Pravidla českého pravopisu

ssejf, -u m.
 sejít (se), 1. j. sejdu (se); rozk. sejdi (se), sejděte (se); příč. sešel, sešla (se); podst. jm. sejití
 sejmout, 1. j. sejmu; příč. sejmul i sňal, sejmut i sňat; podst. jm. sejmutí i snětí
 Podobné:
cčesat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
ddosít, 1. j. doseji i doseju, 3. mn. dosejí i dosejou; rozk. dosej; příč. dosel i dosil, doset; podst. jm. dosetí
eElysejská [-ze-] pole, Elysejský palác (v Paříži)
 esej, -je m. i ž.
 esejista, -y m.
 esejistický [-ty-]
jJenisej [-ny-], -e m.; jenisejský
kklusat, 1. j. klušu i klusám, 3. mn. klušou i klusají; rozk. klusej
 kousat, 1. j. koušu i kousám, 3. mn. koušou i kousají; rozk. kousej
 kysat, 3. j. kyše i kysá, 3. mn. kyšou i kysají; rozk. kyš i kysej
mMarseillaisa [-sejéza], -y ž.
 Marseille [-sej], -e ž. i neskl. ž.; marseilleský
 Marseille [-sej], -lle ž. i neskl. ž.; marseilleský
 muset i musit, 3. mn. musejí i musí; příč. musel i musil
nnasít, 1. j. naseji i naseju, 3. mn. nasejí i nasejou; rozk. nasej; příč. nasel i nasil, naset; podst. jm. nasetí
oočesat, 1. j. očešu i očesám, 3. mn. očešou i očesají; rozk. očeš i očesej; podst. jm. očesání
 okousat, 1. j. okoušu i okousám, 3. mn. okoušou i okousají; rozk. okousej
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 orsej [-sej], -e m.
 osít, 1. j. oseji i oseju, 3. mn. osejí i osejou; rozk. osej; příč. osel i osil, oset; podst. jm. osetí
ppodpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 prosít, 1. j. proseji i proseju, 3. mn. prosejí i prosejou; rozk. prosej; příč. prosel i prosil, proset
rrozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozkousat, 1. j. rozkoušu i rozkousám, 3. mn. rozkoušou i rozkousají; rozk. rozkousej
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
 rozsít, 1. j. rozseji i rozseju, 3. mn. rozsejí i rozsejou; rozk. rozsej; příč. rozsel i rozsil, rozset
ssčesat, 1. j. sčešu i sčesám, 3. mn. sčešou i sčesají; rozk. sčeš i sčesej
 Seychely [sejše-], -chel ž. pomn.; Seychelská republika; Seychelan m.; seychelský
 sít, 1. j. seji i seju, 3. mn. sejí i sejou; rozk. sej; příč. sel i sil, set; podst. jm. setí
 snětí s. (k sejmout)
 souviset, 3. mn. souvisejí i souvisí
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání); jiné je zvolat (vykřiknout, zavolat)
ttesat, 1. j. tešu i tesám, 3. mn. tešou i tesají; rozk. teš i tesej
uučesat, 1. j. učešu i učesám, 3. mn. učešou i učesají; rozk. učeš i učesej; podst. jm. učesání
vvyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 vykousat, 1. j. vykoušu i vykousám, 3. mn. vykoušou i vykousají; rozk. vykousej
 vykřesat, 1. j. vykřešu i vykřesám, 3. mn. vykřešou i vykřesají; rozk. vykřeš i vykřesej
 vysít, 1. j. vyseji i vyseju, 3. mn. vysejí i vysejou; rozk. vysej; příč. vysel i vysil, vyset; podst. jm. vysetí
 vytesat, 1. j. vytešu i vytesám, 3. mn. vytešou i vytesají; rozk. vyteš i vytesej
zzasít, 1. j. zaseji i zaseju, 3. mn. zasejí i zasejou; rozk. zasej; příč. zasel i zasil, zaset; podst. jm. zasetí
 záviset, 3. mn. závisejí i závisí
 zkysat, 1. j. zkyšu i zkysám, 3. mn. zkyšou i zkysají; rozk. zkyš i zkysej
 ztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
 zvolat (vykřiknout, zavolat); jiné je svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání)
Naposledy hledáno:

sej, rabství, vzkvétání, izalit, anten, chyba, pojny, izační, reho, ratoli

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.