Pravidla českého pravopisu

zzpacifikovat
 zpaměti přísl.
 zpanštět, 3. mn. zpanštějí i zpanští; příč. zpanštěl
 zpátečnický
 zpátečnictví s.
 zpátečník, -a m.; zpátečnice ž.
 zpátky přísl.
 zpečetit
 zpečeťovat
 zpéci i zpéct, 1. j. zpeču, 3. mn. zpečou; rozk. zpeč; příč. zpekl, zpečen (pečením spotřebovat); jiné je spéci i spéct (pečením spojit)
 zpěčovat se
 zpeněžit
 zpěnit
 zpěňovat
 zpeřený (např. list)
 zpestřit
 zpět přísl.
 zpětnovazební (k zpětná vazba)
 zpětný
 zpěv, -u m.
 zpěvácký
 zpěvák, -a m.; zpěvačka ž.
 zpěvní
 zpěvník, -u m.
 zpevnit
 zpevňovat
 zpěvný (např. ptactvo)
 zpěvoherní
 zpěvohra ž.
 zpíjet (se), 3. mn. zpíjejí (se) i zpíjí (se)
 zpít (se), 1. j. zpiji (se) i zpiju (se), 3. mn. zpijí (se) i zpijou (se); rozk. zpij (se); příč. zpil (se), zpit
 zpitomět, 3. mn. zpitomějí i zpitomí; příč. zpitoměl (stát se pitomým)
 zpitvořit
 zpívat, podst. jm. zpívání
 zplanět, 3. mn. zplanějí i zplaní (stát se planým)
 zplenit (zpustošit)
 zplešatět, 3. mn. zplešatějí i zplešatí
 zplesnivět, 3. mn. zplesnivějí i zplesniví
 zplihlý
 zplihnout, příč. zplihl
 zplna přísl.
 zplnoletit
 zplnomocněnec, -nce m.
 zplnomocnit
 zplodina ž.
 zplodit, příč. zplozen
 zploštělý
 zploštění s.
 zploštět, 3. mn. zploštějí i zploští; příč. zploštěl (stát se zploštělým)
 zploštit, 3. mn. zploští; příč. zploštil (něco)
 zplošťovat
 zplstit, příč. zplstěn
 zplynění s.
 zplyňování s.
 zpočátku i z počátku (ze začátku, zprvu)
 zpod předl.
 zpodobit (umělecky zobrazit); jiné je spodobit (přizpůsobit)
 zpodobnit
 zpodstatnělý
 zpoetizovat [-ty-]
 zpohlavkovat
 zpohodlnět, 3. mn. zpohodlnějí i zpohodlní
 zpokornět, 3. mn. zpokornějí i zpokorní
 zpola přísl.
 zpolarizovat
 zpolíčkovat
 zpolovic, zpolovice přísl.
 zpomalit
 zponenáhla přísl.
 zpopelavět, 3. mn. zpopelavějí i zpopelaví
 zpopelnit, 3. mn. zpopelní; příč. zpopelnil (někoho)
 zpopularizovat
 zpopulárnět, 3. mn. zpopulárnějí i zpopulární; příč. zpopulárněl (stát se populárním)
 zpopulárnit, 3. mn. zpopulární; příč. zpopulárnil (něco)
 zporážet, 3. mn. zporážejí i zporáží
 zpotit (se), příč. zpocen
 zpotvořit
 zpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 zpovědní
 zpovědnice ž.
 zpovědník, -a m.
 zpovídat, podst. jm. zpovídání
 zpovlovna přísl.
 zpovrchnět, 3. mn. zpovrchnějí i zpovrchní
 zpovzdáli přísl.
 zpoza předl.
 zpoždění s.
 zpozdilý
 zpozdit (se), příč. zpožděn
 zpožďovat
 zpozornět, 3. mn. zpozornějí i zpozorní; příč. zpozorněl
 zpozorovat
 zpráchnivět, 3. mn. zpráchnivějí i zpráchniví
 zpracovat
 zpracovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zprahlý
 zpráskat, podst. jm. zpráskání; viz i spráskat
 zprava přísl.
 zpráva, -y ž. (sdělení); jiné je správa ž. (řízení; oprava)
 zpravidla přísl.
 Podobné:
aadaptovat (přizpůsobit, upravit)
bbezpáteřný
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečný
 bezplatný
 bezplemenný
 bezpochyby i bez pochyby (nepochybně)
 bezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
 bezpočtukrát
 bezpodílový
 bezpodmínečný
 bezporuchový
