Pravidla českého pravopisu

zzuáv, -a m. (voják)
 zub, -u m.
 zubit se
 zubní
 zubodásňový
 zubovina ž.
 zubový
 zubožit
 zubr, -a m.; zubří
 zúčastnit se
 zúčtovat (provést účtování; vypořádat se); jiné je súčtovat (spočítat položky)
 Zugspitze [cúkšpice] ž.
 Zugspitze [cúkšpice], -e ž.
 zuhelnatět, 3. mn. zuhelnatějí i zuhelnatí (stát se uhelnatým)
 zuhelnatit, 3. mn. zuhelnatí (něco)
 zuhelňovat
 zulámat, 1. j. zulámu, 3. mn. zulámou; rozk. zulam i zulámej, zulamme i zulámejme; podst. jm. zulámání
 zulíbat, podst. jm. zulíbání
 zúmyslný; zúmyslně
 zúplna přísl.
 zurážet, 3. mn. zurážejí i zuráží
 zurčet, 3. mn. zurčí
 zuřit
 zuřivý
 zúročit
 zúrodnit
 zúrodňovat
 zúrokovat
 zušlechtit
 zušlechťovat
 zůstat, 1. j. zůstanu; rozk. zůstaň; příč. zůstal
 zůstatek, -tku m.
 zůstávat
 zůstavit
 zůstavitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zutínat
 Zuzana, -y ž.
 zúžit, rozk. zuž; příč. zúžen
 zužitkovat
 zúzkostlivět, 3. mn. zúzkostlivějí i zúzkostliví
 zužovat, podst. jm. zužování (činit úzkým); jiné je sužovat (utlačovat, trápit)
 Podobné:
aad usum [úzum] (lat.)
 aplaus, -su [-zu] m.
 audiovizuální [-dy-]
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 azulen [-le- i -lé-], -u m.
 azur, -u m.
 Azurové pobřeží
bbezúčelný
 bezúhonnost, -i ž.
 bezúhonný; bezúhonně
 bezúročný
 bezúspěšný
 bezútěšný
 bezuzdnost, -i ž.
 bezuzdný
 bezzu
 blankvers, -su [-zu] m.
 bzučet, 3. mn. bzučí
ccenzura [-zu- i -zú-] ž.
 cenzurní
 cenzurovat
 cenzus, -zu m.
 zura [-zu- i -zú-] ž.
ddiskurz [dy-], -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 dolézt, 1. j. dolezu; rozk. dolez; příč. dolezl
 dorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
 dorozumívat se, podst. jm. dorozumívání
 dovézt, 1. j. dovezu; rozk. dovez; příč. dovezl, dovezen
 drezura [-zu- i -zú-] ž.
 Drusus [-úzu-], Drusa m.
eexkurz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 exulant [egzu-], -a m.
ffalzum, -za s.
gglazura [-zu- i -zú-] ž.
iimpulz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 inzulin [-li- i -lí-], -u m.
 inzultovat
jjezuita, -y m.
 jezuitský, mn. -tští; jezuitský řád
 jezule, -ete s.; jezulátko s. (děťátko); Pražské Jezulátko (soška)
kklauzule ž., mn. 2. -lí
 klauzura [-zu- i -zú-] ž.
 klauzurní
 konkurz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 konsenzus [-se-], -zu m.
 Konzuela i Konsuela [-zu-], -y ž.
 konzul, -a m., mn. 4., 7. -y
 konzulární
 konzulát, -u m.
 konzultace ž.
 konzultační
 konzultant, -a m.
 konzultovat
 konzum, -u m.
 konzumace ž.
 konzument, -a m.
 konzumní; konzumně
 konzumovat
 konzumpce ž.
 konzumpční
 Kroisos [-zo-], -isa i Krésus [-zu-], -ésa m.
 kurz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
llazulit, -u m.
 lazur, -u m.
 lazura [-zu- i -zú-] ž.
 lazurit, -u m.
 lézt, 1. j. lezu; rozk. lez; příč. lezl; podst. jm. lezení
mmazur, -a i -u m. (tanec)
 mazurka ž.
 mazut, -u m.
 Missouri [-zú-] neskl. s. i ž. (řeka), neskl.s. (stát); missourský
 monzun, -u m.
 mráz, mrazu m., mn. 1., 4., 7. -y
 mrazuvzdorný
 mrzu
nnalézt (někam), 1. j. nalezu; rozk. nalez; příč. nalezl; podst. jm. nalezení
 navézt, 1. j. navezu; rozk. navez; příč. navezl, navezen
 naživu i na živu (např. zůstat)
 nedorozumění s.
 nejrozumnější
 nezúčastněný
 nezúročitelný
oodlézt, 1. j. odlezu; rozk. odlez; příč. odlezl
 odvézt, 1. j. odvezu; rozk. odvez; příč. odvezl, odvezen
 ozubení s.
 ozu s.
ppeníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 penzum, -za s.
 podlézt, 1. j. podlezu; rozk. podlez; příč. podlezl; podst. jm. podlezení
 porozumění s.
 porozumět, 1. j. porozumím, 3. mn. porozumějí i porozumí; příč. porozuměl, porozuměno
 pozůstalost, -i ž.
 pozůstalý m. i příd. jm.
 pozůstatek, -tku m.
 přelézt, 1. j. přelezu; rozk. přelez; příč. přelezl; podst. jm. přelezení
 převézt, 1. j. převezu; rozk. převez; příč. převezl, převezen
 přezout, 1. j. přezuji i přezuju, 3. mn. přezují i přezujou; rozk. přezuj; příč. přezul, přezut
 přezůvky i přezuvky, -vek ž. mn.
 přilézt, 1. j. přilezu; rozk. přilez; příč. přilezl
Naposledy hledáno:

zu, rozseknout, jakkoliv, měkký, význam, zeměměřičský, pertinentn, vezmu, skromný, háďátko

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.