Pravidla českého pravopisu

sstabilita ž.
 stabilizace ž.
 stabilizační
 stabilizátor, -u m.
 stabilizovat
 stabilní
 staccato [stakáto] (ital.)
 stáčet, 3. mn. stáčejí i stáčí
 Stachy, Stach i -ů m. pomn.; stašský
 stacionární
 stačit
 stadiální [-dy-]
 stadijní [-dy-]
 stadion [-dyjon i -dyjón], -u m.; Stadion E. Rošického; Zimní stadion Štvanice
 stadium [-dy-], -dia stř.
 stádní
 stádný
 stádo stř., mn. 2. stád
 stafáž, -e ž.
 stafylokok, -u m.
 stagnace ž.
 stah, -u m.
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
 stáhnout, příč. stáhl, stažen (dolů nebo dohromady)
 stahovat
 stáj, -e ž.
 stalagmit, -u m.
 stalagnát, -u m.
 stalaktit [-ty-], -u m.
 stále přísl.
 staletý (několik set let starý)
 stálice ž.
 stálobarevný
 stáložárný
 stálý, 2. st. stálejší
 stan, -u m.
 standard, -u m.
 standardizace [-dy-] ž.
 standardní
 standarta ž. (prapor, zástava)
 standartový
 stánek, -nku m.
 stání stř.
 stanice ž.; stanice metra Náměstí Míru apod.
 staniční
 staniol [-ny-], -u m.
 Stanislav, -a m.; Stanislava, -y ž.
 stanný (např. právo)
 stanout, 1. j. stanu; příč. stanul; podst. jm. stanutí
 stanovisko stř., mn. 2. -sk i -sek
 stanoviště, -iště stř., mn. 2. -išť
 stanovy, -ov ž. pomn.
 stařec, -rce m.; stařena ž.
 stařecký
 stárek, -rka m.
 stařešina, -y m.
 stáří stř.
 stárnout, příč. stárl i stárnul; podst. jm. stárnutí
 starobinec, -nce m.
 starobylý
 staročech, -a m. (příslušník polit. strany)
 staročeský
 starodávný
 Staroměstská radnice (v Praze)
 staromilský
 staromódní
 staroslověnský
 staroslověnština ž.
 starostlivý
 starosvat, -a m.
 starosvětský, mn. -tští
 starousedlík, -a m.; starousedlice ž.
 starověk, -u m.
 starověký
 starozákonní
 starožitnický
 starožitnictví stř.
 starožitník, -a m.
 starožitný
 staršina, -y m.
 start, -u m.
 startér, -a m. (osoba)
 startér, -u m. (zařízení)
 startovat
 startovní
 starý, 2. st. starší; Staré Město (pražská čtvrť), Staré Město pražské; Starý zákon (část bible)
 stát se, 1. j. stanu se; rozk. staň se; příč. stal se
 st, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 stát, -u m.
 stát, 1. j. stojím; rozk. stůj; příč. stál; podst. jm. stání
 statečný
 statek, -tku m.
 statice ž.
 statický [-ty-]
 statika [-ty-] ž.
 statista [-ty-], -y m.; statistka ž.
 statistický [-tysty-]
 statistik [-tysty-], -a m.
 statistika [-tysty-] ž.
 Statius [-ci-], -tia m.
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 abonmá stř. neskl.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria stř., mn. 2. -rií, 7. -rii
 abstence ž.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 abstrahovat
 abstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta stř.
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va stř.
 adjustace ž.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adstrát, -u m.
 aerostatický [a-e-ty-]
 afélium, -lia stř.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 aforistický [-ty-]
 agáve neskl. ž. i stř.
 agens, -ntu m. i stř. neskl.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 agnostik [-ty-], -a m.
 ahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 Aigisthos, -tha m.
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akropole i akropolis, -le ž.střední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha stř.
 akta, akt stř. pomn.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia stř.
 aktivista [-ty-], -y m.
 aktivum [-ty- i -tý-], -va stř., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 akustický [-ty-]
 akustika [-ty-] ž.
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvárium, -ria stř., mn. 2. -rií, 7. -rii
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 album, -ba stř., mn. 2. alb
 alchymista, -y m.
 aleluja citosl. i stř. neskl.
 alespoň, aspoň část.
 alibi stř. neskl.
 alibista, -y m.
 alibistický [-ty-]
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 aloe [-o-e] ž. i stř. neskl.
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinium [-píny-], -nia stř.
 Alsasko stř.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 altistka [-ty-] ž.
 altruista, -y m.
 altruistický [-ty-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia stř.
 aluvium [-lu- i -lú-], -via stř.
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko stř.; Alžířan, -a m.; alžírský
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria stř., mn. 2. -rií, 7. -rii
 amen [a- i á-] stř. neskl.
 americium [-ri- i -rí-], -cia stř.
 ametyst, -u m.
 amnestie [-ty-] ž.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia stř.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 anabolikum, -ka stř.
 analgetikum [-ty-], -ka stř.
 anapest, -u m.
 anapestický [-ty-]
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 anestetický [-ty-]
 anestetikum [-ty-], -ka stř.
 anestezie [-te- i -té-] ž.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 anesteziologie ž.
 angažmá stř. neskl.
 anglista, -y m.
 anglistika [-ty-] ž.
 angström [-rém], -u m.
 anhydrit, -u m. (nerost)
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka stř.
 antičástice [-ty-] ž.
 antifašista [-ty-], -y m.
 antifašistický [-ty-ty-]
Naposledy hledáno:

st, cizí, vybavě, centri, mekka, číslov, zahvízdl, scaevola, rozpařovat, šála

Najít ve Slovníku rýmů st
Najít rýmy na slovo st
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.