 bezpracný
 bezprašný
 bezpráví s.
 bezprávný
 bezpříčinný
 bezprizorný i bezprizorní
 bezprostřední
 bezprstový
 bezprstý
cchvalozpěv, -u m.
ddozpívat, podst. jm. dozpívání (ke zpívat)
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 jazykozpyt, -u m.
kkonference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
llaskomina ž., zprav. mn. laskominy, -in
 lichozpeřený
nnárodní; ...; Národní bezpečnostní úřad
 národní; Národní divadlo; Národní bezpečnostní úřad
 nazpaměť přísl.
 nazpátek přísl.
 nazpět přísl.
 nebezpečenství s.
 nebezpečí s.
 nebezpečný
 nevyzpytatelný
 nezpůsobilý
 nezpůsobný
ppás, pásu m., mn. 1., 4., 7. -y (např. mírný pás, bezpečnostní pás)
 pět, 1. j. pěji i pěju, 3. mn. pějí i pějou; rozk. pěj; podst. jm. pění (zpívat)
 ponovu i po novu (novým způsobem)
 postaru i po staru (starým způsobem)
 pozpátku přísl.
 předzpěv, -u m.
 předzpěvák, -a m.; předzpěvačka ž.
 přezpívat, podst. jm. přezpívání
 přizpůsobit
 přizpůsobivý
 prozpěvovat
 prozpívat (k zpívat), podst. jm. prozpívání
 půl přísl. (zpola)
rrada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 rada; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; ...
 rozepnout, 1. j. rozepnu; rozk. rozepni, rozepněte; příč. rozepnul i rozpjal, rozepjal, rozepnut i rozpjat, rozepjat; podst. jm. rozepnutí (např. kabátu) i rozpětí (např. křídel)
 rozezpívat (se), podst. jm. rozezpívání
 rozpačitý
 rozpad, -u m.
 rozpadnout se, příč. rozpadl se; podst. jm. rozpadnutí
 rozpakovat se (váhat)
 rozpaky, -ů m. pomn.
 rozpálit, rozk. rozpal
 rozpalovat
 rozpárat, 1. j. rozpářu i rozpárám, 3. mn. rozpářou i rozpárají; rozk. rozpárej; podst. jm. rozpárání
 rozparek, -rku m.
 rozparovat
 rozpečetit
 rozpéci i rozpéct, 1. j. rozpeču, 3. mn. rozpečou; rozk. rozpeč; příč. rozpekl, rozpečen
 rozpékat i rozpíkat, podst. jm. rozpékání i rozpíkání
 rozpěra ž.
 rozpěrka ž.
 rozpětí s.
 rozpíchat, podst. jm. rozpíchání
 rozpíchnout, příč. rozpíchl i rozpíchnul
 rozpichovat
 rozpínat, podst. jm. rozpínání
 rozpis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rozpiska ž.
 rozpít se, 3. j. rozpije se, 3. mn. rozpijí se i rozpijou se; příč. rozpil se, rozpit
 rozpitvat
 rozplácnout, příč. rozplácl i rozplácnul
 rozplakat (se), 1. j. rozpláču (se), 3. mn. rozpláčou (se); rozk. (ne)rozplač (se) i (ne)rozplakej (se)
 rozplavba, -y ž.
 rozplést, 1. j. rozpletu; rozk. rozpleť; příč. rozpletl, rozpleten
 rozplétat i rozplítat, podst. jm. rozplétání i rozplítání
 rozplihlý
 rozplizlý
 rozpliznout se, příč. rozplizl se
 rozplynout se
 rozplýtvat, podst. jm. rozplýtvání
 rozplývat se, podst. jm. rozplývání
 rozpočet, -čtu m.
 rozpočíst, 1. j. rozpočtu; rozk. rozpočti, rozpočtěte; příč. rozpočetl, rozpočetla i rozpočtla, rozpočten
 rozpočitadlo i rozpočítadlo s.
 rozpočítat, podst. jm. rozpočítání
 rozpojit
 rozpojovat
 rozpoltit, příč. rozpolcen i rozpoltěn
Naposledy hledáno:

vyhrád, zp, vykrič, řívi, plátek, prebýt, jejími, ruštin, kopcovit, úplě

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.