Pravidla českého pravopisu

Pád

ppád, -u m.
 Pád, -u m.; pádský
 Pád, -u m.; pádský, mn. -dští; Pádská nížina
 Pád, lat. Padus, -du m.; pádský
ppadák, -u m.
 padesát
 padesaterý
 padesátiny, -in ž. pomn.
 padesátiprocentní
 padlí s.
 pádlo s.
 padlý
 padnout, příč. padl; podst. jm. padnutí
 pád
 padok, -u m.
 padouch, -a m.
 padoucnice ž.
 padoušský, mn. -šští
 padoušství s.
 Padova, -y ž.; padovský
 Pádská nížina
 Podobné:
aArpád, -a m.
bbouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
cchapadlo s.
ddopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
hhorempádem přísl.
jjihozápad, -u m.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 Kapadocie i Kappadokie, -ie ž.; kapadocký i kappadocký
 korečkový (např. rypadlo)
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
llistopad, -u m.
 listopadka ž.
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nápad, -u m.
 napadený
 nápadník, -a m.; nápadnice ž.
 napadnout, příč. napadl, napaden; podst. jm. napadení i napadnutí
 nápadný
 napadrť i na padrť (např. rozdrtit)
 Niagara [ny-] ž.; niagarský; Niagarské vodopády
 Niagarské vodopády [ny-]
oodpad, -u m.
 odpadlický
 odpadlictví s.
 odpadlík, -a m.; odpadlice ž.
 odpadní
 odpadnout, příč. odpadl; podst. jm. odpadnutí
 odpadový
 okcident, -u m. (západ)
ppopřípadě i po případě (případně)
 přepad, -u m.
 přepadlý
 přepadnout, příč. přepadl, přepaden; podst. jm. přepadení i přepadnutí
 případ, -u m.
 připadat
 připadnout, příč. připadl
 případný
 propadliště, -iště s., mn. 2. -išť
 propadlý
 propadnout, příč. propadl; podst. jm. propadnutí
rrozpad, -u m.
 rozpadnout se, příč. rozpadl se; podst. jm. rozpadnutí
 rýpadlo i rypadlo s.
ssevero- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
 spád, -u m.
 spad, -u m. (např. popílku)
 spadlý
 spádnice ž.
 spadnout, příč. spadl, spadeno; podst. jm. spadnutí
 spád
 spádový
ttěžkopád
uúpad, -u m.; do úpadu
 upadat, podst. jm. upadání
 úpadek, -dku m.
 úpadkový
 úpadní
 upadnout, příč. upadl; podst. jm. upadnutí
vvodopád, -u m.; Labský vodopád (v Krkonoších), Niagarské vodopády, vodopády Viktoriiny
 vpád, -u m.
 vpadnout, příč. vpadl; podst. jm. vpadnutí
 výpad, -u m.
 vypadat
 výpadek, -dku m.
 vypadnout, příč. vypadl; podst. jm. vypadnutí
 výpadovka ž.
zz, ze předložka s 2. pádem (viz § 30)
 západ, -u m. (světová strana)
 západka ž.
 Západní Alpy, Z-ích Alp ž. pomn.
 Západní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 Západní Virginie [-džíny-], Z-í V-e ž.; západovirginský
 západní; západní Čechy apod.
 západočeský
 západoevropský
 zpropadený
 ztěžkopádnět, 3. mn. ztěžkopádnějí i ztěžkopád
Naposledy hledáno:

pád, prosmykovat, děšť, nalyzova, jovka, dilema, zákla, šapito, kaledonie, zmohl

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.