu i kousám, 3. mn. koušou i kousají; rozk. kousej
 krása, -y ž., jedn. 7. krásou, mn. 2. krás, 3. krásám atd.
mmísa, -y ž., jedn. 7. mísou, mn. 2. mís i mis, 3. mísám atd.
 Mosambik [-za-], -u m.; Mosambičan, -a m.; mosambický, mn. -čtí
 Mosambik [-za-], -u m.; Mosambická lidová republika; Mosambičan m.; mosambický
nnabíledni přísl. (být jasné, samozřejmé)
oočesat, 1. j. očešu i očesám, 3. mn. očešou i očesají; rozk. očeš i očesej; podst. jm. očesání
 okousat, 1. j. okoušu i okousám, 3. mn. okoušou i okousají; rozk. okousej
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 osamělý
 osamět, 3. mn. osamějí i osamí; příč. osaměl
 osamocený
 osamostatnit (se)
ppodpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
rrobinzon, -a m. (člověk žijící o samotě); vl. jm. Robinson [-zo-]
 Rozamunda i Rosamunda [-za-], -y ž.
 rozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozkousat, 1. j. rozkoušu i rozkousám, 3. mn. rozkoušou i rozkousají; rozk. rozkousej
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
ssčesat, 1. j. sčešu i sčesám, 3. mn. sčešou i sčesají; rozk. sčeš i sčesej
 se zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 summit [samit], -u m.
ttesat, 1. j. tešu i tesám, 3. mn. tešou i tesají; rozk. teš i tesej
uučesat, 1. j. učešu i učesám, 3. mn. učešou i učesají; rozk. učeš i učesej; podst. jm. učesání
vvyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 vykousat, 1. j. vykoušu i vykousám, 3. mn. vykoušou i vykousají; rozk. vykousej
 vykřesat, 1. j. vykřešu i vykřesám, 3. mn. vykřešou i vykřesají; rozk. vykřeš i vykřesej
 vytesat, 1. j. vytešu i vytesám, 3. mn. vytešou i vytesají; rozk. vyteš i vytesej
zZápadní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 zkysat, 1. j. zkyšu i zkysám, 3. mn. zkyšou i zkysají; rozk. zkyš i zkysej
 zprvopočátku i z prvopočátku (od samého začátku)
 ztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
Naposledy hledáno:

sám, afrik, nýbrž, denně, výzva, rozinka, odenně, výročí, cq, zatímně

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.