Pravidla českého pravopisu

zza poledne
 za předložka; v názvech ulic: ulice Za Školou, ulice Za Zelenou liškou
 za vyučenou (dostat)
 za zlé (mít)
ppo pořádku i popořádku (postupně za sebou)
 pykat (nést za něco trest)
zzačerstva i za čerstva (hned)
 zadruhé i za druhé
 zamlada i za mlada (v mládí)
 zanic i za nic (vůbec)
 zapradávna i za pradávna (velmi dávno)
 zaprvé i za prvé
 zastara i za stara (dříve)
 zastudena i za studena (za nízké teploty)
 zasucha i za sucha (v suchém stavu)
 zasvé i za své (vzít)
 zatepla i za tepla (za vyšší teploty)
 zatěžko i za těžko (nesnadno, obtížně)
 zatřetí i za třetí
 zaživa i za živa (např. pohřbít)
zZáalpí i Zaalpí, -í s.; záalpský i zaalpský
 Záalpí i Zaalpí, -í s.; záalpský i zaalpský
 zábal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zabalit
 zabarikádovat
 zábava, -y ž.
 zabavit (se)
 zábavní (např. podnik)
 zábavný (např. člověk)
 zábavymilovný
 záběh, -u m.
 zaběhat si
 zaběhlý
 zaběhnout, příč. zaběhl
 zabělat se
 záběr, -u m.
 zabezpečit
 zabíhat, podst. jm. zabíhání
 zabijačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 zabijácký
 zabiják, -a m.
 zabíječ, -e m.
 zabíjet, 3. mn. zabíjejí i zabíjí
 zabílit, rozk. zabil i zabíli
 zabírat, podst. jm. zabírání
 zabít, 1. j. zabiji i zabiju, 3. mn. zabijí i zabijou; rozk. zabij; příč. zabil, zabit; podst. jm. zabití
 zablátit, rozk. zablať; příč. zablácen
 zablebtat i zableptat
 záblesk, -u m.
 zablesknout (se), příč. zableskl (se) i zablesknul (se)
 zablikat
 zabloudit, rozk. zabluď i zabloudi; podst. jm. zabloudění
 zablýskat (se), podst. jm. zablýskání
 zablýsknout (se), příč. zablýskl (se) i zablýsknul (se)
 zablyštět (se), 3. mn. zablyští (se)
 zabodnout, příč. zabodl i zabodnul, zabodnut
 zabolet, 3. mn. zabolí i zabolejí
 zábor, -u m.
 zábradlí s.
 zábrana ž.
 zabránit, rozk. zabraň
 zabraňovat
 zabrat, 1. j. zaberu, 2. j. zabereš, ..., 3. mn. zaberou; rozk. zaber; příč. zabral, zabrán
 zabředat i zabřídat, 1. j. zabředám i zabřídám; podst. jm. zabředání i zabřídání
 zabřednout, 1. j. zabřednu; rozk. zabředni; příč. zabředl; podst. jm. zabřednutí
 Zábřeh, -u i -a m.; zábřežský
 Zábřeh, -u i -a m.; zábřežský, mn. -žští
 zabreptat i zabrebtat
 zábřesk, -u m.
 zabrousit, rozk. zabrus; příč. zabroušen
 zábrus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zabrušovat
 zábst, 3. j. zebe; příč. záblo
 zabydlit (se) i zabydlet (se), 3. mn. zabydlí (se) i zabydlejí (se); rozk. zabydli (se), zabydlete (se); příč. zabydlil (se) i zabydlel (se); podst. jm. zabydlení
 zabývat se, podst. jm. zabývání
 začadit, příč. začaděn i začazen
 začas přísl.
 začáteční
 začátečnický
 začátečnictví s.
 začátečník, -a m.; začátečnice ž.
 začátek, -tku m.; ze začátku
 zacházet, 3. mn. zacházejí i zachází
 zacházka ž.
 záchod, -u m.
 záchrana ž.
 záchranář, -e m.
 zachránce, -ce m., jedn. 5. -ce; zachránkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zachránit, rozk. zachraň
 záchranný
 zachraňovat
 zachtít se, 3. j. zachce se; příč. zachtělo se
 záchvat, -u m.
 zachvátit, rozk. zachvať; příč. zachvácen
 zachvět (se), 1. j. zachvěji (se) i zachvěju (se), 3. mn. zachvějí (se) i zachvějou (se); rozk. zachvěj (se); příč. zachvěl (se); podst. jm. zachvění
 zachvívat (se), podst. jm. zachvívání
 záchyt, -u m.
 zachytit, příč. zachycen
 zachytnout, příč. zachytl, zachytnut
 záchytný
 zacílit, rozk. zacil
