Pravidla českého pravopisu

ssedadlo s.
 Sedan, -u m.; sedanský
 sedat
 sedat (se) (sesedat se)
 sedat si
 sedativum [-ty- i -tý-], -va s.
 sedátko s.
 sedě i vsedě přísl.
 sedění i sezení s.
 sedět, 3. mn. sedí
 sediment [-dy-], -u m.
 sedimentace [-dy-] ž.
 sedlák, -a m.
 sedlář, -e m.
 sedlina ž.
 sedlo s.; Ramzovské sedlo, sedlo Váhy (název horského sedla)
 sed (sesed)
 sedm [sedm i sedum]
 sedmdesát
 sedmdesátiny, -in ž. pomn.
 sedmdesátník, -a m.; sedmdesátnice ž.
 sedmička ž., jedn. 3., 6. -čce
 sedmičlenný
 sedmidenní
 Sedmihradsko, -a s.; sedmihradský
 sedmikráska ž.
 sedmiměsíční
 sedmimílový
 sedmiramenný
 sedmnáct
 sedmnáctý
 sedmsetletý i sedmisetletý
 sed
 sednout (se), příč. sedl (se) (sesednout se)
 sednout si, příč. sedl si
 sednout, příč. sedl
 sedrat, 1. j. sederu, 2. j. sedereš, ..., 3. mn. sederou; rozk. seder; příč. sedral, sedrán; podst. jm. sedrání (např. peří nebo něco z něčeho); jiné je zedrat (roztrhat, rozdrásat)
 sedřít, 1. j. sedřu, 3. mn. sedřou; rozk. sedři; příč. sedřel, sedřen (např. kůži z těla); jiné je zedřít (se) (např. námahou)
 Podobné:
bBasedowova [-ze-] nemoc
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
kkabaret, -u m.; kabaret Červená sedma
llóžový (např. sedadla)
mmužik, -a m. (ruský sedlák)
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
oodsedět, 3. mn. odsedí; podst. jm. odsedění i odsezení
pposed, -u m.
 posedět, 3. mn. posedí; podst. jm. posedění i posezení
 předseda, -y m.; předsedkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 předsednický
 předsednictví s.
 předsednictvo s.
 přísedící m. i ž.
 přised
rRamzovské sedlo
 rozsedat se
 rozsedlina ž.
 rozsednout (se), příč. rozsedl (se)
ssesedat
 sesedat se
 sesednout se, příč. sesedl se
 sesednout, příč. sesedl
 sezení i sedění s.
 soused, -a m.
 sousedský, mn. -dští
 sousedství s.
 starousedlík, -a m.; starousedlice ž.
 svátost, -i ž.; sedmero svátostí
tTyličské sedlo
uusedavý
 usedlický
 usedlík, -a m.; usedlice ž.
 usedlina ž.
vvsedě i sedě přísl.
 vysedat
 vysedávat, podst. jm. vysedávání
 vysedět, 3. mn. vysedí; příč. vyseděn i vysezen
 vysedlina ž.
zzasedat, podst. jm. zasedání
 zasednout, příč. zasedl, zasednut; podst. jm. zasednutí
 zedrat, 1. j. zederu, 2. j. zedereš, ..., 3. mn. zederou; rozk. zeder; příč. zedral, zedrán (roztrhat, rozdrásat); jiné je sedrat (např. peří nebo něco z něčeho)
 zedřít (se), 1. j. zedřu (se), 3. mn. zedřou (se); rozk. zedři (se); příč. zedřel (se), zedřen (např. námahou); jiné je sedřít (např. kůži z těla)
Naposledy hledáno:

sed, íkrý, potace, artefakt, posch, změnit, úban, posý, portland, hekab

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.