Pravidla českého pravopisu

zzracionalizovat
 zračit se
 zrada ž.
 zrádce, -ce m., jedn. 5. -ce; zrádkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zradikalizovat [-dy-]
 zradit, příč. zrazen
 zrádný
 zrak, -u m.
 zralý
 zrána i z rána (ráno)
 zranit
 zraňovat
 zřasit, rozk. zřas; příč. zřasen; viz i sřasit
 zrát, 1. j. zraji i zraju, 3. mn. zrají i zrajou; rozk. zraj; příč. zrál; podst. jm. zrání
 zrazovat
 zrcadlo s.
 zrcadlovka ž.
 zrcátko s.
 zrealističtit [-styč-]
 zrealizovat
 zredigovat [-dy-]
 zředit, příč. zředěn
 zřeďovat
 zredukovat
 zregenerovat
 zregulovat
 zřejmý; zřejmě
 zrekapitulovat
 zřeknout se i zříci se i zříct se, 1. j. zřeknu se; rozk. zřekni se; příč. zřekl se; podst. jm. zřeknutí
 zrekonstruovat, 3. j. zrekonstruuje
 zrekreovat, 3. j. zrekreuje
 zrelativizovat [-ty-]
 zreorganizovat [-ny-]
 zřeřavět, 3. mn. zřeřavějí i zřeřaví
 zrestaurovat
 zřetel, -e m., mn. 1. -e, 7. -i
 zřetelný
 zřetězit, podst. jm. zřetězení; viz i sřetězit
 zrevidovat
 zrevolucionizovat [-ny-]
 zrevolucionovat
 zřezat, 1. j. zřežu; rozk. zřež (hovor. zbít); jiné je sřezat i seřezat (svrchu uřezat)
 zrezatět, 3. mn. zrezatějí i zrezatí
 zrezavět, 3. mn. zrezavějí i zrezaví
 zrezivět, 3. mn. zrezivějí i zreziví
 zřícenina ž.
 zříci se i zříct se i zřeknout se, 1. j. zřeknu se; rozk. zřekni se; příč. zřekl se; podst. jm. zřeknutí
 zřídelní
 zřídelnictví s.
 zřídit, rozk. zřiď; příč. zřízen
 zřídka přísl.
 zřídkaco, zřídkakdo i zřídka co, zřídka kdo
 zřídkakde, zřídkakdy atd. i zřídka kde, zřídka kdy atd.
 zřídlo s.
 zřídnout i zřidnout, příč. zřídl i zřidl
 zříkat se, podst. jm. zříkání
 zřít, 1. j. zřím, 3. mn. zří; rozk. zři; příč. zřel; podst. jm. zření
 zřítelnice ž.
 zřítit se, rozk. zřiť se; příč. zřícen
 zřízenec, -nce m.; zřízenka i zřízenkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zřízení s.
 zřizovat
 zr s.
 zrniny, zrnin ž. mn.
 zrnitost, -i ž.
 zrnitostní
 zrnitý
 zrno s.
 zrnokaz, -a i -e m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 zrodit (se), příč. zrozen
 zrohovatět, 3. mn. zrohovatějí i zrohovatí
 zrosit, rozk. zros
 zrosolovatět, 3. mn. zrosolovatějí i zrosolovatí
 zrostlý (o obilí); jiné je srostlý
 zrovna přísl. i část.
 zrovnoprávnit
 zrozpačitět, 3. mn. zrozpačitějí i zrozpačití
 Zr nad Sázavou, Zre nad s. ž.; (sázavsko)zručenský
 zručný
 zrůda ž.
 zrudlý
 zrudnout, příč. zrudl
 zrůdný
 zruinovat
 zruměnět, 3. mn. zruměnějí i zrumění (stát se ruměným)
 zrušit
 zrůst, 3. j. zroste; příč. zrostl (o obilí); jiné je srůst (dohromady)
 zrůžovět, 3. mn. zrůžovějí i zrůžoví
 zrychlení s.
 zrychlit
 zrýhovat
 zrýmovat
 zrýpat, 1. j. zrýpám i zrýpu; rozk. zrýpej (zkypřit půdu); jiné je srýpat (z povrchu)
 zrýt, 1. j. zryji i zryju, 3. mn. zryjí i zryjou; rozk. zryj; příč. zryl, zryt
 zrzavý
 Podobné:
bbezřasý
 blejzr, -u m.
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
ccauserie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 celozrnný
ddozrát, 1. j. dozraji i dozraju, 3. mn. dozrají i dozrajou; rozk. dozraj; příč. dozrál; podst. jm. dozrání
 drobnozrnný
hhrubozrnný
iIzrael, -e m.; Izraelec, -lce m.; izraelský
 Izrael, -e m.; Izraelský stát; Izraelec m.; izraelský
 izraelita, -y m. (příslušník židovské církve)
jjemnozrnný
