Pravidla českého pravopisu

t i thé s. neskl.
tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. ch, 3. m, 7. mi
 thé i té s. neskl.
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i (nebojím se , to se netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i , 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
tTea i Thea [te-], -ey, 3.p. -ee i -ei ž.
 teak [týk] i týk, -u m.
 teatrální
 teč, -e m. i ž.
 technecium [-ne- i -né-], -cia s.
 technicko-ekonomický [-ny-] (např. úsek)
 technicko-hospodářský [-ny-] (např. pracoviš)
 technicko-organizační [-ny-ny-] (např. opatření)
 technický [-ny-]
 technik [-ny-], -a m.; technička [-ny-] ž.
 technika [-ny-] ž.
 technizace [-ny-] ž.
 technokracie ž.
 technolog, -a m.; technoložka ž.
 technologický
 technologie ž., mn. 2. -gií
 téci i téct, 3. mn. tečou; rozk. teč; příč. tekl
 tečka ž., jedn. 3., 6. -čce
 tečna ž.
 tečovat
 tedy spojka i část.
 teenager [týnejdžr], -a m.
 teflon, -u m.
 Tegucigalpa [-si-], -y ž.; tegucigalpský
 tehdejší
 tehdy přísl.
 Teherán, -u m.; teheránský
 Teherán, -u m.; teheránský
 hotenský
 hotenství s.
 hotný
 tein [-in i -ín], -u m.
 Teiresias [-zi-], -sia m.
 teista, -y m.
 teistický [-ty-]
 teizmus, -izmu i teismus [-zm-], -ismu m.
 Tekla, -y ž.
 tektit [-ty-], -u m.
 tektonický [-ny-]
 tektonika [-ny-] ž.
 tekutina ž.
 Tel Aviv, T. A-u m.; telavivský
 Tel Aviv, Tel Avivu m.; telavivský
 Telč, -e ž.; telčský
 tele, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 telecí příd. jm. i s.
 telefon, -u m.
 telefonek [-fo- i -fó-], -nku m.
 telefonický [-ny-]
 telefonie [-ny-] ž.
 telefonista [-ny-], -y m.
 telefonizovat [-ny-]
 telefonní
 telefonovat
 telegraf, -u m.
 telegrafický
 telegrafie ž.
 telegrafista, -y m.
 telegrafní
 telegram, -u m.
 telekomunikace [-ny-] ž.
 Telemachos, -cha m.
 telemechanika [-ny-] ž.
 telemetrie ž.
 teleobjektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 teleologický
 teleologie ž.
 telepatický [-ty-]
 telepatie [-ty-] ž.
 teleskop, -u m.
 teleskopický
 teletex, -u m. (typ dálnopisné služby)
 teletext, -u m. (textové zprávy na obrazovce)
 teletina ž.
 teletník, -u m.
 televize ž.; Česká televize (organizace)
 televizní
 televizor, -u m.
 telex, -u m.
 lísko s.
 tellur, -u m.
 Tellus, -llury i neskl. ž.
 lní
 locvična, -y ž.
 locvičný
 locvik, -u m.
 locvikář, -e m.
 lověda ž.
 lový
 lovýchova, -y ž.
 téma, -matu s.
 tematický [-ty-]
 tematičnost [-ty-], -i ž.
 tematika [-ty-] ž.
 tematizace [-ty-] ž.
 témbr i timbre [témbr], -ru m.
 témě s., viz temeno
 temenní
 temeno s., jedn. 2. -ena i -ene
 téměř přísl.
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 absentér, -a m.
 abstence ž.
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 adaptér, -u m.
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiš apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 aktér, -a m.
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 aliterace ž.
 alternace ž.
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 alternátor, -u m.
 amatér, -a m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amfiteátr, -u m.
 amfiteatrální
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 andante
 anestetický [-ty-]
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 anestezie [-te- i -té-] ž.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 anesteziologie ž.
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 angloamerický (např. literatura)
 anténa ž.
 anténní
 anténový
 antepozice ž.
 antitetický [-ty-ty-]
 antiteze [-ty-] ž.
 apartheid [-teji-], -u m.
 aposteriorní
 apoteóza, -y ž.
 archeopteryx, -xe m., mn. 7. -xi
 architekt, -a m. (zkr. arch.)
 architektonický [-ny-]
 architektura [-tu- i -tú-] ž.
 Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 artefakt, -u m.
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 arteriální
 arterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 arterioskleróza, -y ž.
 artéská studna
 artotéka ž.
 asfaltér, -a m.
 asistence ž.
 asistenční
 asistent, -a m.
 Astarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
 asteroid, -u m.
 Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
 ateista, -y m.
 ateistický [-ty-]
 ateizmus, -izmu i ateismus [-zm-], -ismu m.
 ateliér, -u m.
 atentát, -u m.
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 ateroskleróza, -y ž.
 atestace ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 autentický [-ty-]
 aztécký, mn. -čtí
 Aztékové, -ků m. mn.
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 badatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 Bádensko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 bagatela, -y ž.
 bagatelizovat
 bajt, -u i byte [bajt], -tu m. (zn. B)
 bakteriální
 baktericidní
 bakterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 bakteriolog, -a m.; bakterioložka ž.
 bakteriologický
 bakteriologie ž.
 bakteriový
 bakterióza, -y ž.
 Balaton, -u m.; balatonský; Blatenské jezero
 Basseterre neskl. s.; basseterrský
 baterie ž., mn. 2. -rií
 bateriový
 batole, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 Bellerofon, -ona i -onta i Bellerofontes, -onta m.
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
Naposledy hledáno:

vzy, viace, , ovinizmus, paží, estrin, šikmý, mstitel, sapf, íže

Najít ve Slovníku rýmů
Najít rýmy na slovo
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.