Pravidla českého pravopisu

zznechucovat
 znechutit, příč. znechucen
 znečištění i znečistění s.
 znečistit, rozk (ne)znečisti i (ne)znečisť; příč. znečištěn i znečistěn
 znečišťovat i znečisťovat
 znecitlivět, 3. mn. znecitlivějí i znecitliví; příč. znecitlivěl; podst. jm. znecitlivění (stát se necitlivým)
 znecitlivit, 3. mn. znecitliví; příč. znecitlivil; podst. jm. znecitlivení (něco)
 znectít, 3. mn. znectí; rozk. znecti, znectěte; příč. znectil, znectěn
 znedaleka i z nedaleka (z malé vzdálenosti)
 znehodnocovat
 znehodnotit, příč. znehodnocen
 znehybnět, 3. mn. znehybnějí i znehybní; příč. znehybněl (stát se nehybným)
 znehybnit, 3. mn. znehybní; příč. znehybnil (něco)
 zneklidnět, 3. mn. zneklidnějí i zneklidní; příč. zneklidněl (stát se neklidným)
 zneklidnit, 3. mn. zneklidní; příč. zneklidnil (někoho)
 zněkolikanásobit
 znělec, -lce m.
 znelíbit se, rozk. znelib se
 znělka ž.
 znemožnit
 znemožňovat
 znenadání přísl.
 znenáhla přísl.
 zně s.
 znepokojit
 znepřátelit
 znepříjemnit
 znepříjemňovat
 znepřístupnět, 3. mn. znepřístupnějí i znepřístupní; příč. znepřístupněl (stát se nepřístupným)
 znepřístupnit, 3. mn. znepřístupní; příč. znepřístupnil (něco)
 znervóznět, 3. mn. znervóznějí i znervózní; příč. znervózněl (stát se nervózním)
 znervóznit, 3. mn. znervózní; příč. znervóznil (někoho)
 znervózňovat
 zneškodnit
 zneškodňovat
 znesnadnit
 znesnadňovat
 znešvařit
 znesvářit (se), rozk. znesvař (se)
 znesvařovat (se)
 znesvěcovat
 znesvětit, příč. znesvěcen
 znetvořit
 zneuctít, 3. mn. zneuctí; rozk. zneucti, zneuctěte; příč. zneuctil, zneuctěn
 zneutralizovat
 zneužít, 1. j. zneužiji i zneužiju, 3. mn. zneužijí i zneužijou; rozk. zneužij; příč. zneužil, zneužit
 zneuznat, podst. jm. zneuznání
 znevážit, rozk. znevaž
 znevažovat
 znevlídnět, 3. mn. znevlídnějí i znevlídní; příč. znevlídněl
 zněžnět, 3. mn. zněžnějí i zněžní; příč. zněžněl
 Podobné:
bbázeň, -zně ž.
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
ddoznít, 3. mn. doznějí i dozní; rozk. dozni, dozněte; příč. dozněl; podst. jm. dozně
fFrantiškovyzně, F-ých L-í ž. pomn.; františkolázeňský
 Františkovyzně, Františkových Lázní ž. pomn.; františkolázeňský
jJanskézně ž. pomn.; janskolázeňský
 Janskézně, J-ých L-í ž. pomn.; janskolázeňský
kKarakalla i Caracalla [ka-ka-], -lly m.; Karakallovy i Caracallovy lázně
 kázeň, -zně ž.
 Kuzněck, -a i -u m.; kuzněcký
llázeň, -zně ž.
mMariánskézně ž. pomn.; mariánskolázeňský, mn. -ňští
 Mariánskézně, M-ých L-í ž. pomn.; mariánskolázeňský
nnálezné, -ého s.
 narůzno i na různo (různě)
 Novokuzněck, -u i -a m.; novokuzněcký
 Novorossijsk, -u i -a m.; novokuzněcký
oodeznít i odznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)zně
 odznít i odeznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)zně
ppazneht, -u m.
 Plzeň, -zně ž.; plzeňský
 poblouznit, podst. jm. poblouzně
 ponenáhlu, poznenáhlu přísl.
 povznesený i povznešený
 povznést, 1. j. povznesu; rozk. povznes; příč. povznesl, povznesen
 poznenáhla přísl.
 poznenáhlu, ponenáhlu přísl.
 přízeň, -zně ž.
 pulzně-kódový (např. modulace)
rrozeznít (se), 3. j. rozezní (se), 3. mn. rozezní (se) i rozeznějí (se); rozk. rozezni (se); příč. rozezněl (se); podst. jm. rozezně
 rozněcovat
 roznemoci se i roznemoct se, 1. j. roznemohu se i roznemůžu se, 2. j. roznemůžeš se, ..., 3. mn. roznemohou se i roznemůžou se; rozk. (ne)roznemoz se; příč. roznemohl se
 roznést, 1. j. roznesu; rozk. roznes; příč. roznesl, roznesen
 roznítit, rozk. rozniť i rozněť; příč. roznícen
ssklizeň, -zně ž.
 spřízně
ttropus [-ro- i -ró-], -pu m. (obrazné pojmenování)
 trýzeň, -zně ž.
vvězeň, -zně m.; vězeňkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vyznít, 3. j. vyzní, 3. mn. vyzní i vyznějí; rozk. vyzni, vyzněte; příč. vyzněl; podst. jm. vyzně
 vzněcovat
 vznešený
 vznést, 1. j. vznesu; rozk. vznes; příč. vznesl, vznesen
 vznět, -u m.
 vznětlivý
 vznětový (např. motor)
 vznítit, rozk. vzniť i vzněť; příč. vznícen
zzaznít, 3. mn. zaznějí i zazní; rozk. zazni, zazněte; příč. zazněl; podst. jm. zazně
 zbláznit (se), příč. zblázněn
 zdůraznit, příč. zdůrazněn
 Železné hory
 žízeň, -zně ž.
 znát, 1. j. znám, 3. mn. znají; rozk. znej; příč. znal
 znít, 3. j. zní, 3. mn. znějí i zní; rozk. zni, zněte; příč. zněl; podst. jm. zně
Naposledy hledáno:

náa, zně, vílis, srozumět, řeveď, vyzývavý, zhmotněn, , mijejí, rozces

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.