Pravidla českého pravopisu

pět

ppět, 1. j. pěji i pěju, 3. mn. pějí i pějou; rozk. pěj; podst. jm. pění (zpívat)
 pět, 2., 3., 6., 7. pěti; pět set
ppětapůl i pět a půl
ppětadvacet i dvacet pět
 pětapůlkrát
 pětiboj, -e m.
 pětice ž.
 petice [-ty-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 pětičlenný
 pětidenní
 pětihaléř i pětihalíř, -e m.
 Pětikostelí viz Pécs
 pětisetkoruna ž.
 pětisetletý
 pětistovka ž.
 petit [-ty-], -u m.
 petlice ž.
 Petr, -a m.; Petra, -y ž.
 Petrarca [-ka], -cy [-ky] i -ky m.
 petrifikace ž.
 petrklíč, -e m.
 petrochemický
 petrochemie ž.
 petrografie ž.
 Petrohrad, -u m.; petrohradský
 petrolej, -e m.
 petrologický
 petrologie ž.
 Petronius [-ó-], -nia m.
 petržel, -e ž.
 petúnie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Podobné:
ccentripetální
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
ddospět, 1. j. dospěji i dospěju, 3. mn. dospějí i dospějou; rozk. dospěj; příč. dospěl; podst. jm. dospění
 dospívat, podst. jm. dospívání (k dospět)
 dřepět, 3. mn. dřepí
eermitáž, -e ž.; Ermitáž (v Petrohradě)
kklepeto s.
 kompetence ž.
 kompetenční (např. spor)
 kompetentní (oprávněný)
 korepetice [-ty-] ž.
 kypět, 3. mn. kypí
llpět, 3. mn. lpí i lpějí; příč. lpěl; podst. jm. lpění
nnacpat, 1. j. nacpu; rozk. nacpi, nacpěte i nacpete; příč. nacpal, nacpán; podst. jm. nacpání
 načpět, 3. mn. načpí; rozk. načpi, načpěte; příč. načpěl
 nadpětí s.
 nadpěťový
 napětí s.
 napěťový
 napnout, 1. j. napnu; rozk. napni, napněte; příč. napnul i napjal, napnut i napjat; podst. jm. napnutí (např. lana) i napětí (např. duševní)
 nazpět přísl.
oobepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 odklápět, 3. mn. odklápějí i odklápí
 opět přísl.
 opět
 opětovný
 otupět, 3. mn. otupějí i otupí; podst. jm. otupění
pparapet, -u m.
 Pécs [péč], -e ž. (Pětikostelí); pécsský
 peripetie [-ty-] ž.
 perpetuum mobile [mó-] (lat.)
 pevnost, -i ž.; Petropavlovská pevnost (v Petrohradě)
 pipeta ž.
 podpětí s.
 podpěťový
 Popokatepetl, -u m.; popokatepetlský
 potápět, 3. mn. potápějí i potápí
 předpětí s.
 překlápět, 3. mn. překlápějí i překlápí
 překypět, 3. mn. překypí
 přepětí s. (opak podpětí)
 přepěťový
 přepnout, 1. j. přepnu; rozk. přepni, přepněte; příč. přepnul i přepjal, přepnut i přepjat; podst. jm. přepnutí (např. vařiče) i přepětí (např. v el. síti)
 přispět, 1. j. přispěji i přispěju, 3. mn. přispějí i přispějou; rozk. přispěj; příč. přispěl
 přitápět, 3. mn. přitápějí i přitápí
 prospět, 1. j. prospěji i prospěju, 3. mn. prospějí i prospějou; rozk. prospěj; příč. prospěl; podst. jm. prospění
 prospívat (k prospět), podst. jm. prospívání
rrepetent, -a m.
 repetentský, mn. -tští
 repetice [-ty-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 repetitorium [-tyto- i -tytó-], -ria s.
