Pravidla českého pravopisu

zzamáčet, 3. mn. zamáčejí i zamáčí
 zamáčknout, příč. zamáčkl, zamáčknut
 zamastit, rozk. zamasti i zamasť; příč. zamaštěn
 zamazat, 1. j. zamažu, 3. mn. zamažou; rozk. zam
 zamáznout, příč. zamázl i zamáznul
 Zambezi neskl. s. i. ž.; zambezský
 Zambezi neskl. s. i ž.; zambezský, mn. -zští
 Zambie, -e ž.; Zambijská republika; Zambijec m.; zambijský
 zámecký
 zámečnický
 zámečnictví s.
 zámečník, -a m.; zámečnice ž.
 zámek, -mku m.; zámek Konopiště
 záměna ž.
 zaměnit
 záměnnost, -i ž.
 záměnný; záměnně
 zaměňovat
 záměr, -u m.
 zaměřit
 záměrný
 zaměřovač, -e m.
 zaměřovat
 zamést, 1. j. zametu; rozk. zameť; příč. zametl, zameten
 zaměstnanec, -nce m.; zaměstnankyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zaměstnání s.
 zaměstnanost, -i ž.
 zaměstnat
 zaměstnavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zametat
 zámezí s.
 zamezit, rozk. zamez; příč. zamezen
 zamhouřit, rozk. zamhuř i zamhouři
 zamíchat, podst. jm. zamíchání
 zamilovat se
 záminka ž.
 zamířit, rozk. zam
 zámiš, -e m.
 zamísit, rozk. zamis; příč. zamíšen, o těstě zamísen
 zamítat, podst. jm. zamítání
 zamítnout, příč. zamítl
 zamknout, příč. zamkl, zamčen i zamknut
 zamlada i za mlada (v mládí)
 zamlčet, 3. mn. zamlčí
 zámlka ž.
 zamlžit
 zamnout, příč. zamnul
 zámoří s.
 zamořit
 zámořský
 zámotek, -tku m.
 zámožný
 zamrazení s.
 zamrazit, rozk. zamraz; příč. zamrazen
 zamřížovat
 zamrzet, 3. mn. zamrzí
 zamrznout, příč. zamrzl i zamrznul
 zamykat
 zámysl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zamýšlet, 3. mn. zamýšlejí i zamýšlí; příč. zamýšlen
 zamyslit se i zamyslet se, 3. mn. zamyslí se i zamyslejí se; rozk. zamysli se; příč. zamyslil se i zamyslel se, zamyšlen
 zamžít (se), 3. mn. zamží (se); rozk. zamži (se); příč. zamžil (se), zamžen
 Podobné:
bbalzám, -u m.
 balzamína ž.
 balzamovat
 bizam, -u m.
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
hhlíza, -y ž., mn. 2. hlíz, 3. hlízám atd.
 hryzat, 1. j. hryžu i hryzám, 3. mn. hryžou i hryzají; rozk. hryž i hryzej; příč. hryzal, hryzán
kklouzat, 1. j. kloužu i klouzám, 3. mn. kloužou i klouzají; rozk. klouzej
llízat, 1. j. lížu i lízám, 3. mn. lížou i lízají; rozk. liž i lízej; podst. jm. lízání
nnařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 nezaměstnaný m. i příd. jm.
 Nezamyslice, -ic ž. pomn.; nezamyslický
ooblízat, 1. j. oblížu i oblízám, 3. mn. oblížou i oblízají; rozk. obliž i oblízej
 ohryzat, 1. j. ohryžu i ohryzám, 3. mn. ohryžou i ohryzají; rozk. ohryž i ohryzej; příč. ohryzal, ohryzán
 olízat, 1. j. olížu i olízám, 3. mn. olížou i olízají; rozk. oliž i olízej; podst. jm. olízání
 ořezat, 1. j. ořežu i ořezám, 3. mn. ořežou i ořezají; rozk. ořež i ořezej
ppodřezat, 1. j. podřežu i podřezám, 3. mn. podřežou i podřezají; rozk. podřež i podřezej
rřezat, 1. j. řežu i řezám, 3. mn. řežou i řezají; rozk. řež i řezej
 Rozamunda i Rosamunda [-za-], -y ž.
 rozhryzat, 1. j. rozhryžu i rozhryzám, 3. mn. rozhryžou i rozhryzají; rozk. rozhryž i rozhryzej; příč. rozhryzal, rozhryzán
 rozřezat, 1. j. rozřežu i rozřezám, 3. mn. rozřežou i rozřezají; rozk. rozřež i rozřezej
sschod, -u m.; Nové zámecké schody (v Praze)
 seřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 sezam, -u m.
 skrápět, 3. mn. skrápějí i skrápí (trochu, např. slzami); viz i zkrápět
 skropit (trochu, např. slzami); viz i zkropit
 slízat, 1. j. slížu i slízám, 3. mn. slížou i slízají; rozk. sliž i slízej
 smáčet, 3. mn. smáčejí i smáčí (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmáčet (důkladně promáčet)
 směna ž. (např. peněz); jiné je změna ž. (proměna, zaměnění)
 smočit (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmočit (důkladně promočit)
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
uuhryzat, 1. j. uhryžu i uhryzám, 3. mn. uhryžou i uhryzají; rozk. uhryž i uhryzej; příč. uhryzal, uhryzán
 ulízat, 1. j. ulížu i ulízám, 3. mn. ulížou i ulízají; rozk. uliž i ulízej; příč. ulízán
 uřezat, 1. j. uřežu i uřezám, 3. mn. uřežou i uřezají; rozk. uřež i uřezej
 uzamknout, příč. uzamkl, uzamčen i uzamknut
 uzamykat
vvisací (např. zámek)
 vrzat, 1. j. vržu i vrzám, 3. mn. vržou i vrzají; rozk. vrzej
 vylízat (k lízání), 1. j. vylížu i vylízám, 3. mn. vylížou i vylízají; rozk. vyliž i vylízej
 vyřezat, 1. j. vyřežu i vyřezám, 3. mn. vyřežou i vyřezají; rozk. vyřež i vyřezej
wWallisovy ostrovy m. pomn.; Zámořské teritorium Wallis a Futuna
zzhryzat, 1. j. zhryžu i zhryzám, 3. mn. zhryžou i zhryzají; rozk. zhryž i zhryzej; příč. zhryzal, zhryzán
 žláza, -y ž., jedn. 7. žlázou, mn. 2. žláz, 3. žlázám atd.
 zmáčet, 3. mn. zmáčejí i zmáčí (důkladně promáčet); jiné je smáčet (slzami, do tekutiny apod.)
 změna ž. (proměna, zaměnění); jiné je směna ž. (např. peněz)
 zmočit (důkladně promočit); jiné je smočit (slzami, do tekutiny apod.)
Naposledy hledáno:

dotr, zam, akuo, avza, kvib, tabl, zeno, troi, krof, matj

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.