Pravidla českého pravopisu

vvsadit, příč. vsazen
 vsádka ž.
 vsáknout, příč. vsákl
 vsakovat
 vsázet (se), 3. mn. vsázejí (se) i vsází (se)
 vsázka ž.
 vsazovat
 vsedě i sedě přísl.
 Vsetín, -a m.; vsetínský
 vsítit, rozk. vsiť i vsíti
 vskrytu přísl. (skrytě)
 vskutku část. (skutečně)
 vsouvat
 vstát, 1. j. vstanu; rozk. vstaň; příč. vstal; podst. jm. vstání
 vstavač, -e m.
 vstávat, podst. jm. vstávání
 vstoje i vestoje i stoje přísl.
 vstoupit, rozk. vstup
 vstrčit
 vstřebat, 1. j. vstřebu i vstřebám; rozk. vstřebej
 vstřelit
 vstříc přísl. i předl.
 vstřícný
 vstříknout, příč. vstříkl, vstříknut
 vstřikovač, -e m.
 vstřikovat
 vstup, -u m.
 vstupní
 vsugerovat
 vsunout
 vsuvka ž.
 vsypat (dok.), 1. j. vsypu i vsypám; rozk. vsyp i vsypej; podst. jm. vsypání
 vsýpat (nedok.), 1. j. vsýpám; rozk. vsýpej; podst. jm. vsýpání
 Podobné:
aahasverský i ahasverovs
 Anjouovci [-žuo-], -vců m. mn.; anjouovský [-žuo-]
 Antananarivo, -a s.; antananarivs
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovs
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovs
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovs
 Azovs moře
 Azovs moře
bBardejov [-ďe-], -a m.; bardejovs
 Barrandov, -a m.; barrandovs
 Barrandov, -a m.; barrandovs
 Bečva, -y ž.; bečevs
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 beseda ž.; Česká beseda, Moravsbeseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 Bezdrev, -u i -a m.; bezdrevs
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravsbrána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 Brašov, -a m.; brašovs
 Bratislava, -y ž.; bratislavs
 Bratislava, -y ž.; bratislavs
 Břeclav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; břeclavs
 Břeclav, -i i -ě ž.; břeclavs
 brestlitevs mír
 Bydžov, -a m.; bydžovs
 Bydžov, -a m.; bydžovs
cČáslav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; čáslavs
 Čáslav, -i i -ě ž.; čáslavs
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 Čenstochová, -é ž.; čenstochovs
 Černigov [-ňi-], -a m.; černigovs
 Českomoravs vrchovina
 českomoravs; Českomoravská vrchovina
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cesta ž.; Královscesta (v Praze)
 Charkov, -a m.; charkovs
 Chomutov, -a m.; chomutovs
dDánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 dantovs (např. poezie)
 dárcovs
 dárcovství s.
 Demänová [ďeme-], -é ž.; demänovs
 Demänová [ďeme-], -é ž.; demänovs
 Dionýsos, -nýsa m.; dionýský, dionýsovs
 dolina ž.; Demänovsdolina; Velká Studená dolina
 Dolnomoravs úval
 Dostojevskij, -kého m.
 Doupovs hory
 Dráva, -y ž.; drávs
 Duchcov, -a m.; duchcovs
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
eEpikuros i Epikur, -ra m.; epikurejci i epikurovci, epikurejský i epikurský, epikurovs
 Eukleides, lat. Euclides, -da m.; eukleidovský i euklidovský, Eukleidova i Euklidova věta
 euklidovs i eukleidovský (např. geometrie)
fFaun i Faunus, -na m.; faunský i faunovs
gGerlachovs štít
hHandlová, -é ž.; handlovs
 Harrachov, -a m.; harrachovs
 Harrachov, -a m.; harrachovs
 Havířov, -a m.; havířovs
 Herakles, -kla i -klea i Herkules, -la m.; heraklovský, herakleovský, herkulovs
 Hercegovina, -y ž.; hercegovs
 Herder [-der i -dr], -dera m.; herderovs
 herkules, -la m. (silák); Herkules (v mytologii); herkuleský; herkulovs
 Herodot i Herodotos, -ta m.; herodotovs
 Hesiod i Hesiodos, -da m.; hesiodovs
 Hluboká nad Vltavou, H-é nad V. ž.; (vltavsko)hlubocký i (vltavo)hlubocký
 Holýšov, -a m.; holýšovs
 Holýšov, -a m.; holýšovs
 Homér i Homéros, -ra m.; homérský smích; homérovský styl
 Hornomoravs úval
 Hronov, -a m.; hronovs
iizraelita, -y m. (příslušník židovské církve)
jJablunkovs průsmyk
 Jáchymov, -a m.; jáchymovs
 jagellonský i jagellovs
 Janov, -a m.; janovs
 Janus [ja-] i Ianus [já-], -na i -nuse m.; janusovs
 Jaslovs Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 Jáva, -y ž.; Javánec m.; jávský i javánský
 Jáva, -y ž.; Javánec, -nce m.; jávský i javánský
 Jihlava, -y ž.; jihlavs
 Jordánsko, -a s.; Jordánské hášimovské království; Jordánec m.; jordánský
 Jugoslávie, -e ž.; Svazová republika Jugoslávie; jugoslávs
kKamýk nad Vltavou, K-u i K-a nad V. m.; (vltavsko)-kamýcký i (vltavo)kamýcký
 Kamýk, -u i -a m.; Kamýk nad Vltavou; (vltavsko)kamýcký i (vltavo)kamýcký, mn. -čtí
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 Kijev, -a m.; kijevs
 Kišiněv, -a m.; kišiněvs
 klášter, -a m.; Sázavsklášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 Klatovy, -tov m. pomn.; klatovs
 koruna ž.; svatováclavskoruna (korunovační klenot); země Koruny české (české země i České země)
 Krakov, -a m.; krakovs
 Krakov, -a m.; krakovs
 královs; Královská obora (v Praze), Královská zahrada (na Pražském hradě)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 kras, -u m. (geologický útvar); Moravskras
 kravs
 Kyjev, -a m.; kyjevs
Naposledy hledáno:

vs, lišit, tohle, suť, bulharsko, vtírat, supernova, reprezentativní, dmychat, bukvic

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.