Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aAnaximandros, -ra m.
 Anaximenes, -na m.
 antitoxin [-ty-ksi- i -ty-ksí-], -u m.
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 archeopteryx, -xe m., mn. 7. -xi
 axiální
 axiologie ž.
 axiom [-om i -óm], -u m.
 axiomatický [-ty-]
bbauxit [bau-], -u m.
 bytí s. (život, existence)
ccísařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
ddetoxikace ž.
 dezoxidace ž.
 dixieland [dyksile-], -u m.
 dyslexie ž.
eelir, -u m.
 epizeuxis, -xe ž.
 epoxid, -u m.
 exil [egzi-], -u m.
 existence [egzi-] ž.
 existencializmus [egzi-], -izmu i existencialismus [egzi-zm-], -ismu m.
 existenciální [egzi-]
 existenční [egzi-]
 existovat [egzi-]
 exit [egzi-], -u m.
 exitus [egzi-], -tu m.
fflexivní [-ksi- i -ksí-]
ggalaxie ž., mn. 2. -xií; Galaxie (Mléčná dráha)
 glonie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
hhydroxid, -u m.
iintoxikace ž.
kkoaxiální
 koexistence [ko-egzi-] ž.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
llexika ž. (slovní zásoba)
 lexikální
 lexikografie ž.
 lexikon, -ka s. (slovní zásoba)
 lexikon, -konu m. (slovník)
mmarxista, -y m.
 marxistický [-ty-]
 marxizmus, -izmu i marxismus [-zm-], -ismu m.
 Maxim, -a m.; Maxima, -y ž.
 maxima, -y ž.
 maximalista, -y m.
 maximalistický [-ty-]
 maximalizmus, -izmu i maximalismus [-zm-], -ismu m.
 maximalizovat
 maximální
 maximum, -xima s.
 Mexický záliv
 Mexiko s.; Mexičan, -a m.; mexický, mn. -čtí
 Mexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 mlhovina ž.; Mlhovina v Andromedě (galaxie v souhvězdí Andromedy)
nneurotoxin [-ksi- i -ksí-], -u m.
 New Mexiko [ňú-ko] viz Nové Mexiko
 Nové mexiko, N-ého M-a s. (New Mexiko); novomexický
ooxid, -u m.
 oxidace ž.
 oxidační
 oxidovat
pparaxiální (např. prostor, paprsek)
 peroxid, -u m.
 plexisklo s.
 Praxiteles, -la m.
 pyroxilin [-li- i -lí-], -u m.
rreflexivní [-ksi- i -ksí-]
 reflexivum [-ksi- i -ksí-], -va s.
ttaxi s. neskl.
 tak, -u m.
 taxikář i takář, -e m.
 toxicita ž.
 toxický
 toxikologický
 toxikologie ž.
 toxikoman, -a m.
 toxikomanie [-many- i -mány-] ž.
 toxikóza, -y ž.
 toxin [-ksi- i -ksí-], -u m.
zZeuxis, -se i -ida m.
 zoxidovat
Naposledy hledáno:

, ovinistick, správa, féra, vzpir, ledík, ťloc, ezř, sbírat, ešský

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.