Pravidla českého pravopisu

jjakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
mmimoto i mimo to (vedle toho)
ppřes předl.; ve spojení přese [-ze] všechno, přes to přese všecko
ss to; jsem s to udělat to
tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 tj. (to je, to jest)
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
ttoaleta ž.
 toast [toust], -u m.
 Tobago viz Trinidad
 tobogan, -u m.
 tobolka ž.
 toč, -e m.
 toccata [-ká-] i tokáta ž.
 točna ž.; severní točna
 tóga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 Togo, -a s.; Tožská republika; Tožan i Togan m.; tožský i togský
 Tojota, -y ž.; tojotský
 tok, -u m.
 Tokelau [touki-] neskl. s.; tokelauský
 Tokio, -a s.; tokijský
 Tokio, -ia s.; tokijský
 tolar, -u m.
 Toledo, -a s.; toledský
 tolerance ž.
 toleranční; toleranční patent
 tolerantní (např. postoj)
 tolerovat
 tolije ž.
 tolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
 tolikátý
 tolikerý
 tolikrát
 Tolstoj, -stého m.
 tolstolobik, -a m.
 toluen [-en i -én], -u m.
 tomahavk, -u m.
 Tomáš, -e m.
 tomato i toto
 tombola, -y ž.
 Tomislav, -a m.
 tomograf, -u m.
 Tomsk, -u m.; tomský
 tón, -u m.
 tonalita ž.
 tonální
 tonáž, -e ž.
 Tonga, -y ž.; Tonžské království; Tonžan i Tongan m.; tonžský i tongský
 tónický [-ny-] (hudební)
 tonický [-ny-] (k tonus, tonikum)
 tonik [-ny-], -u m. (nápoj)
 tónika [-ny-] ž.
 tonikum [-ny-], -ka s.
 tónina ž.
 tonizace [-ny-] ž.
 tonometr, -u m. (k tonus)
 tónovat
 tónový
 tonus, -nu i -nusu m.
 tonzura [-zu- i -zú-] ž.
 topas i topaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 topič, -e m.
 topičský, mn. -čští
 topinambur, -u m.
 topinka ž.
 topit
 topivo s.
 topný (např. nafta)
 topografický
 topografie ž.
 topol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Topoľčany, -an m. pomn.; topoľčanský
 topologický
 topologie ž.
 toponomastický [-ty-]
 toponomastika [-ty-] ž.
 toponymický
 toponymie ž.
 topor, -u m.
 toporný
 topůrko s.
 torba, -y ž., mn. 2. torb i toreb
 toreador, -a m.
 torna ž., mn. 2. -ren
 tornádo s.
 Toronto, -a s.; torontský
 torpédo s.
 torpédoborec, -rce m., jedn. 4. -rec i -rce, mn. 1. -rce i -rci
 torpédovat i torpedovat
 torr, -u m. (jednotka tlaku, zn. torr)
 tortura [-tu- i -tú-] ž.
 Toruň, -ně ž.; toruňský
 toryové, -yů m. mn.
 Torysa, -y ž.; toryský
 torze ž.
 torzní
 torzo s.
 Toska, -y ž.
 Toskánsko, -a s.; toskánský
 totalita ž.
 totalitní
 totální
 totem, -u m.
 totemický
 totemový
 toten, -u m. (bylina)
 totiž část. i spojka
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 aceton, -u m.
 achichi citosl.
 adaptor, -u m.
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 adoptovat (osvojit)
 afektovaný
 agitato [adžitáto]
 agitátor, -a m.
 agitovat
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 ahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 akceptovat
 akreditovat [-dy-]
 aktovka ž.
 akumulátor, -u m.
 aleluja citosl. i s. neskl.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 aligátor, -a m.
 allegretto
 alternátor, -u m.
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ambulatorní
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 analyzátor, -u m.
 Anatol, -a m.; Anatola, -y i Anatolie, -e ž.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Anatolie, -ie ž.; anatolský
 anatom, -a m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
 anektovat
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 animátor [-ny-], -a m.
 antitoxin [-ty-ksi- i -ty-ksí-], -u m.
 antologie ž., mn. 2. -gií
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 Antonius, -nia m.
 antonymum, -yma s.
 apoštol, -a m., mn. 4., 7. -y
 architektonický [-ny-]
 Argos, -su i -gu m. (město); argoský i argejský
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovský
 aristokracie ž.
 aristokrat, -a m.
 aristokratický [-ty-]
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 artotéka ž.
 asistovat
 asymptota ž.
 asymptotický [-ty-]
 asyndeton, -ta s.
 atol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 atom, -u m.
 atomický
 atomistický [-ty-]
 atomistika [-ty-] ž.
 atomizace ž.
 atomizovat
 atomový
 atonický [-ny-]
 atonie [-ny-] ž.
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 atto- (zn. a)
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 auto s.
 autobiografie ž.
 autobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 autochtonní
 autodafé s. neskl.
 autodrom, -u m.
 autogen, -u m.
 autogenní
 autograf, -u m.
 autogram, -u m.
 autogramiáda ž.
 autokar, -u m.
 autokempink, -ku m.
 autokláv, -u m.
 autoklub, -u m.
 autokracie ž.
 autokrat, -a m.
 autokratický [-ty-]
 automat, -u m.
 automatický [-ty-]
 automatika [-ty-] ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 automatizovaný [-ty-]
 automechanik [-ny-], -a m.
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
Naposledy hledáno:

to, kersk, lro, řehtat, taky, anihil, vzbuze, krejc, ídř, orisk

Najít ve Slovníku rýmů to
Najít rýmy na slovo to
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.