Pravidla českého pravopisu

sspoj, -e m. i ž.
sSpojené arabské emiráty, S-ých a-ých e-ů m. pomn.
 Spojené státy americké, S-ých s-ů a -ých m. pomn.
 spojenec, -nce m.; spojenkyně, mn. 2. -yň i -yní, i spojenka ž.
 spojenecký
 spojenectví s.
 spojený; Spojené národy (Organizace spojených národů); Spojené státy americké
 spojit
 spojivka ž.
 Podobné:
aačkoli, ačkoliv spojka
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 anebo, aneb spojka
 aniž spojka
  spojka i část.
 aťsi spojka i část.
 avšak spojka
bbeta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 buďsi spojka i část.
 buďto spojka
 byť, byť i spojka
 byťsi spojka
ccharta ž.; Charta Organizace spojených národů
 či spojka
 čili spojka
ddelta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 divže i div že spojka
 dokud spojka
 dotud spojka
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
hhustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
jjak přísl. i spojka
 jakkoli, jakkoliv přísl. i spojka
 jakmile spojka
 jenomže spojka
 jenže spojka i část.
 jestli spojka i část.
 jestliže spojka
 ježto spojka (protože)
 jinak přísl. i spojka
kkdežto spojka
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
lleč spojka
 ledaže spojka
mMexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
nneboli spojka
 neboť spojka
 než, nežli spojka
 nicméně spojka
 nýbrž spojka
oomega, -y ž. (ve spojení: s alfou i omegou)
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
ppakli, pakliže spojka
 pan, -a m., jedn. 3., 6. panu, 7. panem (jen v č. jedn., ve spojení se jmény osob, např. pan učitel, pan Novák)
 podřadicí (např. spojky)
 pojit (k spojovat), 1. j. pojím
 pokud spojka
 poněvadž spojka
 potom přísl. i spojka i část.
 potud přísl. i spojka
 přece spojka i část.
 přes předl.; ve spojení přese [-ze] všechno, přes to přese všecko
 přesto přísl. i spojka
 přestože spojka
 pročež spojka
 proto přísl. i spojka
 protože spojka
ssdrhnout, příč. sdrhl i sdrhnul (z povrchu); jiné je zdrhnout (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci)
 sebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sice; a sice spojka
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 sletovat (letováním spojit)
 sotva přísl., spojka i část.
 sotvaže přísl. i spojka
 souřadicí (např. spojky)
 spájet (k pájet i k spojovat), 3. mn. spájejí i spájí
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 stavit, příč. staven (tavením spojit); jiné je ztavit (roztavit)
 sto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
 svar, -u m. (spojení kovových součástí)
ttakže spojka
 tedy spojka i část.
 tolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
 totiž část. i spojka
 třeba, třebas přísl. i část. i spojka
 třebaže spojka
 tudíž spojka
uu předložka s 6. p. jen před v a v několika ustálených spojeních, jako být u vytržení, u vidění, u vyjevení
vVelká Británie [-ny-] ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit, -a m.; britský, mn. -tští
 Velká Británie [-ny-], V-é B-e ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit m.; britský
 vždyť spojka i část.
zzatímco i zatím co spojka
 zda, zdali spojka
 zdrhnout, příč. zdrhl i zdrhnul (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci); jiné je sdrhnout (z povrchu)
 zkreslit (podat zkomoleně); jiné je skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě)
 zpéci i zpéct, 1. j. zpeču, 3. mn. zpečou; rozk. zpeč; příč. zpekl, zpečen (pečením spotřebovat); jiné je spéci i spéct (pečením spojit)
 ztavit, příč. ztaven (roztavit); jiné je stavit (tavením spojit)
Naposledy hledáno:

samoučení, maé, spoj, sžírat, samoúčelný, vran, emď, samotář, zmalichernit, isk

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.