Pravidla českého pravopisu

rak

rrak, -a m.; račí; Rak (souhvězdí zvěrokruhu)
rraketa ž.
 raketoplán, -u m.
 rakije ž.
 rákos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rákosí s.
 rákoska ž.
 rákosník, -a m.
 Rakousko s.; Rakušan, -a m.; rakouský, mn. -ští
 Rakousko, -a s.; Rakouská republika; Rakušan m.; rakouský
 Rakousko-Uhersko s.; rakousko-uherská monarchie
 Rakousko-Uhersko, R-a-U-a i R-o-U-a s.; rakousko-uherský
 rakovina ž.
 rakovinný
 rakovinový
 Rakovník, -a i -u m.; rakovnický
 Podobné:
aabstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 atrakce ž.
 atrakční
 atraktivní [-ty- i -tý-]
bbezcharakterní
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
cCaracalla viz Karakalla
 charakter, -u m.
 charakteristický [-ty-]
 charakteristika [-ty-] ž.
 charakterizovat
 chytrák, -a m.; chytračka ž.
 čtverák, -a m.; čtveračka ž.
ddifrakce [dy-] ž.
 difrakční [dy-]
 dobrák, -a m.; dobračka ž.
 Dolní Rakousy, D-ch R-s m. pomn.; dolnorakouský
 drak, -a m.; dračí
 Drakon, -ona i -onta m.; drakonské i drakonické zákony
 drakonický [-ny-] i drakónský
eextrakce ž.
 extrakční
 extrakt, -u m.
ffilištín, -a m. (chytrák)
 frak, -u m.
 frakce ž.
 frakční
 fraktura [-tu- i -tú-] ž.
hharakiri s. neskl.
 Herakleitos, -ta m.
 Herakles, -kla i -klea i Herkules, -la m.; heraklovský, herakleovský, herkulovský
 heraklit, -u m.
 Horní Rakousy, H-ch R-s m. pomn.; hornorakouský
iinterakce ž.
 Irák, -u m.; Iráčan, -a m.; irácký, mn. -čtí
 Irák, -u m.; Irácká republika; Iráčan m.; irácký
kKarakalla i Caracalla [ka-ka-], -lly m.; Karakallovy i Caracallovy lázně
 Karakum, -u m.; karakumský
 kontrakce ž.
 kontrakční
 kontrakt, -u m.
 krákat, podst. jm. krákání
 Krakonoš, -e m.; Krakonošův
 Krakov, -a m.; krakovský
 Krakov, -a m.; krakovský
 krakovák, -u i -a m. (tanec)
 krakování s.
 krátkozrakost, -i ž.
mMarrákeš, -e m.; marrákešský
 mocnářství s.; mocnářství rakousko-uherské
 mrak, -u m.
 mrákotný
nnaběrák, -u m.
oobratník, -u m.; obratník Raka, Kozoroha
 obsáhnout, příč. obsáhl, obsažen (v čem) i obsáhnut (zrakem)
 orákulum, -la s.
 ostrakizmus, -izmu i ostrakismus [-zm-], -ismu m.
 otvírák, -u m.
ppařák, -u m.
 prakticizmus [-ty-], -izmu i prakticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 praktický [-ty-]
 praktičnost [-ty-], -i ž.
 praktik [-ty-], -a m.
 praktika [-ty-] ž.
 praktikant [-ty-], -a m.
 praktikovat [-ty-]
 praktikum [-ty-], -ka s.
 přízrak, -u m.
 protirakovinný
rračí (k rak)
 refrakce ž.
 refrakční
ssíň, -ně ž.; Dvořákova síň i síň Dvořákova apod.
 širák, -u m.
 Skagerrak, -u m.; skagerracký
 smrákat se, podst. jm. smrákání
 sporák, -u m.
 straka ž.; stračí
 strakapoud, -a m.
 Strakonice, -ic ž. pomn.; strakonický
 svěrák, -u m.
 Syrakusy [-úz-], -kus ž. pomn.; syrakuský
 Syrakusy [-úz-], -us ž. pomn.; syrakuský
 Syrakusy [-úz-], -us ž. pomn.; syrakuský, mn. -ští
ttáborák, -u m.
 terakota ž.
 Thrákie i Trácie, -ie ž.; Thrákové i Trákové, thrácký i trácký
 Trácie viz Thrákie
 trak, -e m.
 trakce ž.
 trakční
 trakt, -u m.
 traktát, -u m.
 traktor, -u m.
 traktorista, -y m.
Naposledy hledáno:

azur, rak, rnar, rkop, azie, lajk, , francovka, ahve, neby

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.