 jidáš, -e m. (zrádce; druh pečiva); Jidáš (biblická postava)
kkrátkozrakost, -i ž.
llaser [lejzr], -u m.
mmaser [mejzr], -u m.
nnabíledni přísl. (být jasné, samozřejmé)
 nezřídka přísl.
 nezřízený
oobezřelý
 obezřetný
 obilný (např. zrno)
 obsáhnout, příč. obsáhl, obsažen (v čem) i obsáhnut (zrakem)
 ozřejmět, 3. mn. ozřejmějí i ozřejmí; příč. ozřejměl; podst. jm. ozřejmění (stát se zřejmým)
 ozřejmit, 3. mn. ozřejmí; příč. ozřejmil; podst. jm. ozřejmení (učinit zřejmým)
ppodezřelý
 podezření s.
 podezřívat, podst. jm. podezřívání
 podezřívavý
 pozřít, 1. j. pozřím, 3. mn. pozří; rozk. pozři; příč. pozřel (pohlédnout)
 pozřít, 1. j. pozřu, 3. mn. pozřou; rozk. pozři; příč. pozřel, pozřen (polknout)
 přezrálý
 přezrát, 3. j. přezraje, 3. mn. přezrají i přezrajou; rozk. přezraj; příč. přezrál; podst. jm. přezrání
 přízračný
 přízrak, -u m.
 prozradit, příč. prozrazen
 prozřetelnost, -i ž.; Prozřetelnost (Bůh)
 průzračný
rrozbujet (se), 3. mn. rozbují (se) i rozbujejí (se) (bujně se rozrůst)
 rozřadit, příč. rozřaděn i rozřazen
 rozřaďovat i rozřazovat
 rozrážet, 3. mn. rozrážejí i rozráží; příč. rozrážen
 rozrazil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rozrazit, rozk. rozraz; příč. rozražen
 rozředit, příč. rozředěn
 rozřešit (např. úlohu); podst. jm. rozřešení
 rozřezat, 1. j. rozřežu i rozřezám, 3. mn. rozřežou i rozřezají; rozk. rozřež i rozřezej
 rozřidlý i rozřídlý
 rozřidnout i rozřídnout, příč. rozřidl i rozřídl
 rozříznout, příč. rozřízl i rozříznul
 rozruch, -u m.
 rozrůst se, 1. j. rozrostu se; rozk. rozrosť se; příč. rozrostl se
 rozrýpat, 1. j. rozrýpám i rozrýpu; rozk. rozrýpej
 rozrýpnout, příč. rozrýpl i rozrýpnul
 rozrýt, 1. j. rozryji i rozryju, 3. mn. rozryjí i rozryjou; rozk. rozryj; příč. rozryl, rozryt
 rozrývat
ssamozřejmost, -i ž.
 samozřejmý; samozřejmě
 seřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 shlížet, 3. mn. shlížejí i shlíží (shora dolů); jiné je zhlížet se (např. v zrcadle)
 sřasit, rozk. sřas; příč. sřasen; viz i zřasit
 sřetězit, podst. jm. sřetězení; viz i zřetězit
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 srostlý; jiné je zrostlý (o obilí)
 srůst, 3. j. sroste; rozk. srosť; příč. srostl (dohromady); jiné je zrůst (o obilí)
 srýpat, 1. j. srýpám i srýpu; rozk. srýpej (z povrchu); jiné je zrýpat (zkypřit půdu)
uuzrát, 3. j. uzraje, 3. mn. uzrají i uzrajou; rozk. uzraj; příč. uzrál; podst. jm. uzrání
 uzřít, 1. j. uzřím, 3. mn. uzří; rozk. uzři; příč. uzřel
vvelezrada ž.
 velezrádný
 velkozrnný
 vlastizrada ž.
 vlastizrádce, -ce m., jedn. 5. -ce
 vlastizrádný
 vyzradit, příč. vyzrazen
 vyzrálý
 vyzrát, 1. j. vyzraji i vyzraju, 3. mn. vyzrají i vyzrajou; rozk. vyzraj; příč. vyzrál; podst. jm. vyzrání
 vyzrňování s.
 vzezření s.
 vzrostlý
 vzruch, -u m.
 vzrušený
 vzrušit (se), podst. jm. vzrušení
 vzrůst, -u m.
 vzrůst, 1. j. vzrostu; rozk. vzrosť; příč. vzrostl (vyrostl do výše)
 vzrůstat, podst. jm. vzrůstání
zzračný
 zrak, -u m.
 zhlížet se, 3. mn. zhlížejí se i zhlíží se (např. v zrcadle); jiné je shlížet (shora dolů)
 znovuzrození s.
Naposledy hledáno:

zr, fanatic, oživit, vysokofrekvenční, přebývat, bie, rezidentství, eskymo, esejista, ukrad

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.