Pravidla českého pravopisu

tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
tŤi-nan, -u m.; ťinanský
 tiamin [ty-mi- i ty-mí-], -u m.
 tiára [ty-] ž.
 Tiber, -ru m. i Tibera, -ry ž.; tiberský
 Tibera [ty-] ž. i Tiber [ty-], -u m.; tiberský
 Tibera [ty-], -y ž. i Tiber [ty-], -u m.; tiberský
 Tiberius, -ria m.
 Tibet [ty-], -u m.; Tibeťan m.; tibetský
 Tibet [ty-], -u m.; tibetský, mn. -tští
 Tibor [ty-], -a m.
 Tibullus, -lla m.
 ticho, -a s.; ticho přísl.
 Tichomoří s.; tichomořský
 Tichomoří, -í s.; tichomořský
 tichošlápek, -pka m.
 Tichý oceán
 tichý, mn. tiší, 2. st. tišší
 Tigris [ty-], -ridu i -risu m.; tigridský i tigriský
 Tigris [ty-], -ridu i -risu m.; tigridský i tigriský, mn. -dští i -ští
 Tigris, -idu i -su m.; tigridský i tigriský
 tíha ž.
 tíhnout, příč. tíhl
 tíhový
 tik [tyk], -u m. (nervová porucha)
 tikat, podst. jm. tikání (o hodinách)
 tíkat, podst. jm. tíkání (o ptácích)
 tiket [ty-], -u m.
 tikot, -u m. (hodin)
 tíkot, -u m. (ptáků)
 tiktak i tik tak citosl.; viz i tyktak
 tílko s.
 timbre [témbr] i témbr, -ru m.
 Timoteus [ty-] i Thimotheus [ty-te-], -ea m.
 Timur [ty-], -a m.
 tinktura [ty-tu- i ty-tú-] ž.
 tip [typ], -u m. (doporučení, odhad výsledku)
 típat, podst. jm. típání
 tipec, -pce i típek, -pku m. (slepičí nemoc)
 tiplice ž.
 típnout, příč. típl i típnul
 típot, -u m.
 tipovat [ty-] (k tip, odhadovat výsledek)
 tiráda [ty-] ž.
 Tirana [ty-] -y ž.; tiranský
 Tirana [ty-] ž.; tiranský
 tiráž [ty-], -e ž.
 tiret [ty-], -u m. i tiré [ty-] s. neskl.
 Tiro [tý-ó], -ona m.; tironské značky
 Tiryns, -su i -nthu m.; tirynský i tirynthský
 tis [tis], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Tisa, -y ž.; tiský
 tiše, 2. st. tišeji
 tíseň, -sně ž.
 tisíc, -e m., mn. 2. tisíc (pět tisíc) i tisíců (z těch tisíců)
 tisícerý
 tisící; tisící devítistý osmdesátý devátý
 tisícičlenný
 tisíciletí s.
 tisíciletý
 tisícina ž.
 tisícinásobný
 tisíckrát
 tisícovka ž.
 tišina ž.
 tišit
 tisk, -u m.
 tiskař, -e m.
 tiskárenství s.
 tiskárna, -y ž.
 tiskátko s.
 tisknout, příč. tiskl, tištěn (o knize) i tisknut (tlačen)
 tiskopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 tiskovina ž.
 tiskový
 tísnit
 tísnivý
 tísňový
 tít i tnout, viz tnout
 titán [ty-], -a m. (velikán)
 titan [ty-], -u m. (chem. prvek)
 Titan [ty-], -u m. (měsíc planety Saturn)
 Titáni m. mn.; titánský
 titanizmus [ty-ny-], -izmu i titanismus [ty-nyzm-], -ismu m.
 titěrný
 Titicaca [tytykaka] neskl. s.
 titrace [ty-] ž.
 titul [ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 titulární [ty-]
 titulek [ty-], -lku m.
 titulkový [ty-]
 titulní [ty-]
 titulovat [ty-]
 titulový [ty-]
 Titus, -ta m.; Titův oblouk
 Tivoli [ty-] neskl.s.; tivolský
 tíže i tíž přísl.
 tíže ž.
 tizianový [tyciá-] (např. odstín)
 tížit, rozk. tiž i tíži
 tíživý
 Podobné:
aabatyšský, mn. -šští
 absentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 acetin [-ty- i -tý-], -u m.
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 adiabatický [-dy-ty-]
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 adjektivizace [-ty-] ž.
 adjektivní [-ty- i -tý-]
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adoptivní [-ty- i -tý-]
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 advokátský, mn. -tští
 aerostatický [a-e-ty-]
 afatický [-ty-]
 afektivní [-ty- i -tý-]
 aforistický [-ty-]
 Afrika ž.; Afričan, -a m.; africký, mn. -čtí
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 agnostik [-ty-], -a m.
 Aithiopia viz Etiopie
 aklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akrobatický [-ty-]
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 Aktion viz Actium
 aktiv [-ty- i -tý- ], -u m.
 aktivace [-ty-] ž.
 aktivista [-ty-], -y m.
 aktivita [-ty-] ž.
 aktivizovat [-ty-]
 aktivní [-ty- i -tý-]
 aktivovat [-ty-]
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 akustický [-ty-]
 akustika [-ty-] ž.
 akuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvatinta [-ty-] ž.
 Albert i Albertýn i Albertin [-tý-], -a m.; Alberta i Albertýna i Albertina [-tý-], -y ž.
 albigenští m. mn. (sekta)
 alfabetický [-ty-]
 alibistický [-ty-]
 alifatický [-ty-]
 Aljaška ž.; aljašský, mn. -šští
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaatský, mn. -tští
 alpinistický [-nysty-]
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 altistka [-ty-] ž.
 altruistický [-ty-]
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 Amerika ž.; Američan, -a m.; americký, mn. -čtí
 amnestie [-ty-] ž.
 amortizace [-ty-] ž.
 amortizační [-ty-]
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 anapestický [-ty-]
 anarchistický [-ty-]
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 andantino [-tý-]
 anekdotický [-ty-]
 anestetický [-ty-]
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 angličtina ž.
 Anglie ž.; Angličan, -a m.; anglický, mn. -čtí
 anglistika [-ty-] ž.
 anglosaský, mn. -saští
 antagonistický [-nysty-]
 Antarktida [-tý- i -ty-] ž.; antarktický, mn. -čtí
 Antarktida [-tý- i -ty-], -y ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický, mn. -čtí
 antialkoholický [-ty-]
 antibiotický [-ty-ty-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
Naposledy hledáno:

ti, hau, humáni, kreton, němu, zpojovat, olf, ministryně, klient, přebytek

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.