Pravidla českého pravopisu

zzávada ž.
 zavádět, 3. mn. zavádějí i zavádí; podst. jm. zavádění
 zavadit, podst. jm. zavadění
 zával, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 závalek, -lku m.
 zaválet, 3. mn. zaválejí i zaválí; příč. zaválen
 zavalit, 3. mn. zavalí; příč. zavalen
 zavalitý
 závan, -u m.
 zavánět, 3. mn. zavánějí i zavání
 zavanout
 závar, -u m.
 zavářet, 3. mn. zavářejí i zaváří
 zavářka ž.
 zavát, 3. j. zavěje, 3. mn. zavějí i zavějou; rozk. zavěj; příč. zavál, zavát
 zavazadlo s.
 zavázat, 1. j. zavážu, 3. mn. zavážou; rozk. zavaž; podst. jm. zavázání
 závazek, -zku m.
 zavážet, 3. mn. zavážejí i zaváží
 závaží s.
 zavážka ž.
 zavážkový
 závazný
 závažný
 zavazovat
 závažový (k závaží)
 zavčas přísl.
 zavdat, podst. jm. zavdání
 závdavek, -vku m.
 zavděk (brát, vzít)
 závěj, -e ž.
 závěr, -u m.
 závěrečný
 závěrka ž.
 závěrkový
 závěrný
 závěrový
 závěs, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zavěsit, rozk. zavěs; příč. zavěšen
 závěsný
 zavěšovat
 závěsový
 zavést, 1. j. zavedu; rozk. zaveď; příč. zavedl, zaveden
 závěť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -ťmi i -tmi
 závětí s.
 závětří s.
 zavětřit
 závětrný
 zavézt, 1. j. zavezu; rozk. zavez; příč. zavezl, zavezen
 záviděníhodný
 závidět, 3. mn. závidí i závidějí; rozk. (ne)záv
 zavíječ, -e m.
 zavíjet, 3. mn. zavíjejí i zavíjí
 zavilý
 závin, -u m.
 zavináč, -e m., mn. 1. -i i -e
 zavinit
 zavinout
 zavinovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 zavinovat
 zaviňovat
 zavírat, podst. jm. zavírání
 Záv, -e m.
 záviset, 3. mn. závisejí i závisí
 závislý
 závist, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 závistivý
 závistný
 závit, -u m.
 zavít, 1. j. zaviji i zaviju, 3. mn. zavijí i zavijou; rozk. zavij; příč. zavil, zavit (zavinout)
 zavítat, podst. jm. zavítání
 závitek, -tku m.
 závitnice ž.
 závitník, -u m.
 závitořezný
 závlačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 závlačný
 závlaha ž.
 zavlažit
 zavléci i zavléct, 1. j. zavleču, 3. mn. zavlečou; rozk. zavleč; příč. zavlekl, zavlečen
 zavlékat i zavlíkat, podst. jm. zavlékání i zavlíkání
 zavléknout i zavlíknout, příč. zavlékl, zavléknul i zavlíkl, zavlíknul
 závod, -u m.
 závodčí, -ího m.
 závodiště, -iště s., mn. 2. -išť
 závodit
 závodní
 závodnický
 závodník, -a m.; závodnice ž.
 zavodnit
 zavodňovat
 závodový
 závoj, -e m.
 závora ž.
 závorka ž.
 závorník, -u m.
 závoznický
 závozník, -a m.; závoznice ž.
 závrať, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 závratný
 Podobné:
bBrazzaville [-zavil], -llu m.; brazzavillský
ddůl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
kklášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
mmaraton [-on i -ón], -u m. (závod)
 mnich, -a m.; Mnich sázavský (kronikář)
nnezávislý
oořezávátko s.
ppancéřový (např. závit)
 pobočný (např. závod)
 podlézavec i podlízavec, -vce m.
 podlézavý i podlízavý
 Posázaví s.; posázavský
 Posázaví, -í s.; posázavský
rrezavět, 3. mn. rezavějí i rezaví
 rezavý
sSázava, -y ž.; sázavský
 Sázavský klášter
 sázkař, -e m. (kdo uzavírá sázky)
 skluzavka ž.
 Společenství nezávislých států, S-í n-ých s-ů s.
 svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání); jiné je zvolat (vykřiknout, zavolat)
uuzávěr, -u m.
 uzávěra ž.
 uzávěrka ž.
 uzavírat, podst. jm. uzavírání
 uzavírka ž.
 uzávorkování s.
 uzavřít, 1. j. uzavřu, 3. mn. uzavřou; rozk. uzavři; příč. uzavřel, uzavřen
vveřeje, -í ž. pomn. (zárubeň; dveřní závěs)
 vis-Ř-vis [vizaví] (franc.)
 vynalézavý
 vyřezávat, podst. jm. vyřezávání
zZápadní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 zařezávat, podst. jm. zařezávání
 zarezavět, 3. mn. zarezavějí i zarezaví
 zavrhnout, příč. zavrhl, zavržen
 zavřískat, podst. jm. zavřískání
 zavřísknout, příč. zavřískl i zavřísknul
 zavřít, 1. j. zavřu, 3. mn. zavřou; rozk. zavři, zavřete; příč. zavřel, zavřen
 závrt, -u m.
 zavrtat
 zavrtět, 3. mn. zavrtí
 zavrženíhodný
 zavýskat, podst. jm. zavýskání
 zavýsknout, příč. zavýskl, zavýsknul
 zavýt, 3. j. zavyje, 3. mn. zavyjí i zavyjou; rozk. zavyj; příč. zavyl; podst. jm. zavytí
 Žďár nad Sázavou, Ž-u nad s. m.; (sázavsko)žďárenský
 zrezavět, 3. mn. zrezavějí i zrezaví
 Zruč nad Sázavou, Zruče nad s. ž.; (sázavsko)zručenský
 zrzavý
 zvolat (vykřiknout, zavolat); jiné je svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání)
Naposledy hledáno:

záv, paleologie, čkat, činout, činno, čingischán, čik, čichl, četě, čestmír

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.