 zacilovat
 začínat, podst. jm. začínání
 začistit, rozk. začisti i začisť; příč. začištěn i začistěn
 začišťovat i začisťovat
 začít, 1. j. začnu; rozk. začni, začněte; příč. začal, začat; podst. jm. začetí
 zaclánět, 3. mn. zaclánějí i zaclání
 záclona ž.
 zaclonit
 začoudit, rozk. začuď i začoudi; příč. začouděn i začouzen
 zácpa, -y ž.
 zacpat, 1. j. zacpu; rozk. zacpi, zacpěte i zacpete; podst. jm. zacpání
 zacvičit
 zácvik, -u m.
 záď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 záda s. pomn., 2. zad, 3. -ům, 6. -ech, 7. -y
 Zadar, -u i -dru m.; zadarský
 Zadar, -u i -dru m.; zadarský
 zadarmo přísl.
 zadat, podst. jm. zadání
 Podobné:
aabsolutizace [-ty-] ž.
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 acetylcelulóza, -y ž.
 adjektivizace [-ty-] ž.
 aklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aktualizace ž.
 aktualizační
 akuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 alegorizace ž.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 Alfons i Alfonz, -e [-ze] i -a [-za] m.
 Alfons, -se [-ze] i -sa [-za] i Alfonz, -e i -a m.
 alizarin [-ri- i -rí-], -u m.
 alkalizace ž.
 alkalizační
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amortizace [-ty-] ž.
 amortizační [-ty-]
 amyláza, -y ž.
 analýza, -y ž.
 analyzátor, -u m.
 anamnéza, -y ž.
 apoteóza, -y ž.
 aprovizace ž.
 aprovizační
 archaizace ž.
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 arkebuza [-bu- i -bú-], -y ž.
 arterioskleróza, -y ž.
 artróza, -y ž.
 ateroskleróza, -y ž.
 atomizace ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 avitaminóza, -y ž.
 azalka ž.
bbakterióza, -y ž.
 balza, -y ž.
 Balzac [-ak], -ca [-ka] i -ka m.
 balzám, -u m.
 balzamína ž.
 balzamovat
 bazalka ž.
 bazální
 bazalt, -u m.
 bazar, -u m.
 Belize neskl. s.; Belizan m.; belizský
 Bengálský záliv
 Besancon [-zanson], -u m.; besanconský
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bezatomový
 bezzákonnost, -i ž.
 bezzákonný
 bezzásadový
 biocenóza, -y ž.
 biokatalyzátor, -u m.
 biosyntéza, -y ž.
 Biskajský záliv
 Biskajský záliv
 bizam, -u m.
 bizarní
 blizard, -u m.
 blůza, -y ž.
 Botnický záliv
 Brazzaville [-zavil], -llu m.; brazzavillský
 bríza, -y ž.
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 brizance ž.
 brizantní
 brynza, -y ž.
 burza, -y ž.
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-] m.; byzantský
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-], -nce m.; byzantský, mn. -tští; byzantská říše
 byzantinizmus [-tyny-], -izmu i byzantinismus [-tynyzm-], -ismu m.
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 causa [kauza] i kauza, -y ž.
 celuláza, -y ž.
 celulóza, -y ž.
 centralizace ž.
 centralizační
 česačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 zar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [zar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 charita ž.; Charita (organizace)
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 chemizace ž.
 Chetité, zast. Hethité m. mn.; chetitský
 chladicí (např. zařízení)
 chryzantéma, -y ž.
 čí zájm., 2. m. a s. čího, ž. čí atd.
 číkoli, číkoliv zájm.
 cirhóza i ciróza, -y ž.
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
Naposledy hledáno:

za, kavkazsk, spravedli, přijďte, odzemn, ab, plon, ozvěna, lobelka, sobnice

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.