Pravidla českého pravopisu

sspáč, -e m.
 spáchat, 1. j. spáchám i spášu, 3. mn. spáchají i spášou; rozk. spáchej; podst. jm. spáchání
 spací
 spád, -u m.
 spad, -u m. (např. popílku)
 spadlý
 spádnice ž.
 spadnout, příč. spadl, spadeno; podst. jm. spadnutí
 spádný
 spádový
 spájet (k pájet i k spojovat), 3. mn. spájejí i spá
 spála, -y ž.
 spálenina ž.
 spáleniště, -iště s., mn. 2. -išť
 spáleništní
 spaliny, -in ž. pomn.
 spálit, rozk. spal
 spalitelný
 spalničky, -ček ž. pomn.
 spalovat
 spalovna, -y ž.
 spánek, -nku m.
 spánembohem přísl. i citosl.
 spaní s.
 spanilý
 spár, -u m.
 spára ž., jedn. 7. spárou, mn. 2. spár, 3. spárám atd.
 spářit (k pár), rozk. spař
 spařit (k pára)
 Sparta ž. (tělovýchovná jednota)
 Sparta ž.; Sparťan, -a m.; spartský, mn. -tští
 Sparta, -ty ž.; Sparťané, spartský
 Sparta, -y ž.;spartský
 spartakiáda ž.
 spartakiádní
 Spartakus, -ka i Spartacus [-ku-], -ca i -ka m.
 sparťan, -a m. (přívrženec, hráč Sparty)
 sparťanský (k sparťan)
 spartánský (např. výchova)
 spása, -y ž.
 spásat
 spasit, rozk. spas; příč. spasen
 spasitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; Spasitel (Kristus)
 spásný
 spást, 1. j. spasu; rozk. spas; příč. spásl, spasen
 spát, 1. j. spím, 3. mn. spí; rozk. spi, spěte; příč. spal; podst. jm. spaní
 spatra (mluvit)
 spatřit, rozk. spatři i spatř, spatřete i spatřte
 spavý
 spazmus, -zmu i spasmus [-zm-], -smu m.
 Podobné:
aasparágus, -gusu i -gu m.
ddisparátní [dy-]
 disparita [dy-] ž.
 dospat (se), 1. j. dospím (se), 3. mn. dospí (se); podst. jm. dospá
hHispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 hispanista [-ny-], -y m.
lLakedaimon, -onu m., dn. Sparta; Lakedaimoňané, lakedaimonský
nnapospas i na pospas (všanc)
 nazívat se (z ospalosti)
ppasparta ž.
 Port of Spain [spejn], P-u of s. m. i neskl. m.; portofspainský
sshlédnout i shlídnout, příč. shlédl, shlédnul i shlídl, shlídnul (pohledět shora dolů); jiné je zhlédnout i zhlídnout (spatřit)
ttransparent, -u m.
uu předložka s 2. p.; v názvech ulic: ulice U Hrušky, ulice U Letohrádku královny Anny, ulice U Sparty; v názvech domů, restaurací apod.: U Medvídků, U Tří pštrosů, U Slunce a měsíce
 ulice ž.; Vodičkova ulice, ulice Spálená, ulice Politických vězňů, ulice Na Můstku, ulice U Sjezdového paláce, ulice Bratří Čapků, ulice 5. (Pátého) května apod.
 uspat, 1. j. uspím, 3. mn. uspí; rozk. uspi, uspěte; příč. uspal, uspán
 uspávat, podst. jm. uspávání
vVespasián i Vespasianus [-án-], -na m.
 výspa, -y ž., mn. 2. -sep
 vyspat se, 1. j. vyspím se, 3. mn. vyspí se; rozk. vyspi se, vyspěte se; podst. jm. vyspá
zzaspat, 1. j. zaspím, 3. mn. zaspí; rozk. zaspi, zaspěte; podst. jm. zaspá
 zhlédnout i zhlídnout, příč. zhlédl, zhlédnul i zhlídl, zhlídnul (spatřit); jiné je shlédnout i shlídnout (pohledět shora dolů)
Naposledy hledáno:

spá, lumen, rezidenční, dotknout, ombudsman, oriznul, licí, věšet, opylit, bikonvexn

Najít ve Slovníku rýmů spá
Najít rýmy na slovo spá
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.