Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aAšský výběžek
bbezpochyby i bez pochyby (nepochybně)
ccejn, -a m. (ryba)
 Charybda i Charybdis, -dy ž.
 chyba, -y ž.
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 chybit, 3. mn. chybí; příč. chybil; podst. jm. chybení (udělat chybu)
 Cybele viz Kybele
hhybaj citosl.
 hýbat, 1. j. hýbu i hýbám, 3. mn. hýbou i hýbají; rozk. hýbej
 hybernové, -nů m. mn. (mnišský řád)
 hybernský; Hybernská ulice (v Praze)
 hyb
 hybrid, -u m.
 hybridizace [-dy-] ž.
 hybridní
kkdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 kroutivý (např. pohyb)
 Kybele i Cybele [-é], -ly i neskl. ž.
 kybernetický [-ty-]
 kybernetika [-ty-] ž.
mmolybden [-de- i -dé-], -u m.
nnahýbat (se), 1. j. nahýbám (se); podst. jm. nahýbání
 namodro i na modro (modře; např. o rybě)
 nýbrž spojka
oohyb, -u m.
 ohýbat, 1. j. ohýbám; podst. jm. ohýbání
pparyba, -y ž.
 playback [plejbek], -u m.
 pochyba, -y ž.
 pochyb
 pohyb, -u m.
 pohyblivý
 pohyb
 pohybový
 přehýbat, 1. j. přehýbám; podst. jm. přehýbání
 prohýbat, 1. j. prohýbám; podst. jm. prohýbání
 průhyb, -u m.
rrozhýbat, 1. j. rozhýbu i rozhýbám, 3. mn. rozhýbou i rozhýbají; rozk. rozhýbej; podst. jm. rozhýbání
 Rožmberk, -a i -u m. (obec, hrad, rybník); rožmberský, mn. -rští
 ryba, -y ž.; rybí; Ryby (souhvězdí zvěrokruhu)
 rybář, -e m.
 rybařík, -a m.
 rybárna, -y ž.
 rybina ž.
 Rybitví, -í s.; rybitevský
 rybíz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rybka ž.
 rybník, -a m.; Horusický rybník; rybník Svět
 rybníkář i rybnikář, -e m.
ssdrhnout, příč. sdrhl i sdrhnul (z povrchu); jiné je zdrhnout (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci)
 shyb, -u m.
 shýbat (se), 1. j. shýbám (se); podst. jm. shýbání
 shybka ž.
 shýbnout (se), příč. shýbl (se)
 svolit, podst. jm. svolení (souhlasit); jiné je zvolit (vyvolit, vybrat)
ttloušť, -tě m. (ryba)
uuhýbat (se), 1. j. uhýbám (se); podst. jm. uhýbání
 uhýbavý
 úhyb
 ústavně-právní (např. výbor)
vvada ž. (chyba)
 velryba, -y ž.; velrybí
 všechen zájm., m., 2. všeho, 3. všemu atd.; všechna ž., 2., 3., 6., 7. vší, 4. všechnu (ale nade vši pochybnost); všechno s., 2. všeho atd.; mn. m. živ. všichni, m. neživ. všechny, ž. všechny, s. všechna, 2., 6. všech, 3. všem, 7. všemi
 všudybyl, -a m., mn. 4., 7. -y
 vybádat, podst. jm. vybádání
 vybagrovat
 výbava, -y ž.
 vybavenost, -i ž.
 vybavit
 výběh, -u m.
 vyběhnout, příč. vyběhl
 vybělit, 3. mn. vybělí; rozk. vyběl; příč. vybělil
 výběr, -u m.
 výběrčí m. i ž. i příd. jm.
 výběžek, -žku m.
 vybičovat
 vybídnout, příč. vybídl
 vybíhat, podst. jm. vybíhání
 vybíjená, -é ž.
 vybíjet, 3. mn. vybíjejí i vybíjí
 vybílit, rozk. vybil i vybíli
 vybírat, podst. jm. vybírání
 vybíravý
 vybít, 1. j. vybiji i vybiju, 3. mn. vybijí i vybijou; rozk. vybij; příč. vybil, vybit; podst. jm. vybití
 vybízet, 3. mn. vybízejí i vybízí
 vyblýskat, podst. jm. vyblýskání
 výboj, -e m.
 výbojka ž.
 výbojný
 vybojovat
 výbor, -u m.
 výborný
 výborový
 vybouchnout, příč. vybouchl i vybouchnul
 vyboulit, rozk. vybouli i vybul
 vybrat, 1. j. vyberu, 2. j. vybereš, ..., 3. mn. vyberou; rozk. vyber; příč. vybral, vybrán
 vybředat i vybřídat, podst. jm. vybředání i vybřídání
 vybřednout, 1. j. vybřednu; rozk. vybředni; příč. vybředl
 vybrousit, rozk. vybrus; příč. vybroušen
Naposledy hledáno:

yb, vůň, odstatn, ůry, eminenc, pší, radiotelegraf, splést, stský, absolvov

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.