 rozepnout, 1. j. rozepnu; rozk. rozepni, rozepněte; příč. rozepnul i rozpjal, rozepjal, rozepnut i rozpjat, rozepjat; podst. jm. rozepnutí (např. kabátu) i rozpětí (např. křídel)
 rozkypět, 3. mn. rozkypí
 rozpětí s.
 roztápět, 3. mn. roztápějí i roztápí
ssamolepicí (např. tapeta)
 samolepicí (např. tapeta)
 sepětí s.
 sepnout, 1. j. sepnu; rozk. sepni, sepněte; příč. sepnul i spjal, sepjal, sepnut i spjat, sepjat; podst. jm. sepnutí (např. vlasů sponou) i sepětí (např. duševní)
 pět i sipět
 sklápět, 3. mn. sklápějí i sklápí
 skrápět, 3. mn. skrápějí i skrápí (trochu, např. slzami); viz i zkrápět
 spát, 1. j. spím, 3. mn. spí; rozk. spi, spěte; příč. spal; podst. jm. spaní
 spět, 1. j. spěji i spěju, 3. mn. spějí i spějou; rozk. spěj; příč. spěl; podst. jm. spění (postupovat)
 špetka ž.
 strpět, 3. mn. strpí; podst. jm. strpění
 supět, 3. mn. supí
ttapeta ž.
 tisíc, -e m., mn. 2. tisíc (pět tisíc) i tisíců (z těch tisíců)
 třepetat i třepotat (se)
 trpět, 3. mn. trpí
 trumpeta ž.
 trumpetista [-ty-], -y m.
uucpat, 1. j. ucpu; rozk. ucpi, ucpěte i ucpete; podst. jm. ucpání
 ulpět, 3. mn. ulpí i ulpějí; příč. ulpěl
 úpět, 3. mn. úpí i úpějí; rozk. úpěj
 uspat, 1. j. uspím, 3. mn. uspí; rozk. uspi, uspěte; příč. uspal, uspán
 uspět, 1. j. uspěji i uspěju, 3. mn. uspějí i uspějou; rozk. uspěj; příč. uspěl
 utápět, 3. mn. utápějí i utápí
 utrpět, 3. mn. utrpí; podst. jm. utrpění (např. úrazu)
vveliký; Petr Veliký
 vycpat, 1. j. vycpu; rozk. vycpi, vycpěte i vycpete; podst. jm. vycpání
 vyčpět, 3. mn. vyčpí; rozk. vyčpi, vyčpěte; příč. vyčpěl; podst. jm. vyčpění
 vyklápět, 3. mn. vyklápějí i vyklápí
 vypětí s.
 vypnout, 1. j. vypnu; rozk. vypni, vypněte; příč. vypnul i vypjal, vypnut i vypjat; podst. jm. vypnutí (např. proudu) i vypětí (např. sil)
 vysokonapěťový
 vyspat se, 1. j. vyspím se, 3. mn. vyspí se; rozk. vyspi se, vyspěte se; podst. jm. vyspání
 vyspět, 1. j. vyspěji i vyspěju, 3. mn. vyspějí i vyspějou; rozk. vyspěj; příč. vyspěl
 vyspívat, podst. jm. vyspívání (k vyspět)
 vytápět, 3. mn. vytápějí i vytápí
 vytrpět, 3. mn. vytrpí; podst. jm. vytrpění
 vzápětí přísl.
 vzepnout se, 1. j. vzepnu se; rozk. vzepni se; příč. vzepnul se i vzepjal se, vzepnut i vzepjat; podst. jm. vzepnutí i vzepětí
 vzkypět, 3. mn. vzkypí
zzacpat, 1. j. zacpu; rozk. zacpi, zacpěte i zacpete; podst. jm. zacpání
 zaklápět, 3. mn. zaklápějí i zaklápí
 zapět, 1. j. zapěji i zapěju, 3. mn. zapějí i zapějou; rozk. zapěj; příč. zapěl; podst. jm. zapění (zazpívat)
 zasípět i zasipět, 3. mn. zasípí i zasipí
Naposledy hledáno:

pět, alizarin, mytologie, alkaios, rozliv, zbov, durm, baronet, čišet, cerber

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.