Pravidla českého pravopisu

vvy zájm., 2., 4., 6. vás, 3. vám, 7. vámi; v dopisech bývá Vy, Vás, Vám atd. (viz § 98)
 Vyjmenovaná slova:
Vvy zájmeno 2. os. č. mn. 
vvy-, vý- (předpona)
 vybádat, podst. jm. vybádání
 vybagrovat
 výbava, -y ž.
 vybavenost, -i ž.
 vybavit
 výběh, -u m.
 vyběhnout, příč. vyběhl
 vybělit, 3. mn. vybělí; rozk. vyběl; příč. vybělil
 výběr, -u m.
 výběrčí m. i ž. i příd. jm.
 výběžek, -žku m.
 vybičovat
 vybídnout, příč. vybídl
 vybíhat, podst. jm. vybíhání
 vybíjená, -é ž.
 vybíjet, 3. mn. vybíjejí i vybíjí
 vybílit, rozk. vybil i vybíli
 vybírat, podst. jm. vybírání
 vybíravý
 vybít, 1. j. vybiji i vybiju, 3. mn. vybijí i vybijou; rozk. vybij; příč. vybil, vybit; podst. jm. vybití
 vybízet, 3. mn. vybízejí i vybízí
 vyblýskat, podst. jm. vyblýskání
 výboj, -e m.
 výbojka ž.
 výbojný
 vybojovat
 výbor, -u m.
 výborný
 výborový
 vybouchnout, příč. vybouchl i vybouchnul
 vyboulit, rozk. vybouli i vybul
 vybrat, 1. j. vyberu, 2. j. vybereš, ..., 3. mn. vyberou; rozk. vyber; příč. vybral, vybrán
 vybředat i vybřídat, podst. jm. vybředání i vybřídání
 vybřednout, 1. j. vybřednu; rozk. vybředni; příč. vybředl
 vybrousit, rozk. vybrus; příč. vybroušen
 výbrus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 výbrusný
 vybrušovat
 výbuch, -u m.
 vybuchnout, příč. vybuchl i vybuchnul
 vybujet, 3. mn. vybují i vybujejí
 výbušina i výbušnina ž.
 výbušný
 vybýt, 1. j. vybudu i vybydu; rozk. vybuď; příč. vybyl, vybyt; podst. jm. vybytí
 vyčasit se
 vycedit, příč. vycezen
 výčep, -u m.
 výčepní m. i příd. jm.
 vyčerpat, podst. jm. vyčerpání
 vyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 výčet, -čtu m.
 vycházet, 3. mn. vycházejí i vychází
 vycházka ž.
 vychládat, podst. jm. vychládání
 vychladnout, příč. vychladl
 vychlazovat
 vychlípit, rozk. vychlip
 vychlipovat
 vychloubačný
 východ, -u m.; Blízký východ, Dálný východ
 východisko s., mn. 2. -isk i -isek
 východiště, -iště s., mn. 2. -išť
 vychodit, příč. vychozen
 východní; východní Čechy apod.; Východní Karpaty (název části Karpat)
 východočeský
 Východočínské moře
 východoslovenský
 výchova, -y ž.
 vychovat, podst. jm. vychování
 vychovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 výchovně-vzdělávací (např. systém)
 výchovný
 výchozí
 vychrtlý
 vychválit, rozk. vychval
 vychvalovat
 vychýlit, rozk. vychyl; podst. jm. vychýlení
 výchylka ž.
 vychylovat
 vyčichnout, příč. vyčichl
 vycídit, rozk. vyciď; příč. vycíděn
 vyčinit
 vyčíslit
 vyčíst, 1. j. vyčtu; rozk. vyčti, vyčtěte; příč. vyčetl, vyčetla i vyčtla, vyčten; podst. jm. vyčtení
 vyčistit, rozk. vyčisti i vyčisť; příč. vyčištěn i vyčistěn
 vyčišťovat i vyčisťovat
 vyčítat, podst. jm. vyčítání
 vyčítavý
 vycítit, rozk. vyciť; příč. vycítěn
 výčitka ž.
 vycizelovat
 vyčkat
 vyclít, 1. j. vyclím, 3. mn. vyclí; rozk. vycli; příč. vyclil, vyclen
 výčnělek, -lku m.
 vyčnívat, podst. jm. vyčnívání
 vycpat, 1. j. vycpu; rozk. vycpi, vycpěte i vycpete; podst. jm. vycpání
 vycpávka ž.
 vyčpět, 3. mn. vyčpí; rozk. vyčpi, vyčpěte; příč. vyčpěl; podst. jm. vyčpění
 vycvičit
 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akrylový
 akváriový
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anodový
 anténový
 antidopinkový i antidopingový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 antivirový [-ty-]
 antivirový [-ty-]
 antracenový [-ce- i -cé-]
 arzenový [-ze- i -zé-]
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Ašský výběžek
 atomový
 azylový
bbajtový i bytový [bajt-]
 bakteriový
 balkonkový [-on- i -ón-]
 balkonový [-on- i -ón-]
 balonkový [-on- i -ón-]
 balonový [-on- i -ón-]
 bantamový
 barbiturový
 barokový
 basový (k bas nebo basa)
 bateriový
 bázový (k báze)
 beatový [bít-]
 bedlivý
 benzinový [-zi- i -zí-]
 benzoový [-zo-o-] (k benzoe)
 bércový (např. vřed)
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 bezatomový
 bezbariérový
 bezbariérový
 bezešvý
 bezeztrátový i bezztrátový
 béžový
 bezpodílový
 bezporuchový
 bezprstový
 bezstykový
 bezvýhradný
 bezvýjimečnost, -i ž.
 bezvýjimečný
 bezvýsledný
 bezzásadový
 bezztrátový i bezeztrátový
 biftekový
 bigbeatový [bigbítový]
 bití s. (výprask)
 bláhový
 blátivý
 Blízký východ
 blízký, mn. -zcí, 2. st. bližší; Blízký východ
 blýskavý
 boltcový
 bordový
 borový (např. les)
 borový i bórový (např. voda)
 božíhodový
 branněvýchovný (k branná výchova)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 březový
 Britské Panenské ostrovy
 bromový i brómový
 brzdový
 bulvárový
 bytový (např. doplňky)
 bytový [bajt-] i bajtový
cčárový (např. kód)
 cavyky, -ů m. pomn.
 čelisťový
 celistvý
 cenový
 červivý
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chlopňový
 chlorový i chlórový
 chlubivý
 chorálový
 chórový (k chór)
 chraplavý
 chromový i chrómový
 chtivý
 chuťový
 chvástavý
 cihlový
 číslicový
 citlivý
 citronový [-on- i -ón-]
 čivy, čiv ž. mn.
 clonový
Naposledy hledáno:

vy, robl, paleocén, ylat, reh, at, nálada, úvodník, skončit, sietl

Najít ve Slovníku rýmů vy
Najít rýmy na slovo vy
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.