Pravidla českého pravopisu

sStrabon, -ona m.
 střádal, -a m., mn. 4., 7. -y
 střádat, podst. jm. střádání
 střadatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 stradivárky [-dy-], -rek ž. pomn.
 straka ž.; stračí
 strakapoud, -a m.
 Strakonice, -ic ž. pomn.; strakonický
 Stralsund [štrálz-], -u m.; stralsundský
 stran předl.
 stráň, -ně ž.
 strana ž.; Strana zelených, Občanská demokratická strana
 stranický
 stranictví s.
 straník, -a m.
 stranit
 stránka ž., jedn. 7. stránkou
 střapec, -pce m.
 střásat i setřásat
 strašlivý
 strašpytel, -tla i -tle m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 střást i setřást, 1. j. s(e)třesu; rozk. s(e)třes; příč. s(e)třásl, s(e)třesen
 strastiplný
 strastný
 stratég, -a m.
 strategický
 strategie ž.
 stratifikace [-ty-] ž.
 stratosféra ž.
 stratosférický
 stratovize ž.
 stratum [strá-], -ta s.
 stratus [strá-], -tu m.
 strava, -y m.
 strávit, rozk. strav (pokrm i čas)
 stravitelný
 strávník, -a m.; strávnice ž.
 stravovat (se), podst. jm. stravování
 stravovna, -y ž.
 stráž, -e ž.; Hradní stráž
 strážce, -ce m., jedn. 5. -ce; strážkyně ž., mn. 2. -yň i -yní strážní (např. věž)
 strážnice ž.
 Strážnice, -e ž.; strážnický
 strážník, -a m.
 strážný m. i příd. jm.
 Podobné:
aabstrahovat
 abstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adstrát, -u m.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 autostráda ž.
bbalustráda ž.
cčtyřstranný
ddefenestrace ž.
 demonstrace ž.
 demonstrační
 demonstrant, -a m.
 demonstrativní [-ty- i -tý-]
 demonstrativum [-ty- i -tý-], -va s.
 demonstrátor, -a m.
 druhostranný
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 dvojstranný i dvoustranný
eestráda ž.
 estragon, -u m.
ffrustrace ž.
iilustrace ž.
 ilustrační
 ilustrativní [-ty- i -tý-]
 ilustrátor, -a m.
jjednostrannost, -i ž.
 jednostranný; jednostranně
 jestřáb, -a m.; jestřábí
kkastrace ž.
 katastrální
 kavárna, -y ž.; kavárna Astra
 Klytaimestra [-mé-], -ry ž.
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 kostra ž.
 kostřava, -y ž.
llevostranný
 Lysistrata, -ty i Lysistrate [-é], -ty i neskl. ž.
mmagistr, -a m.; magistra ž. (zkr. akademického titulu Mgr.)
 magistrála, -y ž.
 magistrát, -u m.
 malý, 2. st. menší; Malý vůz (souhvězdí); Malá Strana (městská čtvrť); Malá Asie [áz-]
 ministrant [-ny-], -a m.
 mistral [-ra- i -rá-], -u m.
 mladočech, -a m. (příslušník mladočeské strany)
 mnohostrannost, -i ž.
 mnohostranný; mnohostranně
 monstrance ž.
nnáměstí s.; Václavské náměstí; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, náměstí Bratří Čapků, náměstí Míru, náměstí Na Stráži
 národnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 národněsocialistický [-ty-] (např. strana)
 národněsociální (např. strana)
 straha ž.
 nastražit
 několikastranný
 nepostrádatelný i nepostradatelný
 nestranický
 nestraník, -a m.
 nestrannost, -i ž.
 nestranný; nestranně
 nestravitelný
 nimbostratus [ny-], -tu m.
oobčanský; Občanská demokratická strana
 obojstranný i oboustranný; obojstranně i oboustranně
 odstranit
 orchestrální
 ostraha ž.
 ostrakizmus, -izmu i ostrakismus [-zm-], -ismu m.
 Ostrava, -y ž.; ostravský
 ostražitý
pPan, -na m. (řecký bůh); panický [-ny-] strach
 Peisistratos [-zi-], -ta m.; Peisistratovci
 postrádat, podst. jm. postrádání
 postrádatelný i postradatelný
 postraněk, -ňku m.
 postranice ž.
 postranní
 prostranný
rregistrace ž.
 registratura [-tu- i -tú-] ž.
 rovnostranný
 různostranný
ssemestrální
 seškrábat i seškrabat, 1. j. seškrábu, seškrabu i seškrábám, seškrabám; rozk. seškrab, seškrábej i seškrabej; podst. jm. seškrábání i seškrabání (škrábáním odstranit z povrchu); jiné je zeškrábat i zeškrabat (poškrábat)
 seštípat, 1. j. seštípu i seštípám; rozk. seštípej; podst. jm. seštípání (štípáním odstranit); jiné je zeštípat (velmi poštípat)
 šestistranný
 setřásat i střásat
 setřást i střást, 1. j. s(e)třesu; rozk. s(e)třes; příč. s(e)třásl, s(e)třesen
 sever, -u m. (světová strana)
 Sierra Maestra, S-y M-y ž.
Naposledy hledáno:

ener, lad, stra, gm, pokoušet, bany, ójní, zw, ft, makt

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.